Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Завдання для самостійного опрацювання Перелік тем рефератів та доповідей на семінари

1. Управління цілеспрямованими системами.

2. Кращі менеджери XX століття.

3. Підготовка менеджерів в США, Західній Європі та Японії.

4. Принципи ефективності Г.Емерсона.

5. Принципи управління А.Файоля.

6. Основні результати Хоторнського експерименту.

7. Основні риси західноєвропейської системи менеджменту.

8. Основні проблеми управління організацією в сучасних умовах.

9. Соціально-психологічні аспекти управління організацією в умовах ринкової економіки.

10. Системи організаційних цілей провідних корпорацій світу.

11. Вплив розвитку технологій на еволюцію системи управління.

12. Оперативне реагування на зміни в зовнішньому середовищі як необхідна умова успішної діяльності організації.

13. Вплив державного регулювання на ефективність діяльності організації.

14. Техніка і технологія управління.

15. Використання методу моделювання в управлінській діяльності.

16. Еволюція принципів управління організацією.

17. Аналіз конкуренції за М.Портером.

18. Роль стратегічного планування в умовах переходу до ринкової економіки.

19. Аналіз стратегій провідних корпорацій світу.

20. Стратегії управління якістю товару.

21. Ефективна мотивація персоналу в умовах формування ринкової економіки.

22. Практичне застосування теорії мотивації.

23. Мотивація персоналу в США та Японії.

24. Організація та стратегічна спрямованість контролю у провідних корпораціях світу.

25. Сучасні системи контролю.

26. Інформаційне забезпечення контролю в організації.

27. Система контроллінгу на вітчизняних підприємствах.

28. Вибір організаційної структури підприємства.

29. Теорія " ідеальної бюрократії " М.Вебера.

30. Організаційні структури провідних корпорацій світу.

31. Ситуативна теорія організаційних структур.

32. Управлінський контроль: сутність, види і форми.

33. Система контроллінгу на українських підприємствах.

34. Організація комунікаційного процесу в провідних компаніях світу.

35. Застосування неформальних каналів для підвищення ефективності комунікаційного процесу.

36. Методи боротьби з комерційним шпигунством.

37. Аналіз альтернатив при розробці управлінського рішення.

38. Методи розробки управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.

39. Управління ризиками.

40. Харизматичні лідери XX століття.

41. Лідери сучасного бізнесу.

42. Психологічні аспекти проблеми лідерства.

43. Порівняльний аналіз ефективності стилів лідерства.

44. Соціальна відповідальність в розвинутих країнах.

45. Етика і сучасне управління.

46. Шляхи підвищення показників етичності поведінки

47. Створення та реорганізація структурних підрозділів фірми.

48. Методи побудови та вдосконалення організаційних структур.

Індивідуальні завдання для практичних та лабораторних занять

1. Знайдіть у вітчизняній та зарубіжній науковій чи навчальній літературі різноманітні визначення економічної категорії «менеджмент». Вкажіть джерело посилання. Проаналізуйте їхню сутність.

2. Для запропонованої ситуації визначити:

 • діагноз проблеми (детальний опис ситуації, встановлення мети вирішення проблеми, ідентифікація критеріїв прийняття рішення)

 • розробити альтернативні варіанти

 • оцінити всі альтернативи

 • прийняти рішення обґрунтовано пояснивши доцільність або неприйнятність тих чи інших альтернатив

Ситуація № 1.

Фірма «Райдуга» займається продаж кольорових олівців. Комплектація товару – в 1 пачці 5 шт. Ціна пачки – 10 грн. На ринку з’являється конкурент, що продає олівці такої ж якості і комплектації за ціною 7 грн. за пачку. Об’єми продаж фірми «Райдуга» швидко падають. Знайти шляхи підвищення об’ємів продаж. Пріоритети встановлюються самостійно.

Ситуація № 2.

Ви – менеджер по персоналу крупного супермаркету. Вам необхідно знайти робітника на посаду Управляючого відділом побутової техніки. Ви провели співбесіду. У вас є 2 претендента на дану посаду:

 1. Василенко О.О. – 23 роки, стаж роботи – 0 років, вища освіта за спеціальністю – Управління персоналом та економіка праці, особисті якості: високі творчі здібності, відмінне здоров’я, комунікативність, активність, впевненість у собі, присутність особистих кар’єрних планів, чіткі цілі, ініціативність.

