Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analog_skhemot_Praktikum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.89 Mб
Скачать

9.3. Порядок виконання роботи

9.3.1. Досліджується схема, що наведена на рис. 9.1. Проводиться дослід із встановлення залежності між струмом в навантаженні і напругою на ньому. Для цього за допомогою потенціометра змінюється опір навантаження від мінімального значення, яке відповідає максимально допустимому струму транзистора, до максимального, при якому буде порушена умова стабілізації напруги. Вимірюються відповідні значення струму і напруги. За отриманими результатами будується графік залежності напруги на навантаженні від величини струму і встановлюються точки, в яких порушується режим стабілізації.

9.3.2. Проводиться дослід по визначенню залежності вихідної напруги від зміни вхідної напруги живлення. Така залежність встановлюється для декількох значень струму навантаження.

9.3.3. Досліджується схема, що наведена на рис. 9.2. Проводиться дослід із вивчення зовнішньої характеристики стабілізатора напруги. Діапазон зміни опору навантаження обмежується максимально-допустимим значенням струму регулюючого транзистора. При проведенні досліду записуються показання всіх вимірювальних приладів для послідуючого аналізу залежностей між параметрами, які вимірюються.

9.3.4. Досліджуються схеми стабілізаторів струму. Проводяться досліди із встановлення залежності струму в навантаженні від величини опору навантаження, а також встановлюється експериментальна залежність між зміною струму в навантаженні і зміною напруги, що подається на схему стабілізатора струму.

9.4. Вимоги до звіту

9.4.1. Навести результати дослідів, що проводились.

9.4.2. Побудувати графіки залежностей, що були отримані.

9.4.3. Обчислити коефіцієнти стабілізації напруги і струму, а також коефіцієнти фільтрації гармонік вхідної напруги.

9.4.4. Дати пояснення отриманим результатам.

9.4.5. Запропонувати шляхи підвищення коефіцієнта стабілізації.

9.5. Завдання до самотестування і атестації

9.5.1. Пояснити, які з реальних параметрів транзистора обмежують діапазон зміни величини навантаження.

9.5.2. Запропонувати шляхи підвищення коефіцієнта стабілізації напруги у схемі (рис. 9.2).

9.5.3. Запропонувати шляхи підвищення коефіцієнта фільтрації змінної складової вхідної напруги у схемі стабілізатора напруги (рис. 9.2).

9.5.4. Розробити і обґрунтувати структурну схему стабілізатора напруги (рис. 9.2).

9.5.5. Обґрунтувати залежність характеристики “вхід-вихід” стабілізатора напруги, починаючи з нуля вольт.

9.5.6. Пояснити, від яких параметрів транзисторів залежить коефіцієнт стабілізації струму в схемі (рис. 9.3).

9.5.7. Дати порівняльну характеристику схемам стабілізації напруги.

9.6. Додаток

Таблиця варіантів до схем, що приведені на рис. 9.1, рис. 9.2, рис. 9.3.

Номер

варіанту

UСТ , В

Е, В

R, Ом (рис. 9.1)

R, Ом (рис. 9.2)

R, Ом (рис. 9.3)

1

5

10

100

100

10

2

6

12

400

400

20

3

7

14

700

700

40

4

8

16

1200

1200

60

5

9

18

1500

1500

80

6

5

12

200

200

10

7

6

14

500

500

20

8

7

16

800

800

40

9

8

18

1000

1000

60

10

9

20

1800

1800

80

11

5

12

300

300

20

12

6

16

1100

1100

400

13

7

18

1300

1300

60

14

8

19

1800

1800

80

15

9

20

2000

2000

100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]