Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Лекційний курс

Тема 10. Загальна характеристика проективних методик

 1. Поняття про проективний метод.

 2. Основні принципи проективної діагностики.

 3. Класифікація проективних методик.

 4. Особливості використання проективних методик.

Практичні заняття

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема 10. Проективні методики як метод дослідження

 1. Історія проективного підходу.

 2. Проекція як психологічний феномен. Види проекції.

 3. Теоретичне обґрунтування проективного підходу у зарубіжній психології.

 4. Теоретичне обґрунтування проективного підходу у вітчизняній психології.

 5. Сутність та історія виникнення контент-аналізу.

Основні поняття

захисні механізми, контент-аналіз, проективні методики, проекція

Реферат

Історія розвитку проективного методу.

Біографічна довідка

Мюррей (Меррей), Роршах г.

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

2 години

 • опрацювати основні поняття

1 година

Оцінювання

 • усна відповідь на питання

1 оцінка

 • тест

1 оцінка

Література

Основна література

 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 528 с.

 2. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. (с.285-321)

 3. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. (с. 51-78, 292-313)

 4. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с. (с.289-301)

 5. Психологія особистості: Словник-довідник /За редакцією П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Додаткова література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с. (с. 379-421, 449-483)

 2. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978. – 141 с.

 3. Патопсихологическая диагностика / Блейхер В.М., Крук И.В. – К.: Здоров’я, 1986. – 280 с.

 4. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности.- М.: Изд-во МГУ, 1980. –176 с.

Лабораторні заняття

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №8-9

Тема 10. Метод «Малюнок сім’ї»

Мета: сформувати навички дослідження сімейних стосунків за допомогою методу «Малюнок сім’ї».

Теоретичні питання

 1. діагностичне призначення та модифікації методу „Малюнок сім’ї”.

 2. Процедура проведення дослідження та інтерпретації даних дослідження за Г.Т. Хоментаускасом.

 3. Особливості проведення дослідження за методом Л. Кормана.

 4. “Кінетичний малюнок сім’ї” Р.Бернса: процедура проведення та інтерпретація результатів.

Практичне завдання

 • Провести дослідження за методом «Малюнок сім’ї», проінтерпретувати одержані результати за Г.Т. Хоментаускасом.

Основні поняття

«малюнок сім’ї»

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання та основні поняття

1 година

 • провести дослідження

1 година

Оцінювання

 • робота на занятті

1 оцінка

 • звіт

1 оцінка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.