Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
131503_B14E0_zbir_ta_obrobka_statistichno_infor...doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
779.78 Кб
Скачать

Міністерство освіти україни

Національний транспортний університет

Кафедра “менеджменту і підприємництва”

Курсовий проект

з дисципліни: “Основи статистики”

на тему: “Збір та обробка статистичної інформації для оцінки виконання плану автобусних перевезень”

Виконав:

студент гр. ТМ – ІІІ – 2

Кобзар О.П.

Перевірив:

доцент Хобта М. О.

Київ 2004

Реферат

Завданням курсового проекту є оцінка виконання плану автобусних перевезень. Об’єктом дослідження виступав автобусний парк, що налічує 137 автобуса. Дослідження ведеться за вибіркою n = 19 автобусів.

Робота містить такі розділи:

1 Збір статистичної інформації

В розділі описуються організація та методи збору інформації, виконується розробка формуляру.

2 Зведення та групування статистичних даних

В розділі виконується зведення та групування зібраної інформації.

3 Обробка статистичної інформації

В розділі виконується визначення відносних величин, середніх величин та показників варіації, побудова рядів динаміки та визначення їх характеристик, виконується пошук та встановлення залежності між факторною та результативною ознаками; виконується визначення показників ефективності використання рухомого складу АТП та оцінку виконання плану перевезень.

В кінці роботи зроблено аналіз отриманих результатів та запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

Загальний обсяг роботи ‑ 32 сторінки.

Зміст

Вступ …………………………………………………………………

1 Збір статистичної інформації ………………………………….

    1. Задачі статистичної оцінки виконання плану

автобусних перевезень…...................................................

    1. План статистичного спостереження …………………………

    2. Збір вихідної статистичної інформації ………………………

2 Зведення та групування статистичних даних ……………...…

2.1 Зведення статистичних даних …………………………………

2.2 Групування статистичних даних ……………………………....

3 Обробка статистичної інформації ………………………………

3.1 Визначення відносних величин ……………………………….

3.2 Визначення середніх величин та показників варіації ………..

3.3 Ряди розподілу ………………………………………………….

3.4 Розповсюдження результатів вибіркової сукупності на

генеральну …………………………………………………………

3.5 Показники рядів динаміки …………………………………….

3.6 Визначення зв’язку між факторними та результативними

ознаками ………………………………………………………………

3.7 Показники виконання плану

перевезень ………………….......................................................

4 Аналіз отриманих результатів, висновки та пропозиції щодо

покращення показників виконання плану перевезень …….......

Література ………………………………………………………….....

ВСТУП

Статистика – наука, що займається розробкою методів збору, зведення, обробки, аналізу і теоретичним узагальненням цифрових даних про явища суспільного життя.

Статистика як суспільна наука вивчає явища суспільного життя. Однак суспільство є об’єктом вивчення не лише статистики, а й багатьох інших суспільних наук, кожна з яких має свою специфіку, предмет вивчення, досліджує певні особливості суспільних явищ і відносин.

Предметом вивчення статистики автомобільного транспорту є кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів, що складають умови протікання транспортного процесу і його результати, у невідривному зв’язку з кількісною стороною в конкретних умовах місця і часу.

Задачі, що стоять перед нею можна сформулювати так:

  • контроль заходів виконання плану;

  • збір статистичних даних про соціально-економічні явища та процеси, що проходять на автомобільному транспорті;

  • прогнозування та виявлення причин і впиливу основних факторів, які впливають на основні процеси АТП.

Об’єктом статистики автомобільного транспорту є сукупність процесів, які протікають на автотранспорті.Статистики автомобільного транспорту вивчає перш за все процес перевезення та його результат, трудові ресурси автотранспорту та їх використання, продуктивність праці, заробітну плату працівників,наявність, склад і використання основних фондів, собівартість автомобільних перевезень.

Найважливіша практична задача статистики автомобільного транспорту за дотриманням планів економічного розвитку автомобільного транспорту – вирішується шляхом співставлення фактичних і планових значень показників діяльності автомобільного транспорту і його підрозділів.Якщо відхилення незначні, то у виробництві не відбуваються значні порушення.Якщо відхилення значні,то вони негативно впливають на виробничий процес і призводить до невиконання планових завдань.Тому важливо встановити причини відхилення.

Статистичні методи дозволяють встановити, які порушення виникли на виробництві, і чому не були ефективно використані внутрішні резерви трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]