Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сп 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
3.39 Mб
Скачать

2. Коротка характеристика основних областей застосування багатоканальних систем зв'язку

1. Радіотелеуправління [1—3]

Область радіотехніки, що займається питаннями керування по радіо різними автоматизованими пристроями, називається радіотелеуправлінням. Такими пристроями можуть бути ракети, .штучні супутники Землі (ШСЗ), космічні кораблі, промислові об'єкти і т.п. Широкий розвиток телекерування почалося в роки другої світової війни, коли з'явилася керована зброя й у першу чергу керовані літаки-снаряди і ракети. В післявоєнні роки в теорії і техніку радіотелеуправління були досягнуті великі успіхи.

Сукупність технічних засобів, що забезпечують керування чи об'єктом процесом на відстані, утворить систему телекерування. Системи телекерування, до складу яких входять радіозасоби, називаються системами радіотелеуправління. 06щий вид схеми телекерування показам на мал. 1.1.

Рис. 1.1

Процес керування полягає в послідовному виконанні ряду операцій: нагромадженні й аналізі первинної інформації про цікавлячий чи об'єкті процесі; ухваленні рішення про необхідну зміну стану чи об'єкта ходу процесу; передачі по командній лінії виробленого рішення керованому об'єкту у виді команди; одержанні інформації про хід виконання прийнятого рішення і про зміни обстановки, викликаних збурюваннями, що діють на керований об'єкт (тобто здійснення контролю за станом керованого об'єкта); коректуванню переданого рішення з обліком інформації, що надходить від керованого об'єкта по лінії контролю.

Характерна риса лінії керування полягає в тому, що вона повинна мати високу завадостійкість. Ця обставина має істотне значення при виборі принципу побудови і схемного рішення системи керування.

2. Радіотелеметрія [3—5]

Область радіотехніки, що займається питаннями вимірів різних фізичних величин, що характеризують стан досліджуваних чи об'єктів процесів, передачі результатів цих вимірів по радіо і реєстрації отриманих даних у пункті прийому, називається радіотелеметрією. Сукупність приладів і пристроїв, за допомогою яких забезпечуються вимір, передача і реєстрація телеметричної інформації, називається радіотелеметричною системою (РТС). Радіотелеметричні системи можуть входити до складу ліній контролю систем радіотелеуправління, а також знаходять самостійне застосування для рішення всіляких задач. Радіотелеметрія широко використовується при наукових дослідженнях космічного простору, метеорологічних і геофізичних вимірах і т.п. За допомогою радіотелеметрії одержують зведення про фізичні властивості космічного простору, інтенсивності сонячного випромінювання в різних областях спектра, інтенсивності і характері космічних випромінювань і т.д. На базі радіотелеметрії одержали широкий розвиток такі нові області науки, як космічна медицина, космічна біологія і т.д.

Спрощена функціональна схема радіотелеметричної системи показана на мал. 1.3. На мал. 1.3а приведена блок-схема передавальної частини, а на мал. 1.3б — прийомної частини РТС. Вимірювані неелектричні величини за допомогою пристроїв, називаних датчиками (Д1, Д2, .., ДN), перетворяться в електричні коливання 1. В окремому випадку, якщо вимірювана величина, що характеризує деякий фізичний стан, не міняється у визначеному інтервалі часу, перетворене електричне коливання в тім же інтервалі часу має вид постійної напруги. Отримані коливання надходять у пристрій ущільнення забезпечуючий їхню одночасну передачу по одній лінії зв'язку. З виходу пристрою ущільнення коливання 2, що містить інформацію про всі обмірювані величини, надходить на вхід передавального пристрою, де утвориться радіосигнал, промодульований коливанням 2, що і випромінюється в простір.

Рис. 1.3

У радіоприймальному пристрої прийняті сигнали підсилюються і демодулюються. У результаті демодуляції на виході приймача утвориться коливання 2', подібне тому, що надходить на вхід передавача.

У РТС передавальна частина системи встановлюється на телеметруючому об'єкті, а приймальня — на командному пункті, тому потужність передавачів РТС звичайно невелика і складає величину від декількох ватів до декількох десятків ватів. Прийомний пристрій РТС із цієї причини повинне бути дуже чуттєвим і мати малий рівень власних шумів.