Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб.Техн.Прил.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
8.65 Mб
Скачать

Основна література

  1. Справочник технолога-приборостроителя. – В 2-х т. – Т.1. /А.Д.Агеев, А.К.Белопухов, К.И.Билибин и др.; под ред. Сыроватченко П.В. – М.: Машиностроение, 1980 – 607 с.

  2. 2. Борущак Л.О., Шишкін В.О., Борущак Б.О. Різальний інструмент: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2002.-65 с.

  3. Ковшов А.Н. Технология машиностроения: учебник для студентов машиностроительных спец. вузов. – М.: Машиностроение, 1987 – 320 с.

  4. Л.Форович. Вимірювання і контроль поверхонь деталей типових з’єднань: лабораторний практикум з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”. – Івано-Франківськ: Факел, 1999.-56с.

  5. ДСТУ 2500-94. Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми. – [Чинний від 1995-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – III, 51с.

  6. Андреева Л. Е. Упругие элементы приборов. – М.: Машиностроение, 1981. – 392 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В трех томах. – м.: Машиностроение, 2001. – т.1-930 с.; т.2-910 с.; т.3-800 с.

2. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування, К.: “Вища школа”, - 1992, - 277 с.

3. Технологические процесы изготовления деталей приборов. Под ред. В.А. Астафева. – К.: “Вища школа”, 1983. – 208 с.

4. Гаврилов А.Н. Основы технологии приборостроения. Учебник для втузов. – М.: Высшая школа, 1976.-328 с.

5. Борущак Б.О., Ващишак С.П. Технологія приладобудування / Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, Факел, 2001. – 238 с.

Додаток а

Ряди допусків і основних відхилень (витяг із ДСТУ2500-94)

Таблиця А.1 – Числові значення допусків від 1-го по 14 квалітет (для розмірів від 1 до 500 мм)

Інтервал номінальних розмірів, мм

Квалітет

1

2

3

4

5

6

7

Понад

До

мкм

-

3

6

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

3

6

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

500

0.8

1

1

1.2

1.5

1.5

2

2.5

2.5

4.5

6

7

8

1.2

1.5

1.5

2

2.5

2.5

3

4

5

7

8

9

10

2

2.5

2.5

3

4

4

5

6

8

10

12

13

15

3

4

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

4

5

6

8

9

11

13

15

18

20

23

25

27

6

8

9

11

13

16

19

22

25

29

32

36

40

10

12

15

18

21

25

30

35

40

46

52

57

63

Інтервал номінальних розмірів, мм

Квалітет

8

9

10

11

12

13

14

Понад

До

мкм

-

3

6

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

3

6

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

500

14

18

22

27

33

39

46

54

63

72

81

89

97

25

30

36

43

52

62

74

87

100

115

130

140

155

40

48

58

70

84

100

120

140

160

185

210

230

250

60

75

90

110

130

160

190

220

250

290

320

360

400

100

120

150

180

210

250

300

350

400

160

520

570

630

140

180

220

270

330

390

460

540

630

720

810

890

970

250

300

360

430

520

620

740

870

1000

1150

130

1400

1550

Таблиця А.2 – Числові значення основних відхилень валів, мкм

Інтервал розмірів, мм

Основні відхилення валів

a(1)

b(1)

c

d

e

f

g

h

jS(2)

