Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analog_skhemot_Praktikum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.89 Mб
Скачать

12.4. Вимоги до звіту

12.4.1. Навести схеми, за допомогою яких проводились дослідження вхідних і вихідних параметрів ОП і дати їм пояснення.

12.4.2. Дати пояснення причини появи вхідних струмів і напруг ОП.

12.4.3. Обґрунтувати причину великих синфазного і диференційного вхідних опорів приладу, а також низьке значення вихідного опору.

12.4.4. Дати пояснення зміни величини вихідної напруги підсилювача при підключенні вхідних опорів, з урахуванням полярності вхідних опорів. (Якщо з’являється непорозуміння у визначені полярності вихідної напруги, рекомендується приєднати паралельно вхідному опору високоомний вольтметр і заміряти величину та полярність напруги на ньому).

12.4.5. Пояснити вигляд АЧХ і ФЧХ операційного підсилювача. За виглядом АЧХ зробити висновок, чи має прилад внутрішню корекцію частотної характеристики.

12.4.6. Обґрунтувати необхідність виконання внутрішньої або зовнішньої корекції ОП.

12.4.7. Самостійно розробити послідовність та провести дослід визначення коефіцієнта ослаблення напруги живлення. Визначитися з величиною коефіцієнта ослаблення ОП, що задається у варіанті.

12.4.8. Самостійно розробити послідовність та провести дослід визначення швидкості наростання вихідної напруги ОП. З’ясувати залежності між швидкістю наростання вихідної напруги та частотними властивостями різних типів ОП.

12.5. Завдання до самотестування і атестації

12.5.1. Дати пояснення параметрам операційного підсилювача, що наведені на рис. 12.6, рис. 12.7 та рис. 12.8.

12.5.2. Дати фізичне обґрунтування параметрам операційного підсилювача, які досліджувались у роботі.

12.5.3. Дати пояснення впливу параметрів, що досліджуються, на вибір параметрів зовнішніх елементів схем з ОП.

12.5.4. Дати визначення таким термінам: синфазний сигнал, диференційний сигнал.

12.5.5. У бібліотеці EWB використовуються ОП, що мають 5, 7 та 9 виводів. Пояснити, чим відрізняються такі ОП, та призначення допоміжних виводів.

12.5.6. Дати обгрунтування прийнятим рішенням при проведенні самостійних дослідів. Пояснити їх результати.

12.6. Додатки

Таблиця варіантів до схем, що приведені в лабораторній роботі.

Номер

варіанту

Тип ОП

Номер

варіанту

Тип ОП

Номер

варіанту

Тип ОП

1

OP-05

6

OP-15E

11

OP-16C

2

OP-07

7

OP-15F

12

OP-16D

3

OP-15А

8

OP-15G

13

OP-16E

4

OP-15В

9

OP-16A

14

OP-16F

5

OP-15C

10

OP-16B

15

OP-16G

Лабораторна робота № 13 Дослідження роботи операційних підсилювачів в аналогових режимах

13.1. Мета роботи

Вивчення особливостей використання операційних підсилювачів в аналоговій схемотехніці. У першій частині роботи необхідно вивчити схеми включення ОП, а у другій – особливості використання ОП в схемотехніці постійного струму для виконання арифметичних операцій, а також виконання деяких частих перетворень. На відміну від попередніх робіт, у цій роботі надається можливість повністю самостійно створити схеми для дослідження, продемонструвати їх роботу у заданих режимах, дати обґрунтування отриманим результатам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]