Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Тема 7-8. Методи діагностики міжособистісних стосунків. Психодіагностика функціональних станів людини.

Мета:

 • сформувати навички дослідження тривожності за шкалою самооцінки тривожності Ч.Спілбергера-Ханіна;

 • сформувати навички дослідження інтерперсональних стосунків за методикою Т. Лірі.

Теоретичні питання

 1. Шкала самооцінки тривожності Ч.Спілбергера-Ханіна.

 2. Методика дослідження інтерперсональних стосунків Т. Лірі.

Практичне завдання

 • Провести дослідження за шкалою самооцінки тривожності Ч.Спілбергера-Ханіна.

 • Провести дослідження інтерперсональних стосунків за методикою Т. Лірі.

Основні поняття

Лірі інтерперсональний діагноз, міжособистісні стосунки, психічні стани, Спілбергера тривоги та тривожності шкала, тривога, тривожність, функціональні стани

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

6 годин

 • провести дослідження

4 години

Оцінювання

 • робота на занятті

1 оцінка

 • звіт

1 оцінка

Література

Основна література

 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 528 с.

 2. Методи діагностики міжособистісних стосунків. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з психодіагностики. /Укладачі: Загурська І.С., Майстренко Т.М., Кирильчук І.В. – Житомир, 2002.-25 с.

 3. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с. (с.314-343, 379-396)

 4. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. (с. 179-193)

 5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара, 2004. – 672 с.

звіт

 1. Шкала самооцінки тривожності Ч.Спілбергера-Ханіна:

 • реєстраційний бланк;

 • обробка результатів;

 • інтерпретація результатів дослідження;

 • напрямки консультативної роботи.

 1. Методика дослідження інтерперсональних стосунків Т. Лірі.:

 • реєстраційний бланк;

 • обробка результатів;

 • психограма;

 • інтерпретація результатів дослідження;

 • напрямки консультативної роботи.

Тема для самостійного опрацювання Тема 9. Психодіагностика аномального психічного розвитку

 1. методи інтегральної оцінки особистості дитини у контексті соціальної ситуації її розвитку.

 2. методи дослідження структурних компонентів особистості.

Основні поняття

аномальний розвиток, рівень домагань, самооцінка

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

6 годин

 • опрацювати основні поняття

1 година

Оцінювання

 • перевірка рівня засвоєння знань на індивідуальній консультації у викладача

1 оцінка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.