Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analog_skhemot_Praktikum.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.89 Mб
Скачать

21.6. Додаток

Таблиця варіантів до схем лабораторної роботи.

Номер

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вихідна напруга (В)

8

9

10

12

15

7

9

11

14

8

9

10

12

15

7

Опір R7 (Ом)

8

10

6

5

12

15

8

10

6

5

12

15

8

10

6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 22

Стабілізатори струму на ОП

22.1. Мета роботи

Вивчення принципів побудови та основних технічних характеристик стабілізаторів струму на основі операційних підсилювачів.

22.2. Використання пакету EWB для виконання роботи

При виконанні досліджень використовуються традиційні компоненті електронної техніки та електронні вимірювальні прилади. У приведених схемах стабілізаторів умовні позначення елементів встановлені такими, якими їх встановлює програма EWB в порядку їх появи на робочому полі. Це зроблено для того, щоб у випадку використання складових опції Analysis не виникало помилок при читанні.

22.3. Порядок виконання роботи

22.3.1. Досліджується стабілізатор струму на ОП, схему якого наведено на рис. 22.1. За допомогою джерела V1 та резистора R1 встановлюється величина струму через навантаження, яким є резистор R2 у відповідності до варіанту виконання роботи.

22.3.2. Змінюючи величину опору резистора R2, заміряється величина струму за допомогою міліамперметра і будується залежність струму в навантаженні від величини опору навантаження. Процедура знаходження залежності струму в навантаженні від величини опору навантаження може бути спрощена, якщо використати опцію Parameter Sweep, а для контролю струму скористатись Current-Controlled voltage source, який необхідно встановити послідовно з опором навантаження.

22.3.3. Використовуючи відомі опції з меню Analysis, перевіряється лінійність схеми, наявність вищих гармонік, температурна стабільність, шумові параметри і робляться відповідні висновки.

22.3.4. Складається схема стабілізатора струму у відповідності до рис. 22.2, навантаження в якій може одним виводом заземлюватись. Встановлюється величина струму в навантаженні у відповідності до варіанту та проводяться аналогічні досліди.

22.3.5. Складається стабілізатор струму, схема якого приведена на рис. 22.3. Використовуючи дані варіанту, напругу джерела V1 та величину струму в навантаженні (резистор R2), обчислюється величина опору резистора R1.

22.3.6. Проводиться дослід по вивченню впливу зміни напруги живлення (V2) на величину струму в навантаженні. Дослід може бути проведений за допомогою меню Analysis / DC Sweep, задаючи в якості контрольної крапки напругу на резисторі R1 (вузол 4).

22.3.7. Повторюються всі досліди п. 22.3 для схеми стабілізатора, що приведена на рис. 22.3.

Рис. 22.1 Рис. 22.2

Рис. 22.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]