Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Тематичний план дисципліни

Теми

Змістовний модуль № 1. Загальні поняття, історія розвитку менеджменту та його принципи

1

Поняття, сутність та методологічні основи менеджменту

2

Розвиток науки управління

3

Прийняття управлінських рішень

4

Організація як об’єкт управління

Змістовний модуль № 2. Функції, лідерство, комунікації, ефективність менеджменту

5

Планування в організації

6

Організація як функція управління

7

Мотивація в менеджменті

8

Управлінський контроль

9

Сутність та основні теорії лідерства

10

Сутність комунікації в управлінні

11

Ефективність управління

Короткий зміст лекцій

Тема 1. Поняття, сутність та методологічні основи менеджменту

1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту. Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

  • “управління”;

  • “менеджмент”;

  • “адміністрування”;

  • “керування” тощо.

Їх не можна вважати тотожними й слід розрізняти їхню сутність. Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору. Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту. У широкому розумінні менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. Функції менеджменту можна умовно поділити на дві групи – загальні та специфічні. Другі залежать від конкретної сфери діяльності менеджменту, а перші вдало визначив французький вчений А. Файоль. Таким чином, до загальних функцій менеджменту відносять: планування, організацію, мотивацію, контроль.

2. Закони та закономірності менеджменту. У процесі розвитку менеджменту сформувалися певні норми управління організаціями — закони, закономірності та принципи. їх інтегрування є стрижнем науки про управління працівниками.

В управлінській діяльності використовують сталі та незаперечні норми управління організаціями, тобто закони менеджменту:

- закон спеціалізації управління;

- закон інтеграції управління;

- закон оптимального поєднання централізації і децентралізації управління;

- закон демократизації управління ;

- закон економії час в управлінні;

- закон пропорційного розвитку систем управління.

Об'єктивні, стійкі, загальні та повторювальні зв'язки між явищами, процесами, категоріями менеджменту є закономірностями менеджменту.

3. Менеджмент як вид професійної діяльності. Менеджмент часто розглядають і як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати, хто такі менеджери і чим їх діяльність відрізняється від діяльності інших категорій робітників.

Директор, керівник групи, начальник, завідувач тощо - всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер», оскільки можна визначити наступні спільні для них ознаки діяльності:

- менеджер має хоча б одного підлеглого;

- менеджер управляє частиною або всією організацією, в якій він працює;

- менеджер отримує певні повноваження та приймає в їх межах рішення, що матимуть наслідки для інших співробітників організації.

Тобто, менеджер – це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.