Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді методика викл. іноземної мови.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
208.9 Кб
Скачать

17. Етапи навчання писемного мовлення

Писемне мовлення – письмо в широкому розумінні терміна – специфічний код мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв’язку.

Традиційно у всіх шкільних програмах письмо виступало завжди як засіб навчання, а не його мета. Починаючи з початку 60-х років як мета навчання ставилася вимога формування уміння написати листа своєму закордонному другу. З появою Інтернету та електронного листування змінюються акценти до навчання писемного мовлення і письма. Водночас важливою тезою, яка вносить певні корективи у зміст навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільства і освіти є теза про мову як засіб не лише міжкультурного та міжособистісного, але й передусім професійного спілкування. В контексті останнього письмо як вид мовленнєвої діяльності повинно посісти більш значні позиції в змісті та технологіях навчання ІМ.

Письмо, виступаючи як засіб навчання, відіграє різну роль на різних етапах навчання. Так, на початковому етапі навчання основним завданням є навчання письма, оскільки у цей період відбувається формування умінь каліграфії та умінь, пов'язаних зі звуко-літерними відповідностями. На середньому етапі центр уваги в роботі над письмом переноситься на орфографію у зв'язку з нагромадженням нового матеріалу. Одночасно з цим розвивається письмо як засіб, що сприяє формуванню умінь і навичок усного мовлення. Нарешті, на старшому етапі набуті раніше уміння в письмі удосконалюються поряд з удосконаленням усного мовлення. Крім того, письмо має ще одну важливу роль — воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою, зокрема у виді складання анотацій і планів прочитаних текстів.

Те, що при оформленні власних письмових висловлень першим етапом є ті ж операції, що і під час формування усних повідомлень, дає підставу віднести говоріння і письмо до репродуктивної діяльності. Отже, вправи в письмі допомагають розвитку усного мовлення.

(Вправи) Початковий етап: учні мають малюнок предмету і повинні написати його назву за першою літерою

Середній: Поставити всі види запитань до речення

Старший етап: написати есе на тему: «Роль інтернету в житті сучасної людини. За і проти»

19. Використання письма як засобу навчання та контролю. Письмо як вид МД та як засіб навчання. Письмо виступало завжди як засіб навчання, а не його мета. Починаючи з початку 60-х років як мета навчання ставилася вимога формування уміння написати листа своєму закордонному другу. З появою Інтернету та електронного листування змінюються акценти до навчання писемного мовлення і письма. Водночас важливою тезою, яка вносить певні корективи у зміст навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільства і освіти є теза про мову як засіб не лише міжкультурного та міжособистісного, але й передусім професійного спілкування. В контексті останнього письмо як вид мовленнєвої діяльності повинно посісти більш значні позиції в змісті та технологіях навчання ІМ.Письмо, виступаючи як засіб навчання, відіграє різну роль на різних етапах навчання. Так, на початковому етапі навчання основним завданням є навчання письма, оскільки у цей період відбувається формування умінь каліграфії та умінь, пов'язаних зі звуко-літерними відповідностями. Ці уміння являють собою необхідну передумову формування читання і писемного мовлення. На середньому етапі центр уваги в роботі над письмом переноситься на орфографію у зв'язку з нагромадженням нового матеріалу. Одночасно з цим розвивається письмо як засіб, що сприяє формуванню умінь і навичок усного мовлення. Нарешті, на старшому етапі набуті раніше уміння в письмі удосконалюються поряд з удосконаленням усного мовлення. Крім того, письмо має ще одну важливу роль — воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою, зокрема у виді складання анотацій і планів прочитаних текстів. Те, що при оформленні власних письмових висловлень першим етапом є ті ж операції, що і під час формування усних повідомлень, дає підставу віднести говоріння і письмо до репродуктивної діяльності. Отже, вправи в письмі допомагають розвитку усного мовлення. Різниця між усним і письмовим висловленнями зводиться до того, що в першому випадку процес формування завершується звуковим оформленням і вимагає високого ступеня автоматизації, при письмі це лише перший етап, і в процесі написання можливі зміни, доповнення і роздуми. У зв'язку з цим у методиці починалися спроби при навчанні дорослих переходити від письма до усного мовлення. Таким чином, письмо виступає як важливий засіб, що сприяє розвитку усного мовлення. У процесі письма здійснюється опора на усі види відчуттів, залучаються всі аналізатори: акустичний, мовленнєворухальний, зоровий, рукорухальний. З психології відомо, що запам'ятовування матеріалу відбувається швидше і міцніше, якщо діяльність, у процесі якої здійснюється запам'ятовування, здійснюється з опорою на всі аналізатори. З цього випливає, що письмові вправи є ефективним засобом засвоєння мовного матеріалу. Труднощі в графіці визначаються тим, що в англійських, німецьких, французьких мовах маються літери, тотожні за написанням українським літерам, але передають зовсім інші звуки. Виклад думок у писемній формі повинен відрізнятися від усного мовлення логічністю, завершеністю, що є необов'язковим для усних висловлень.

Письмові контрольні роботи , як поточні так і підсумкові, застосовують з метою перевірки знань мовного матеріалу, практичних умінь аудіювання, усного висловлювання, читання. Поточні контрольні роботи проводяться після засвоєння певної порції мовного матеріалу або усної теми – не рідше одного разу протягом 2-х тижнів. Підсумкові контрольні роботи – проводяться один раз на чверть відповідно до загальношкільного графікаю Передбачають перевірку володіння різними видами мовленнєвої діяльності і можуть тривати 30-45 ха.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.