Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Оцінювання контрольної роботи студентів заочної форми навчання

Граничний термін подання контрольної роботи на кафедру управління персоналом і економіки праці (корпус 4, аудиторія 493) - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.

Контрольні роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються, а студент не допускається до заліку.

Одержані кафедрою контрольні роботи студентів оцінюються з першого подання (не рецензуються) викладачем у двотижневий термін.

Оцінка виконання кожного з трьох пунктів контрольної роботи може мати три рівні: 10; 5; 0 балів.

Викладач оцінює кожен з двох пунктів контрольної роботи за такими критеріями:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент бездоганно виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними.

5 балів

Пункт завдання в цілому виконаний, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках роботи, немає необхідних ілюстрацій чи пропозицій студента.

0 балів

Пункт завдання не виконано або виконано з іншого варіанта, скопійовано в іншого студента; аналіз практики замінено текстом з літератури.

Примітки:

1. Викладачу надається право зменшити загальну оцінку на 5 балів у разі незадовільного оформлення контрольної роботи.

2. Якщо студент одержав за контрольну роботу менше 15 балів, він не допускається до заліку з дисципліни «Основи менеджменту».

Питання до заліку Питання до заліку з дисципліни «Основи менеджменту».

 1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту.

 2. Закони та закономірності менеджменту.

 3. Менеджмент як вид професійної діяльності.

 4. Передумови та історія виникнення науки управління.

 5. Школи управлінської думки.

 6. Сучасні принципи менеджменту.

 7. Основи теорії прийняття рішень.

 8. Процес прийняття рішень.

 9. Методи творчого пошуку альтернатив.

 10. Поняття та загальні характеристики організації.

 11. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

 12. Типи організацій в Україні.

 13. Сутність планування як функції управління.

 14. Цілі управлінського планування.

 15. Сутність стратегічного планування.

 16. Сутність функції організації.

 17. Основи теорії організації.

 18. Типи організаційних структур управління.

 19. Поняття і сутність мотивації.

 20. Змістовні теорії мотивації.

 21. Процесні теорії мотивації.

 22. Поняття та процес контролю.

 23. Види управлінського контролю.

 24. Ефективність контролю.

 25. Поняття і сутність лідерства.

 26. Поведінкові теорії лідерства.

 27. Ситуаційні теорії лідерства.

 28. Процес комунікації.

 29. Міжособистісні та організаційні комунікації.

 30. Управління комунікаційними процесами.

 31. Зміст категорії «ефективність управління».

 32. Концепції визначення ефективності управління.

 33. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.