Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analog_skhemot_Praktikum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.89 Mб
Скачать

10.4. Вимоги до звіту

10.4.1. Навести результати проведених дослідів, результати Фур’є-аналізу вихідної напруги для кожної з досліджених схем, осцилограми вихідної напруги.

10.4.2. Побудувати залежності “вхід-вихід” для кожної зі схем, зовнішню характеристику підсилювача, його частотну характеристику і залежність величини коефіцієнта гармонік від величини вихідного сигналу.

10.4.3. Усі отримані результати повинні мати необхідні пояснення і обґрунтування.

10.5. Завдання до самотестування і атестації

10.5.1. У чому полягає суть режиму класу В?

10.5.2. У чому полягають переваги двотактного підсилювача перед однотактним?

10.5.3. Які переваги дає режим класу АВ?

10.5.4. Привести різні типи схем двотактних підсилювачів на однотипних і комплементарних транзисторах, з однополярним і двополярним живленням і обґрунтувати їх позитивні сторони і недоліки.

10.5.5. Пояснити необхідність фазоінверсного каскаду.

10.5.6. Чи є повністю симетричними виходи фазоінверсного каскаду? Обґрунтувати своє пояснення.

10.5.7. У чому полягають недоліки підсилювача, який працює у режимі класу АВ?

10.5.8. Для кожної з досліджених схем обґрунтувати можливість їх роботи у режимі короткого замикання; у режимі холостого ходу.

10.6. Додаток

Таблиця варіантів до схем лабораторної роботи.

Номер

варіанту

Тип

транзистора

Номер

варіанту

Тип

транзистора

Номер

варіанту

Тип

транзистора

1

MMBR571

6

2N5223

11

2N3702

2

MMBR901

7

2N2712

12

2N4291

3

2N2714

8

T122

13

MPS3702

4

2N3390

9

T501

14

T309

5

2N4410

10

ВС107ВР

15

T396

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

Дослідження схем диференційних підсилювачів

на транзисторах

11.1. Мета роботи

Вивчення особливостей роботи і характеристик диференційних підсилювачів на транзисторах.

11.2. Використання пакету ЕWВ для виконання роботи

Диференційний підсилювач є одним з основних каскадів операційного підсилювача, який буде розглядатись у наступних роботах. Найпростіший диференційний підсилювач, що приведен на рис. 11.1, складається з двох однакових плечей, кожне з яких містить транзистор та опір навантаження. Вихідний сигнал знімається між точок 1 і 2, як різниця вхідних сигналів U1 і U2. Найважливішими параметрами диференційного підсилювача є коєфіціент підсилення диференційної складової сигнала та коєфіціент придушення синфазної складової, які залежать від вхідного опору.

Для дослідження характеристик диференційного підсилювача у лабораторній роботі використовується схема підсилювача зі “струмовим дзеркалом” в якості навантаження (рис. 11.2).

Рис. 11.1

Аналізуючи цю схему, можна обчислити вхідний і вихідний опір підсилювача, а також виділити синфазні, протифазні і парафазні складові вхідного сигналу. Вихідна характеристика аналізується за допомогою осцилографа.

Рис. 11.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]