Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dnevnik_3_kurs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
279.55 Кб
Скачать

Па’мятка студента-практиканта:

- студент підкоряється правилам внутрішнього розпорядку навчального закладу за місцем практики;

- бере участь в установній і підсумковій конференціях;

- дотримується графіку роботи, встановлений для даного виду практики, своєчасно повідомляє керівника практики про причини відсутності;

- вивчає спеціальну педагогічну, методичну і психологічну літературу, яку рекомендовано по кожному виду практику;

- виконує всі види робіт, передбачені програмою практики, ретельно готується і проводить навчально-виховну роботу з дітьми;

- звертається до керівника, методиста, адміністрації базового закладу з усіх питань, що виникають у процесі практики;

- розробки пробного і залікового уроків, а також розробка залікового виховного заходу повинні бути затвердженими за 2 -3 дні до їх проведення вчителем -предметником та керівником практики з фаху;

- вносить пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу в шкільному навчальному закладі, на базі якого проводиться практика;

- упродовж практики веде щоденник, оформлює звітну документацію, готує звіт про виконання завдань практики.

Звітна документація:

- Щоденник педагогічної практики;

- Розробка залікового уроку;

- Психолого-педагогічна характеристика КЛАСУ;

- Розробка залікового виховного заходу;

- Звіт про проходження педагогічної практики.

4

9

Учень на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно – наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з географічним матеріалом.

ІV. Високий

10

Учень усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; добре володіє картографічним матеріалом.

11

Учень має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію.

12

Учень володіє ґрунтовними географічними знаннями у межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

Алгоритм комбінованого уроку

Етапи уроку

Завдання уроку

1.

Організаційний

Забезпечити нормальний стан уроку, налаштувати (мотивувати)учнів на заняття

2.

Перевірка домашнього завдання

Перевірити правильність, повноту та усвідомленість виконання домашнього завдання, виявлення та виправлення недоліків

3.

Актуалізація знань, умінь

Організувати та цілеспрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до сприйняття нового матеріалу

4.

Засвоєння нового матеріалу

Ознайомити учнів з новим матеріалом. Дати уявлення про елементи знань, які будуть вивчатися за цією темою. Встановити звязки з раніше засвоєним матеріалом

5.

Закріплення нового матеріалу

Закріпити в памяті учнів знання, уміння, які необхідні їм для самостійного опанування нового матеріалу. Закріплення рівня усвідомлення нового матеріалу, глибини його розуміння

6.

Домашнє завдання

Повідомлення домашнього завдання, мотивування та інструктаж щодо його виконання

7.

Підсумки уроку

Узагальнення елементів засвоєння нового матеріалу

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]