Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб1 осн фонди.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать

Оберненим показником до фондовіддачі є фондоємність

ФЄ = В / О . (1.15)

Фондоозброєність знаходять за формулою

ФО = В / Ч, (1.16)

де Ч – середньоспискова чисельність працівників.

Середньорічну вартість основних фондів знаходять так:

В = Впоч +  Ввв Твв / 12 –  Ввив Твив / 12 , грн. (1.17)

де Впоч – вартість основних фондів на початок року; Ввв – вартість введених протягом року основних фондів; Т вв – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди; Ввив – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року; Твив – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Частковими показниками використання основних фондів є:

- коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування;

- коефіцієнт інтенсивного завантаження;

- коефіцієнт інтегрального використання основних фондів;

- коефіцієнт змінності роботи устаткування.

Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування визначають за

формулою

Кекст = Тф / Тн , (1.18)

де Тф , Тн – відповідно, фактичний і номінальний час використання обладнання. Номінальний час можна знайти з виразу

Тн = (Тк – (В + С)) Тзм Ззм , год. (1.19)

де Тк – календарний фонд часу, дні; В, С – кількість вихідних і святкових днів; Тзм – тривалість зміни, год.; Ззм – кількість змін роботи обладнання на добу.

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

Кі = Оф / Он , (1.20)

де Оф, Он – відповідно, фактичний і нормативний час використання приладів.

Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів знаходять за формулою

Кінт = Кекст Кінт. (1.21)

Коефіцієнт змінності знаходять так:

Кзм = Взм / Вдн , (1.22)

де Взм – кількість відпрацьованих змін; Вдн – кількість відпрацьованих днів.

    1. Порядок виконання роботи

  1. Повторити лекційний матеріал відповідної теми.

  2. Записати короткі відомості необхідні для виконання роботи.

  3. Дати відповіді на контрольні питання.

4 Розв'язати задачі 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Задача 1.1 Знайти початкову балансову вартість, початкову балансову вартість з врахуванням зносу і відновну вартість з врахуванням зносу основних фондів підприємства, використовуючи дані таблиці 1.1 станом на 01.01.20__.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані до задачі 1.1

Ч/ч

Вихідні дані

Назва основних фондів

Тахеометр Sokia

Комп'ютер

1

Вартість придбання, тис.грн.

30+N

2+0,1N

2

Час придбання

01.01.200_

01.01.200_

3

Норма амортизації

15%

25%

4

Транспортні витрати, тис.грн.

0,5

0,2

5

Відновна вартість, тис.грн.

35+N

2,5+N

6

Нормативний термін служби

7 років

4 років

7

Ліквідаційна вартість, тис.грн.

0,5+0,1N

0,1+0,1N

Розрахунки виконати за формулами (1.1) – (1.9).

Задача 1.2 Знайти середньорічну вартість основних фондів підприємства. Вихідні дані приведені в таблиці 1.2. Вартість основних фондів підприємства на початок 2009 року становила Впоч=(150 + N) , тис.грн.

Таблиця 1.2 – Вихідні дані до задачі 1.2

Ч/ч

Введені і виведені основні фонди

Дата введення і виведення основних фондів

Вартість основних фондів, тис.грн., В

Кількість місяців до кінця року

В*Т/12, тис. грн.

1

Придбано електронний тахеометр

15 травня

33,0+0,1N

7,5

+247,5*

2

Списано 4 теодоліти

10 червня

2,0+0,1N

6,7

-13,4*

3

Списано 6 нівелірів

20 серпня

1,5+0,1N

4,4

-6,6*

4

Придбано комп'ютер

5 листопада

2,0+0,1N

1,8

+3,6*

*Розрахунки виконати за формулою (1.17).

Задача 1.3 За даними звітності підприємства, приведеними в таблиці 1.3, визначити показники використання основних фондів. Скласти графіки для кожного із показників по роках. Зробити висновки про використання основних фондів і дати рекомендації для покращання їх використання.

Задача 1.4 За зведеними даними фотограмметричного підприємства, приведеними у таблиці 1.4, визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного і інтегрального використання приладів та коефіцієнт змінності. Скласти графіки для коефіцієнтів, зробити аналіз одержаних результатів.

Таблиця 1.4 - Зведені дані про роботу фотограмметричного цеху за 1 квартал 20__ року

Режим роботи – 2 зміни, крім вихідних і святкових. Тривалість зміни 8 год. 12 хв.

Вихідні дані

Місяці

січень

лютий

березень

Кількість приладів

10

10

10

Відпрацьовано приладо-змін, Чзмв

400 + N

400+ N

405+ N

Масштаб плану

1:10000

1:5000

1:2000

Обсяг виконаної роботи, Оф, км 2

1010

303

85

Норма виробітку, Н, км 2 / год.

0.25

0.08

0.02

Примітка. Тф = 8,2 Чзм ; Чзм – число змін; Тр = 2*8,2*Д*10 ; Д – кількість робочих днів; Ор = Тр*Н ; Н – норма виробітку.

Розрахунки виконати за формулами 1.18 – 1.22.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]