Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб1 осн фонди.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать

1 Лабораторна робота № 1

1.1 Тема: Аналіз використання основних фондів топографо-геодезичних підприємств

1.2 Мета роботи: вивчення студентами суті основних фондів, засвоєння методики оцінки основних фондів і розрахунку показників їх використання.

1.3 Короткі відомості

1.3.1 Облік і оцінка основних фондів

Облік основних фондів ведуть у натуральній і вартісній формах. Натуральні показники (площа, кількість одиниць обладнання тощо) використовують при визначенні виробничої потужності, розробці балансів обладнання, удосконалення складу основних фондів і т.д.

Вартісна форма обліку необхідна для визначення розмірів амортизації і собівартості продукції.

Оцінку основних фондів здійснюють за:

- балансовою вартістю (початковою та відновною);

- балансовою вартістю з врахуванням зношення (залишковою вартістю).

Початкова балансова вартість основних фондів (ВОФп) показує вартість на момент їх встановлення і її обчислюють за формулою:

ВОФп = ВП + Т + М , (1.1)

де ВП – вартість придбання основних фондів; Т – транспортні витрати на перевезення основних фондів; М – витрати на встановлення та монтаж обладнання.

Початкову вартість основних фондів з врахуванням зношення обчислюють за формулою

ВОФз = ВП – т А , (1.2)

де т - кількість років експлуатації обладнання з моменту введення в дію; А – щорічна сума амортизаційних відрахувань.

Відновна вартість основних фондів – це вартість їх відтворення в

сучасних умовах. ЇЇ можна знайти з виразу

ВОФ в = ВП / (1 + П / 100) , (1.3)

де П – річний приріст продуктивності праці в країні.

Відновну вартість основних фондів з врахуванням зношення

розраховують за формулою

ВОФвз = ВОФв – т А . (1.4)

1.3.2 Види і показники зношення основних фондів

Зношення основних фондів, тобто втрата ними частини вартості,

може бути фізичним або моральним.

Фізичний знос – це втрата споживчої вартості основних фондів.

Фізичний знос у відсотках можна обчислити за формулою

Кфз = Тф 100 % / Тн, (1.5)

де Тф, Тн – відповідно, фактичний і нормативний строк служби основних фондів, роки.

Моральний знос – це передчасне (до закінчення строку фізичної

служби) обезцінення основних фондів.

1.3.3 Показники руху основних фондів Для характеристики руху основних фондів на підприємстві використовують такі показники:

- коефіцієнт вибуття:

Квиб = Вл / Вп , (1.6)

де Вл – вартість ліквідованих основних фондів за певний період, рік; Вп – вартість основних фондів на початок року.

- коефіцієнт оновлення:

Коновл = Вн / Вк , (1.7)

де Вн – вартість введених нових основних фондів; Вк – вартість основних фондів на кінець періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]