Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Вимоги до оформлення звіту за лабораторне заняття

 1. Матеріали проведеного дослідження оформлюються на стандартних аркушах паперу формату А4 у вигляді письмового звіту.

 2. звіт за лабораторне заняття включає:

 • інформацію про досліджуваного;

 • бланки відповідей;

 • протокол дослідження;

 • обробку результатів дослідження;

 • інтерпретацію результатів;

 • рекомендації або основні напрямки консультативної роботи;

 • іншу інформацію, якої вимагає процедура проведення дослідження.

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

ЗВІТ

за результатами лабораторного заняття №1-3

Тема: ШКАЛА ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУ Д. ВЕКСЛЕРА ДЛЯ ДІТЕЙ

студентки 33 групи

денної форми навчання

соціально-психологічного факультету

Пономаренко Оксани Володимирівни

Зразок оформлення титульної сторінки методики

Назва методики _____________________________________________

дата та час проведення дослідження __________________________

Інформація про досліджуваного:

кодове ім’я _______________________________ стать ___________

дата народження ___________________________ (число, місяць, рік)

вік _____ р._____ міс. клас _________

Додаткова інформація

Модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

теми

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна

робота

Форма контролю

лекції

практичні

лабораторні

підсумкові модульні роботи

Становлення психодіагностики як науки

6

6

Психодіагностика як наука

8

4

2

2

Тестовий підхід у сучасній психодіагностиці

9

4

2

3

Загальна характеристика, організація і реалізація психодіагностичної процедури

11

4

4

3

Всього (1 кредит)

36

12

8

2

14

ПМР

Практичні заняття №1-4

Умови автоматичного одержання оцінки за модуль:

 • відвідати 3 практичні заняття (з 4 практичних занять);

 • одержати 5 оцінок (з 8 можливих, 1 оцінка за перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, є обов’язковою).

Обов’язкові види робіт:

 • опрацювати питання з плану практичного заняття;

 • опрацювати основні поняття;

 • пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.

Види робіт на вибір:

 • реферат (готує один студент з академічної групи).

Лекційний курс

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.