Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб5 прибут рент дохід.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
77.31 Кб
Скачать

5 Лабораторна робота № 5

5.1 Тема: Розв'язок задач для визначення, прибутку, рентабельності, оцінки ефективності капіталовкладень

5.2 Мета роботи: засвоєння студентами суті прибутку, рентабельності і оцінки ефективності капіталовкладень та їх розрахунку.

5.3 Короткі відомості

5.3.1 Поняття прибутку підприємства

Прибуток – це та частина виручки, що залишається підприємству

після відшкодування усіх витрат, повязаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності в умовах ринку.

5.3.2 Розподіл прибутку

З чистого прибутку підприємства сплачуються борги та проценти за

кредити. Решта розподіляється на фонд споживання (виплати власникам, акціонерам, працівникам) і фонд нагромадження (використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду).

Можливими шляхами збільшення величини прибутку є ріст обсягів

робіт і зменшення затрат, тобто зниження їх собівартості. Для цього необхідно досконало володіти ринковою ситуацією, своєчасно реагувати на зміни кон'юктури ринку, проводити організаційно-управлінські реорганізації тощо.

5.3.3 Рентабельність

Рентабельність – це відносний показник, що характеризує рівень

ефективності роботи підприємства

Р = П / С , (5.1)

де П – чистий річний прибуток; С – середня вартість активів підприємства.

5.3.4 Показники фінансового стану підприємства

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе значення для оцінки фінансового стану підприємства.

Показники фінансового стану підприємства можуть бути досить різноманітними, але всі вони поділені на такі групи:

- показники ліквідності;

- показники платоспроможності;

- показники прибутковості;

- показники ефективності використання активів.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл заг) – це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов'язань (Зпот):

Кл заг = Апот / Зпот , (5.2)

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань.

При Кл заг < 2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока і існує певний фінансовий ризик.

При Кл заг > 3 може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів.

Співідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1.2 до 2.5.

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл терм) – це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов'язань:

Кл терм = Алікв / Зпот. (5.3)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл абс) характеризується відношенням грошових засобів та короткострокових цінних паперів (Г, Цп) до поточних зобов'язань.

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0.2 – 0.25.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]