Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб4 зарплата.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
199.17 Кб
Скачать

4 Лабораторна робота № 4

4.1 Тема: Нарахування заробітної плати

4.2 Мета роботи: засвоєння різноманітних методик нарахування заробітної плати

4.3 Короткі відомості

4.3.1 Індивідуальна відрядна система оплати праці

При індивідуальній відрядній системі заробітної плати визначається кількість виробленої продукції та розцінка за одиницю продукції, виходячи з тарифної ставки, яка відповідає даному розряду роботи, і норми часу на виготовлення продукції. Норми часу на виконання топографогеодезичних робіт приведені в ЕНВиР [ ].

Відрядна розцінка розраховується за формулою:

Рі = Тсі / Нв, або (4.1)

Рі = Тсі Нч, (4.2)

де Тсі - тарифна ставка і-го розряду роботи, грн.; Нв - норма виробітку за годину, штук; Нч - норма часу (трудомісткість), год.; Рі - розцінка за одиницю продукції або операцію, грн.

Для інженерно-технічних працівників розцінку розраховують за формулами:

Р = По Нч / Д або Р = По / Д Нч , (4.3)

де По – посадовий оклад; Д – кількість робочих днів у місяці.

Відрядний заробіток працівника за місяць або інший розрахунковий період можна визначити множенням відрядної розцінки за одиницю продукції (Рі) на кількість виробленої продукції, Nі:

Зв = Σ Рі Nі. (4.4)

Індивідуальна відрядна система оплати праці раціональна при детальному розподілі праці, коли кожну операцію виконує один робітник. Вона проста і зрозуміла кожному. Проте, створюючи особисту матеріальну зацікавленість у збільшенні виробітку, індивідуальна відрядня оплата слабо стимулює досягнення високих колективних показників, тому вона часто застосовується в поєднянні з преміюванням за досягнення високих показників.

4.3.2 Непряма відрядна оплата праці

Система непрямої відрядної оплати праці застосовується для оплати праці робітників, безпосередньо не зайнятих випуском продукції, але які своєю працею впливають на результати праці робітників, яких вони обслуговують. За цією системою можна оплачувати працю водіїв, працівників, які зайняті обслуговуванням обладнання.

Рівень заробітку робітника за цією системою ставиться в пряму залежність від результатів праці працівників-відрядників, яких він обслуговує, і визначається за формулою: .

Знв = Тс Фв Кн ПР, (4.5)

де Тс - годинна тарифна ставка, яка відповідає кваліфікації робітника, грн.; Фв - фактично відпрацьований час за період оплати, год.; Кн - коефіцієнт, який враховує виконання норм виробітки робітниками-відрядниками, яких обслуговує даний робітник; ПР - виплачена премія згідно з чинним положенням про преміювання, грн.

Непряма відрядна система оплати праці доцільна за умови, коли продуктивність і якість праці допоміжних робітників сприяє росту продуктивності праці основних робітників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]