 2. Маслов Г.І. – 31 рік, стаж роботи – 8 років – від торгового агента до посади начальника відділу контролю цін, вища освіта за спеціальністю – Психологія та соціальна робота, особисті якості: високі аналітичні здібності, відмінне здоров’я, комунікативність, пасивність, впевненість у собі, відсутність чітких цілей, неготовність починати з нижчих посад, висока зацікавленість в отриманні матеріальних благ, погані відгуки про попереднє місце роботи, скритність.

Якого претендента Ви оберете?

Ситуація № 3.

Підприємство займається поставкою комплектуючих. В штаті – 3 водія, які безпосередньо доставляють продукцію до замовників. На даний момент існують наступні закази:

 1. в м. Запоріжжі – на 3 офіси (Водій 1).

 2. в м. Дніпропетровськ – на 2 офіси (Водій 2).

 3. в м. Оріхів (Зап.обл.) – на 1 офіс (Водій 3).

Водій 2 взяв лікарняний та не вийшов на роботу. Необхідно доставити всі замовлення використовуючи всі можливі варіанти. Пріоритети встановлюються самостійно.

Ситуація № 4.

Фірма-виробник целюлозно-паперової продукції потребує додаткових капіталовкладень у виробництво. Отримано пропозиції від 2 інвесторів:

 1. Постійний партнер, пропонована сума інвестицій = 200 тис.грн. Умова – прийняти до штату керівництва середнього рівня 2 власних співробітників (теперішній штат заповнений повністю, керівники середнього рівня – працівники з великим стажем роботи та відданістю компанії).

 2. Новий інвестор, пропонована сума інвестицій = 350 тис.грн. Умова – реклама даного інвестора на зошитах та блокнотах (додаткові затрати на це – близько 20 тис.грн.).

Запропонуйте шляхи залучення додаткових коштів включаючи ймовірні альтернативні варіанти (наприклад, надати у аренди цех, приміщення складу тощо, враховуючи всі можливі втрати), обґрунтувати вибрану альтернативу.

Ситуація № 5.

Ви – начальник відділу маркетингу. Від вищого керівництва до Вас надійшов указ – скоротити штат Вашого відділу на 1 працівника.

Претенденти:

 1. Жінка, 25 років, стаж роботи на даному місці – 0,5 року, вища освіта за спеціальністю, відмінне здоров’я, ініціативність, досить високі аналітичні здібності, невпевненість у собі, некомунікативність, перспективи розвитку, деяка незрілість, недосконалі навички по спеціальності, високі творчі здібності.

 2. Чоловік, 32 роки, стаж роботи на даному місці – 3 роки, вища освіта за напрямом філологія, відмінне здоров’я, , активність, комунікативність, ініціативність, середні аналітичні здібності, високі творчі здібності, відносна зрілість, задовільні навички за спеціальністю, перспектива росту, впевненість у собі.

 3. Жінка, 50 років, стаж роботи на даному місці – 10 років, вища освіта за спеціальністю Математична кібернетика, задовільний стан здоров’я, впевненість у собі, комунікативність, відмінні навички за спеціальністю, високі аналітичні здібності, достатні творчі здібності, зрілість.

Відповідь обґрунтуйте.

3. Вигадайте власну фірму-легенду. Надайте основну характеристику її діяльності та системи менеджменту наступним чином:

Розділ 1. Наведіть назву Вашого підприємства, її організаційно-правову форму, опишіть основні напрямки його діяльності. Схематично зобразіть процес управління фірмою-легендою, виділіть його ключові складові (Наприклад, «схема-квітка», схема послідовних процесів управління, схема зовнішнього та внутрішнього середовищ тощо).

Розділ 2. Опишіть систему планування у фірмі-легенді. Визначте глобальну мету, місію, стратегію, систему цілей.

Розділ 3. Розкрийте сутність організації, як функції управління на прикладі фірми-легенди. Наведіть схеми організаційної структури Вашого підприємства, вкажіть посади, обов’язки та повноваження кожного структурного елемента. Оцініть ступінь складності, формалізації та централізації організаційної структури.

Розділ 4. Опишіть систему моральної та матеріальної мотивації до праці на фірмі-легенді.

Розділ 5. Наведіть сутність системи контролю на фірмі легенді. Надайте опис повноважень стосовно контролю по кожній посаді на підприємстві.

Розділ 6. Опишіть процес комунікації на фірмі-легенді. Користуйтеся схемою організаційною структури для розкриття горизонтальної та вертикальної (низхідної та висхідної) комунікації. Розкрийте процес управління комунікаційними процесами в вашій організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.