Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори соц. страх. 2й модуль.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
78.32 Кб
Скачать
 1. Кошти страхування: джерела формування та порядок використання.

Джерелами формування фонду коштів СС є:

 1. Страхові внески

 2. Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника., пені, штрафів, фін.санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб

 3. Благодійні внески під-в, установ, організацій та ф\о

 4. Асигнування з держбюджету

 5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку.

 6. Інші надходження.

Кошти зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабміном для обслуговування державного бюджету, або спеціалізованого банку, що обслуговує фонди з окремих видів страхування. З метою забезпечення фін-ї стабільності роботи фонду створюється резерв коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів мат-го забезпечення в розрахунку на місяць. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку визначається Кабміном, інші умови обслуговування та збереження коштів на рахунку визначаються в угоді з банком. Рішення щодо використання прибутку від розміщення приймає правління фонду.

Використання коштів фонду має цільовий характер та направлене на:

 1. Виплату допомоги по на випадок втрати працездатності, вагітності, пологах, народженню дитини та догляду за нею до 3-х років, похованням

 2. Фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей

 3. Утворення резерву страхових коштів в розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих (згідно часткових змін закону від 17.01.2002 встановлюється в розрахунку 15 календарних днів)

 4. Забезпечення поточної діяльності та утримання органів фонду, розвиток його матеріальної бази.

 1. Визначення розміру страхових внесків, порядок та строки сплати.

Розмір страхових внесків визначається ВР України щорічно за поданням Кабміну у %: 1) для роботодавців до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають оподаткуванню податком з доходів громадян; 2) для застрахованих осіб ( найманих працівників) - до сум оплати праці, які включаються в основну та додаткову з\пл, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. у натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з громадян, 3) для інших застрахованих осіб – у % до сум оподатковуваного доходу. Страхові внески нараховуються в межах граничної суми з\пл, що встановлюється Кабміном та розрахунковою величиною при обчислені допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Платниками стр.внесків є страхувальники та застраховані особи. Перші сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників стр.внесками та витратами, пов’язаними з наданням забезпечення та соцпослуг. Перерахування коштів здійснюється шляхом безготівкових розрахунків один раз на місяць – в день встановлений для одержання в банках коштів на оплати праці у відповідний період. У разі нестачі коштів на виплату з\пл та сплати внесків у повному обсязі нарахування їх на з\пл та перерахування внесків здійснюється пропорційно сум з\пл. днем сплати внесків вважається: у разі перерахування безготівковій формі – день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування внесків на рахунок банку; у разі сплати готівкою –день внесення кошті вдо банківської установи чи відділення зв’язку для перерахування на рахунок Фонду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.