Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб.Техн.Прил.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
8.65 Mб
Скачать

Лабораторна робота №11 Дугове зварювання

Тривалість 2 год.

Мета роботи:

Отримати практичні навики при проведенні зварювання деталей плавленням, при якому нагрівання зварювання кромок проводиться теплотою електричної дуги

11.1 Основні теоретичні положення

Види дугової зварки

Зварюванням називається процес отримання нероз’ємного з’єднання за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між зварювальними частинами при їх локальному або загальному нагріві або пластичній деформації або сумісній дії першого і другого. Для здійснення зварювання необхідно зблизити кромки з’єднювальних частин і створити умови, щоб між ними почали діяти міжатомні зв’язки. Зв’язки можуть встановлюватися при зовнішній дії на атоми , які знаходяться в зоні зварювання: нагріванням, пластичною деформацією або тим і іншим.

За фізичними признаками в залежності від форми використаної енергії передбачають три класи зварювання:

 • термічний;

 • термомеханічний;

 • механічний.

Термічний клас включає види зварювання з використанням теплової енергії (дугова, електрошлакова, газова, електронно-променева, плазмова і інші)

Термомеханічний клас об’єднує види зварювання, при яких використовується тиск і теплова енергія (контактна, дифузійна, пресові види).

Механічний клас включає види зварювання, які здійснюються механічною енергією (холодна, тертям, ультразвукова, вибухом і т.д.).

Технічні признаки видів зварювання наступні:

 • за способом захисту металу в зоні зварювання (в повітрі, в вакуумі, в захисному газі, під флюсом, по флюсу, в піні, з комбінованим захистом);

 • за непереривністю процесу (непереривні, перервні);

 • за степенем механізації (ручна, механізована, автоматизована, автоматична);

 • за типом захисного газу (в активних газах, в інертних газах, і в їх сумішах);

 • за характером захисту металу в зоні зварювання (зі струйним захистом , в контрольованому середовищі).

Термічний клас зварок характеризується тим, що зварка здійснюється плавленням кромок з’єднювальних частин. При цьому утворюється ванна розплавленого металу. Після відведення джерела нагріву метал зварювальної ванни

- Дуговою зваркою називається зварка плавленням, при якій нагрів зварюваних кромок здійснюється теплотою електричної дуги. Дугова зварка класифікується по наступних основних ознаках: по вигляду електроду (плавкий і неплавкий); по вигляду дуги (вільною або стислою дугою); по характеру дії дуги на основний метал (дугою прямої або непрямої дії, трифазною дугою). Плавкі електроди підрозділяються на штучні, дротяні і стрічкові. Вони застосовуються як суцільного перетину, так і порошкові. Неплавкі електроди підрозділяються на вольфрамові, вугільні і графітові. Дугову зварку проводять постійним струмом прямої і зворотної полярності, змінним струмом як промислової, так і підвищеної частоти і пульсуючим струмом. При цьому зварка може бути виконана як одно-, двух- і багатодугова (з роздільним живленням кожної дуги), так і одно-, двух- і багатоелектродна (із загальним підведенням зварювального струму).

- Електрошлакова зварка (мал. 11.1) здійснюється шляхом сплаву металу зварюваних кромок виробу 1 і електроду 2 теплотою, що виділяється струмом при проходженні через розплавлений шлак 3. Крім того, шлак захищає розплавлений метал 4 від дії повітря. Формування зварного шва 5 здійснюється за допомогою рухомих уподовж кромок мідних повзунів 6 з водяним охолоджуванням 7.

Рисунок 11.1 – Електрошлакова зварка

11.2 Порядок виконання роботи

 1. Провести підготовку виробу для зварювання електричною дугою.

 2. Підготувати необхідне для зварювання обладнання.

 3. Встановити рекомендовані значення напруги і струму в колі.

 4. Збуджуємо електричну дугу постійного струму дотикаючи торець електрода до кромок зварювальної деталі.

 5. Проводимо процес зварювання деталі.

 6. Після закінчення зварювання оцінюємо якість отриманого зварного шва.

11.3 Форма звітності з роботи

Звіт про виконання даної лабораторної роботи повинен містити:

 • назву лабораторної роботи, її мету, опис необхідного обладнання;

 • короткий опис проведення роботи;

 • результати роботи і висновок.

11.4 Контрольні запитання

Дайте визначення процесу зварювання?

Як здійснюється зварювання?

Які є види дугової зварки?

Назвіть технічні признаки видів зварювання?

Що таке дугова зварка?

Як відбувається електрошлакова зварка?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.