Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dnevnik_3_kurs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
279.55 Кб
Скачать

Зразки схем аналізу відвіданих уроків Зразок 1

Дата Клас

П.І.П. вчителя

Предмет

Кількість учнів за списком , присутні

Час уроку

Етапи уроку

Зміст (хід) уроку

Психолого-педагогічні спостереження, роздуми, висновки, зауваження

Зразок 2

Учитель:_________________________________________________

Клас _______________ Тема: _______________________________

з/п

Хід уроку

Зауваження

+

-

1.

Тема. Тип. Структура уроку

2.

Готовність учителя й учнів до уроку, запізнення на урок

3.

Методи й прийоми опитування, пояснення й закріплення нового матеріалу, домашнє завдання

4.

Активність учнів на уроці, їхня зайнятість, якість знань

5.

Дисципліна на уроці

6.

Використання наочних і технічних засобів навчання на уроці

7.

Уміння вчителя бачити весь клас. Зовнішній вигляд, педагогічний такт, емоційність і культура мови

8.

Підведення підсумків

9.

Загальні висновки

26

Керівництво до дії (інформація з установчої конференції)

Педагогічна практика здійснюється протягом чотирьох тижнів у два етапи:

Перший етап - початковий, що обіймає 1-й тиждень, передбачає:

- знайомство й установлення контакту з учнями прикріпленого класу, його керівником;

- відвідування уроків у закріпленому класі (за розкладом), їх психолого-педагогічний аналіз,

-участь у їх обговоренні; відвідування аудиторних і поза аудиторних виховних заходів учителів (за планом школи) з подальшим їх психолого-педагогічним аналізом;

Другий етап – основний (або прикінцевий) обіймає 2-4 й тиждень, передбачає:

- відвідування уроків і виховних заходів у прикріпленому класі, їх психолого-педагогічний аналіз;

- самостійну розробку планів-конспектів та відповідного дидактичного забезпечення пробних уроків з їх подальшою практичною реалізацією у прикріпленому класі, та проведення залікового уроку;

- проведення психолого-педагогічного самоаналізу залікових уроків і їх обговорення у присутності вчителя - предметника та керівника практики за фахом, - самостійне проведення залікового виховного заходу;

- психолого - педагогічний самоаналіз і обговорення пробних уроків у присутності вчителя - предметника чи керівника педпрактики за фахом;

- відвідування пробних уроків інших студентів-практикаятів, участь у їх обговоренні, - визначення тем, розробка сценаріїв і організація підготовки до проведення виховних заходів (не менше 1);

- відвідування виховних заходів учителів та інших студенів - практикантів (не менше 2-х), участь у їх обговоренні, самостійне проведення їх психолого-педагогічного аналізу;

- проведення психолого-педагогічного самоаналізу залікового виховного заходу та його обговорення у присутності класного керівника (організатора з виховної роботи школи) та керівника практики з кафедри педагогіки;

- складання психолого-педагогічної характеристики класу;

- оформлення щоденника педагогічної практики (в тому числі плану-конспекту залікового уроку, плану-сценарію залікового виховного заходу, психолого-педагогічної характеристики класу),

- підготовка звіту про виконання індивідуального плану роботи студента-практиканта під час проходження педагогічної практики;

- захист звіту про виконання індивідуального плану роботи студента-практиканта під час

проходження педагогічної практики у присутності членів адміністрації школи, вчителя - предметника, класного керівника, керівників практики з кафедри педагогіки та за фахом (на засіданні педагогічної ради школи).

З програмою педпрактики ознайомлений(-а)_____________(Підпис студента-практиканта)

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]