Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб4 зарплата.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
199.17 Кб
Скачать

4.3.5 Оплата праці за бригадним підрядом

Часто в топографо-геодеэичних підприємствах часто застосовують форму оплати праці за бригадним підрядом. У цьому випадку оплата всім членам бригади здійснюється за кінцевим результатом у залежності від виду виконаних робіт (акордна, відрядна оплата npaцi). У цьому випадку бригаді може нараховуватись не лише заробітна плата, але і премія за економію витрат на виробництво.

Спочатку обчислюють фактичну заробітну плату бригади 3бр , згідно з нормами виробітку та обсягами виконаних робіт

3бр ф = Р1бр О1 + Р2бр О2... + Рі бр Оі , (4.11)

де Рі - бригадні відрядні розцінки для окремих видів робіт; Оі -обсяги окремих видів робіт, які входять у комплекс робіт бригади.

Потім обчислюють умовну зарплату 3і ум кожного члена бригади, згідно з його денною заробітною платою 3о та кількістю відпрацьованих днів

Зі ум = Зоі Ді , (4.12)

де Зоі - середня денна заробітна плата працівника; Ді - кількість відпрацьованих днів. Середня денна заробітна плата знаходиться для інженерно-технічних працівників за формулою

Зоі = Моі / До , (4.13)

де Моі – місячний оклад; До – кількість робочих днів у місяці.

Середня денна эаробітна плата для робітників знаходиться за формулою

Зоі = Т 7 год. , (4.14)

де Ті – тарифна ставка і-го робітника.

Далі знаходять умовну зарплату вciєї бригади:

Збр ум = Σ Зі ум , (4.15)

Різниця між фактичною та умовною зарплатами бригади називають відрядним приробітком бригади

ВП = Збр ф – Збр ум . (4.16)

Основним критерієм для розподілу відрядного приробітку бригади є коефіцієнт трудової участі (КТУ) працівника бригади. Його застосовують для підвищення особистої зацікавленості кожного члена бригади у внесенні якомога більшого вкладу в результати всього колективу. Порядок визначення КТУ встановлюється на загальних зборах бригади. Розподіл відрядного приробітку виконується таким чином.

Спочатку обчислюють умовну зарплату кожному члену бригади з врахуванням КТУ

Зі ум КТУ = Зі ум КТУ (4.17)

та бригадну умовну зарплату з врахуванням КТУ

Збр ум кту = Σ Зі ум КТУ . (4.18)

Потім обчислюють коефіцієнт відрядного приробітку Квп , який знаходять, як відношення відрядного приробітку ВП до умовної зарплати бригади з врахуванням КТУ

Квп = ВП / Збр ум кту . (4.19)

Відрядний приробіток кожного члена бригади дорівнює

ВПі = 3і ум кту Квп і . (4.20)

Аналогічно розподіляють премію членам бригади. Звичайно, величина премії П для вciєї бригади відома. Як правило, її виплачують в роэмірі 30 % від зекономлених витрат при добрій якості робіт та в poзмірі 40 % від зекономлених витрат при відмінній якості робіт.

Коефіцієнт премії обчислюють за формулою

Кпр = П / Збр ум кту. (4.21)

Премія кожному члену бригади буде

Пі = Зі ум кту Кпр . (4.22)

Загальний заробіток кожного члена бригади дорівнює

Пі = Зі ум кту + ВПі + Пі . (4.23)

Контроль обчислень виконують так:

ΣЗі факт = Збр ф + П . (4.24)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]