Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 528 с.

 2. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – С.112-126, 161-177 .

 3. Морозов С.М. Засоби контролю діагностичних якостей психологічних тестів: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 68 с.

 4. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – С. 78-105.

Додаткова література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с.

 2. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К., 1994. – 283 с.

 3. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.

 4. Основы психодиагностики /Под ред. Шмелева А.Г.– Москва, Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996. – 544 с.

Практичне заняття №3-4 Тема 3. Особливості психодіагностичної процедури.

 1. Етап збору даних.

 2. Фактори, що впливають на результати психологічного дослідження (змінні ситуативні, психодіагностичного завдання, особистості психолога, мети дослідження, особистості досліджуваного).

 3. Етап переробки та інтерпретації.

 4. Етап прийняття рішення.

 5. Психодіагностичні задачі та ситуації.

 6. Психологічне заключення та психологічний діагноз.

 7. Нормативні вимоги:

 • до психодіагностичних методик;

 • до виробників методик;

 • до користувачів методик.

Основні поняття

діагноз психологічний, етичні норми психодіагностики, заключення, психодіагностичне обстеження, психодіагностичні ситуації

реферат

Діагностична процедура та вплив культури // Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. –С. 437-448

Морально-етичні проблеми у роботі психодіагноста // Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. –С. 488-502

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

1 година

 • опрацювати основні поняття

1 година

Оцінювання

 • усна відповідь на питання

2 оцінки

 • тест

1 оцінка

Література

Основна література

 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 528 с.

 2. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – С. 126-131, 139-150.

 3. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. (С. 17-22).

 4. Скребец В.А. Психологическая диагностика. – К:. МАУП, 1999. – С. 74-100.

Додаткова література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с.

 2. Основы психодиагностики /Под ред. Шмелева А.Г.– Москва, Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996. – 544 с.

 3. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.