k

для всіх квалітетів

для квалітетів

від 4 до 7

до 3 понад 7

По-над

До

Верхнє відхилення es

Нижнє від­хилення ei

-

3

-270

-140

-60

-20

-14

-6

-2

0

Граничні відхилення: ±ITn/2, де n ­‑ порядковий номер квалітету

0

0

3

6

-270

-140

-70

-30

-20

-10

-4

0

+1

0

6

10

-280

-150

-80

-40

-25

-13

-5

0

+1

0

10

14

-290

-150

-95

-50

-32

-16

-6

0

+1

0

14

18

18

24

-300

-160

-110

-65

-40

-20

-7

0

+2

0

24

30

30

40

-310

-170

-120

-80

-50

-25

-9

0

+2

0

40

50

-320

-180

-130

50

65

-340

-190

-140

-100

-60

-30

-10

0

+2

0

65

80

-360

-200

-150

80

100

-380

-220

-170

-120

-72

-36

-12

0

+3

0

100

120

-410

-240

-180

120

140

-460

-260

-200

-145

-85

-43

-14

0

+3

0

140

160

-520

-280

-210

160

180

-580

-310

-230

180

200

-660

-340

-240

-170

-100

-50

-15

0

+4

0

200

225

-740

-380

-260

225

250

-820

-420

-280

250

280

-920

-480

-300

-190

-110

-56

-17

0

+4

0

280

315

-1050

-540

-330

315

355

-1200

-600

-360

-210

-125

-62

-18

0

+4

0

355

400

-1350

-680

-400

400

450

-1500

-760

-440

-230

-135

-68

-20

0

+5

0

450

500

-1650

-840

-480

Продовження таблиці А.2

Інтервал розмірів, мм

Основні відхилення валів

m(3)

n

p

r

s

t

u

v

x

z

для всіх квалітетів

По-над

До

Нижнє відхилення ei

-

3

+2

+4

+6

+10

+14

-

+18

-

+20

+26

3

6

+4

+8

+12

+15

+19

-

+23

-

+28

+35

6

10

+6

+10

+15

+19

+23

-

+28

-

+34

+42

10

14

+7

+12

+18

+23

+28

-

+33

-

+40

+50

14

18

+39

+45

+60

18

24

+8

+15

+22

+28

+35

-

+41

+47

+54

+73

24

30

+41

+48

+55

+64

+88

30

40

+9

+17

+26

+34

+43

+48

+60

+68

+80

+112

40

50

+54

+70

+81

+97

+135

50

65

+11

+20

+32

+41

+53

+66

+87

+102

+122

+172

65

80

+43

+59

+75

+102

+120

+146

+210

80

100

+13

+23

+37

+51

+71

+91

+124

+146

+178

+258

100

120

+54

+79

+104

+144

+172

+210

+310

120

140

+15

+27

+43

+63

+92

+122

+170

+202

+248

+365

140

160

+65

+100

+134

+190

+228

+280

+415

160

180

+68

+108

+146

+210

+252

+310

+465

180

200

+17

+31

+50

+77

+122

+166

+236

+284

+350

+520

200

225

+80

+130

+180

+258

+310

+385

+575

225

250

+84

+140

+196

+284

+340

+425

+640

250

280

+20

+34

+56

+94

+158

+218

+315

+385

+475

+710

280

315

+98

+170

+240

+350

+425

+525

+790

315

365

+21

+37

+62

+108

+190

+268

+390

+475

+590

+900

355

400

+114

+208

+294

+435

+530

+660

+1000

400

450

+23

+40

+68

+126

+232

+330

+490

+595

+740

+1100

450

500

+132

+252

+360

+540

+660

+820

+1250

Примітки

Основні відхилення a і b не передбачені для розмірів менших 1 мм.

Для полів допусків до непарні числові значення можуть бути заокруглені до ближчого меншого парного числа, щоб граничні відхилення були виражені цілим числом мікрометрів.

Таблиця А.3 – Числові значення основних відхилень отворів, мкм

Інтервал розмірів, мм

Основні відхилення отворів

A(1)

B(1)

C

D

E

F

G

H

JS(2)

для всіх квалітетів

По-над

До

Нижнє відхилення ЕІ

-

3

+270

+140

+60

+20

+14

+6

+2

0

Граничні відхилення = ± ITn/2, де n – порядковий номер квалітету

3

6

+270

+140

+70

+30

+20

+10

+4

0

6

10

+280

+150

+80

+40

+25

+13

+5

0

10

14

+290

+150

+95

+50

+32

+16

+6

0

14

18

18

24

+300

+160

+110

+65

+40

+20

+7

0

24

30

30

40

+310

+170

+120

+80

+50

+25

+9

0

40

50

+320

+180

+130

50

65

+340

+190

+140

+100

+60

+30

+10

0

65

80

+360

+200

+150

80

100

+380

+220

+170

+120

+72

+36

+12

0

100

120

+410

+240

+180

120

140

+460

+260

+200

+145

+85

+43

+14

0

140

160

+520

+280

+210

160

180

+580

+310

+230

180

200

+660

+340

+240

+170

+100

+50

+15

0

200

225

+740

+380

+260

225

250

+820

+420

+280

250

280

+920

+480

+300

+190

+110

+56

+17

0

280

315

+1050

+540

+330

315

355

+1200

+600

+360

+210

+125

+62

+18

0

355

400

+1350

+680

+400

400

450

+1500

+760

+440

+230

+135

+68

+20

0

450

500

+1650

+840

+480

Продовження таблиці А.3

Інтервал розмірів, мм

Основні відхилення отворів

K(3)

