Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dnevnik_3_kurs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
279.55 Кб
Скачать

Опорні питання для проведення психолого-педагогічного аналізу та самоаналізу уроку

 1. Місце даного уроку в темі.

 2. Виховні функції.

 3. Навчальні можливості й рівень підготовленості учнів.

 4. Відповідність методів викладання цілям уроку.

 5. Зворотній зв'язок між учнями й учителем, активність учнів.

 6. Використання групових, колективних та інших форм навчання.

 7. Диференційований підхід у навчанні.

 8. Дотримання дозування часу на уроці.

 9. Рівень подачі домашнього завдання.

 10. Психологічний і емоційний клімат протягом уроку.

 11. Оцінка результатів навчання й підведення підсумків.

Опорні питання для проведенняпсихолого – педагогічного аналізу і самоаналізу виховного заходу

1. Школа, клас, вид навчальної роботи, тема виховного заходу.

2. Педагогічна обумовленість теми (чому цей виховний захід проводится в цьому класі, його відповідність інтересам і віковим особливостям класу.

3. Тема, мета та завдання виховного заходу.

 1. Організація підготовки учнів до даного заходу (ступінь участі дітей, оформлення заходу та приміщення, використання наочних і технічних засобів). Вплив підготовки до справи на згуртованість учнів.

 2. Зміст та методика проведення виховного заходу:

- відповідність змісту заходу поставленій меті;

- пізнавальна та виховна доцільність підібраного матеріалу;

- емоційна насиченість, зацікавленість дітей темою та участю виховному заході, їх активність;

- прийоми та методи, використані впродовж виховного заходу, їх відповідність віковим особливостям учнів, рівню їхнього розвитку;

- зв’язок питань, які обговорюються, з проблеми класу, школи, суспільства.

 1. Індивідуальні особливості вчителя, який проводить виховний захід (емоційність, уміння володіти голосом, мімікою, жестами, контакт з учнями, комунікативність, упевненість в собі,уміння приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях).

 2. Специфіка професійної само презентації вчителя (вміння викликати симпатію, довіру, соціально-психологічні очікування учнів і т.ін.)

 3. Педагогічна доцільність виховного заходу, його значення для подальшого розвитку колективу та окремих учнів, для вдосконалення міжособистісних стосунків у колективі.

9. Зауваження, пропозиції

23

Макроструктурні елементи уроку узагальнення та систематизації знань:

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 2. Повідомлення теми, мети та задач уроку.

 3. Узагальнення окремих фактів, подій та явищ.

 4. Повторення та узагальнення понять та засвоєння відповідної їм системи знань.

 5. Повторення та систематизація основних теоретичних положень та провідних ідей науки.

 6. Підведення підсумків уроку.

 7. Повідомлення домашнього завдання.

Макроструктурні елементи уроку контролю та корекції знань, навичок та вмінь:

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів та повідомлення теми, мети і задач уроку.

 2. Перевірка знань учнів фактичного матеріалу та вмінь розкривати елементарні зовнішні зв’язки в предметах і явищах.

 3. Перевірка знань учнями основних понять і вмінь самостійно пояснювати їх сутність, наводити найбільш переконливі аргументи до своїх міркувань та приклади.

 4. Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.

 5. Застосування учнями знань у стандартних умовах.

 6. Застосування знань у змінених(нестандартних) умовах.

 7. Збір виконаних завдань, їх перевірка, аналіз і оцінка.

 8. Підведення підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]