Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analog_skhemot_Praktikum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.89 Mб
Скачать

13.2. Використання пакету ewb для виконання роботи

Для проведення досліджень використовується ОП з двополярним живленням. Решта елементів і вимірювальних приладів використовуються аналогічно до попередніх робіт. Тип операційного підсилювача обирається з бібліотеки операційних підсилювачів, але обов’язковою умовою є підбір вітчизняного аналогу.

13.3. Порядок виконання роботи

13.3.1. Досліджуються особливості роботи операційного підсилювача у диференційному, інвертуючому та неінвертуючому включеннях. Як частковий випадок інвертуючого включення, розглядається схема з Т-подібним включенням резисторів зворотного зв’язку (рис. 13.1), коефіцієнт підсилення якої дорівнює:

.

Рис. 13.1

13.3.2. Проводиться дослід по визначенню характеристик повторювача на ОП. Для проведення досліду використовується ОП з попередньої лабораторної роботи. Складається схема для визначення величини вхідного опору повторювача та проводиться відповідний дослід. Складається схема для визначення величини вихідного опору повторювача при постійній вхідній напрузі та напрузі частоти 1 кГц. Величина напруги вхідного сигналу вибирається самостійно у межах допустимої. Проводиться дослід по визначенню впливу напруги зміщення на величину вихідної напруги повторювача.

13.3.3. Проводиться дослід по вивченню характеристик та властивостей інвертуючого підсилювача та дво- або тривходового суматора. Складається схема інвертуючого підсилювача з величиною вхідного опору, що задається у відповідності до варіанту. Неінвертуючий вхід приєднується безпосередньо до заземлення. Проводиться дослід по визначенню похибки підсилення вхідного сигналу, що задається на рівні 10 мВ від величини коефіцієнта підсилення. Для цього змінюється величина коефіцієнта підсилення шляхом зміни опору резистора зворотнього зв’язку в діапазоні від 1 до 100 і заміряється величина вихідної напруги. Обчислюються коефіцієнти підсилення як відношення напруг і як відношення опорів і порівнюються між собою. Проводиться дослід з усунення впливу на коефіцієнт підсилення струмів зміщення. Для цього обирається самостійно і встановлюється коефіцієнт підсилення підсилювача у межах 10, обчислюється необхідна величина опору резистора, що приєднується до неінвертуючого входу ОП і вимірюється величина вихідної напруги. Результати порівнюються з попереднім дослідом при тому ж коефіцієнті підсилення.

Проводяться аналогічні досліди для дво- або тривходового суматора (кількість входів та величини коефіцієнтів підсилення пропонується обрати самостійно, але з урахуванням обмежень по величині вихідної напруги); неінвертуючого підсилювача; неінвертуючого дво- або тривходового суматора; підсилювача з диференційним виходом; перетворювача “струм – напруга”.

13.4. Вимоги до звіту

13.4.1. Привести принципові схеми підсилювачів, які досліджувались у роботі, з показами приладів, що використовувались.

13.4.2. Пояснити особливості роботи підсилювачів, схеми яких досліджувались.

13.4.4. Привести результати досліджень, які були проведені.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]