Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Вимоги до екзамену

 • Володіння теоретичним матеріалом з тем курсу.

 • Зараховано усі звіти за лабораторні заняття, передбачені робочою програмою та інструктивно-методичними матеріалами.

Структура екзаменаційного білету.

Екзаменаційний білет включає три види завдань.

 1. Тестове завдання (максимальна кількість балів - 20).

Приклад тестового завдання:

Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді

Термін «психодіагностика» запропонував:

  1. Ф. Гальтон;

  2. Г. Роршах;

  3. В. Вундт.

 1. Теоретичне питання (максимальна кількість балів - 30).

 2. Практичне (професійно-орієнтоване) завдання (звіт за лабораторне заняття) (максимальна кількість балів – 50).

питання до екзамену

Теоретичні питання

 1. Передісторія психодіагностики. Формування психодіагностики як науки. Психологічне тестування. Розвиток психодіагностики у ХХ столітті.

 2. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії, у СРСР, в Україні.

 3. Поняття психодіагностики. Предмет та структура психодіагностики. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.

 4. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.

 5. Основні завдання та напрямки психодіагностичної роботи у закладах освіти.

 6. тест як основний інструмент психодіагностики. Класифікація тестів. Адаптація зарубіжних тестів.

 7. Поняття про надійність психодіагностичних методик. Методи визначення надійності.

 8. Валідність методики та її типи.

 9. Стандартизація тестів.

 10. Основні етапи психодіагностичного дослідження (етап збору даних, етап переробки та інтерпретації, етап прийняття рішення).

 11. Психодіагностичні задачі та ситуації.

 12. Психологічне заключення та психологічний діагноз.

 13. Нормативні вимоги до психодіагностичних методик, до виробників та користувачів методик.

 14. загальна характеристика тестів інтелекту.

 15. шкали інтелекту Д. Векслера.

 16. Шкільний тест розумового розвитку.

 17. Загальна характеристика особистісних опитувальників. Проблеми використання особистісних опитувальників. Види завдань особистісних опитувальників

 18. Особистісні опитувальники рис та їх теоретична основа (особистісні опитувальники Р.Б. Кеттелла).

 19. Особистісні опитувальники Г.Ю. Айзенка.

 20. Опитувальник Х. Шмішека для діагностика типів акцентуацій характеру та темпераменту.

 21. Методи діагностики мотивації.

 22. Методи діагностики самосвідомості.

 23. Методи діагностики міжособистісних стосунків.

 24. Психодіагностика функціональних станів людини.

 25. Методи інтегральної оцінки особистості дитини у контексті соціальної ситуації її розвитку.

 26. Методи дослідження структурних компонентів особистості.

 27. Історія проективного підходу.

 28. Загальна характеристика проективних методик. Класифікація проективних методик. Особливості використання проективних методик.

 29. Проекція як психологічний феномен. Види проекції.

 30. Теоретичне обґрунтування проективного підходу.

 31. Сутність та історія виникнення контент-аналізу.

 32. Метод «Малюнок сім’ї».

 33. Метод «Незакінчені речення».

 34. Особливості методу АСПН.

 35. Особливості психодіагностичної процедури в АСПН.

 36. Роль групової динаміки у процесі психодіагностики в АСПН.

 37. Об’єктивна дезінтегрованість психіки та суб’єктивна її зінтегрованість.

 38. Роль психічних захистів у процесі суб’єктивної інтеграції психіки.

 39. Позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція як механізми, що сприяють діагностиці в АСПН.

Практичні (професійно-орієнтовані) завдання

 1. Наведіть приклад профілю інтелекту (за результатами дослідження за дитячим варіантом тесту Векслера). Охарактеризуйте успішність виконання вербальних та невербальних субтестів. визначте напрямки корекційної роботи.

 2. Наведіть приклад профілю акцентуацій характеру та темпераменту особистості (за результатами дослідження за опитувальником Г. Шмішека). Дайте психологічну характеристику досліджуваного. визначте напрямки консультативної роботи.

 3. Наведіть результати дослідження за особистісним опитувальником Айзенка. Дайте психологічну характеристику досліджуваного. визначте напрямки консультативної роботи.

 4. Наведіть приклад профілю особистості (за результатами дослідження за особистісним опитувальником Р. Кеттела). Дайте психологічну характеристику досліджуваного. визначте напрямки консультативної роботи.

 5. Наведіть результати дослідження за шкалою самооцінки тривожності Ч.Спілбергера-Ханіна. Дайте психологічну характеристику досліджуваного. визначте напрямки консультативної роботи.

 6. Наведіть результати дослідження інтерперсональних стосунків за методикою Т. Лірі. Дайте психологічну характеристику досліджуваного. визначте напрямки консультативної роботи.

 7. Наведіть приклад профілю особистості (за результатами дослідження за методикою «Незакінчені речення»). Проаналізуйте результати дослідження. визначте напрямки консультативної роботи.

 8. Наведіть результати дослідження за методикою „Малюнок сім’ї”. Проінтерпретуйте одержані результати за Г.Т. Хоментаускасом, визначте напрямки консультативної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.