M(3,4)

N(3,5)

P до

 Z(3)

  P 

  R   

   S   

   T   

для квалітетів

для квалітетів

 до 8 

  до 8  

 ∞  

  до 8  

до 7

понад 7-й

По-над

До

Верхнє відхилення ES

-

3

0

0

-2

-2

-4

-4

Відхилення як для квалітетів понад 7-ий, збільшені на Δ

-6

-10

-14

3

6

-1+Δ

-

-4+Δ

-4

-8+Δ

0

-12

-15

-19

6

10

-1+Δ

-

-6+Δ

-6

-10+Δ

0

-15

-19

-23

10

14

-1+Δ

-

-7+Δ

-7

-12+Δ

0

-18

-23

-28

14

18

18

24

-2+Δ

-

-8+Δ

-8

-15+Δ

0

-22

-28

-35

24

30

-41

30

40

-2+Δ

-

-9+Δ

-9

-17+Δ

0

-26

-34

-43

-48

40

50

-54

50

65

-2+Δ

-

-11+Δ

-11

-20+Δ

0

-32

-41

-53

-66

65

80

-43

-59

-75

80

100

-3+Δ

-

-13+Δ

-13

-23+Δ

0

-37

-51

-71

-91

100

120

-54

-79

-104

120

140

-3+Δ

-

-15+Δ

-15

-27+Δ

0

-43

-63

-92

-122

140

160

-65

-100

-134

160

180

-68

-108

-146

180

200

-4+Δ

-

-17+Δ

-17

-31+Δ

0

-50

-77

-122

-166

200

225

-80

-130

-180

225

250

-84

-140

-196

250

280

-4+Δ

-

-20+Δ

-20

-34+Δ

0

-56

-94

-158

-218

280

315

-98

-170

-240

315

355

-4+Δ

-

-21+Δ

-21

-37+Δ

0

-62

-108

-190

-268

355

400

-114

-208

-294

400

450

-5+Δ

-

-23+Δ

-23

-40+Δ

0

-68

-126

-232

-330

450

500

-132

-252

-360

Таблиця А.4 – рекомендовані посадки системи валу при номінальних розмірах від 1 до 500 мм (квалітети від IТ5 до ІТ12)

Основ-

ний вал

Основні відхилення отворів

A

B

C

D

E

F

G

H

Посадки з зазором

h5

F7/h5

G6/h5

H6/h5

h6

D8/h6

E8/h6

F7/h6;

F8/h6

G7/h6

H7/h6

h7

D8/h7

E8/h7

F8/h7

H8/h7

h8

D8/h8;

D9/h8

E8/h8;

E9/h8

F8/h8; F9/h8

H8/h8;

H9/h8

h9

D9/h9

D10/h9

E9/h9

F9/h9

H8/h9;

H9/h9;

H10/h9

h10

D10/h10

H10/h10

h11

A11/h11

B11/h11

C11/h11

D11/h11

H11/h11

h12

B12/h12

H12/h12

Продовження таблиці А.4

Основний вал

Основні відхилення отворів

JS

K

M

N

Перехідні посадки

h5

JS6/h5

K6/h5

M6/h5

N6/h5

h6

JS7/h6

K7/h6

M7/h6

N7/h6

h7

JS8/h7

K8/h7

M8/h7

N8/h7

Основний вал

Основні відхилення отворів

P

R

S

T

U

Посадки з натягом

h5

P6/h5

h6

P7/h6

R7/h6

S7/h6

T7/h6

h7

U8/h7

Примітка.

Потовщеним шрифтом виділені посадки переважного застосування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.