Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державні установи - перелік предметів.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
291.33 Кб
Скачать

5. Викладацький склад.

Береза А.М. - канд.екон.наук, проф., Гужва В.М. - к.е.н., доцент, Орленко Н.С. - к.е.н., доцент, Городній к.т.н., доцент,

6. Основна література.

  1. Електронна комерція : Навч.посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, В.М.Гужва та інш. – К.: КНЕУ, 2002.-320 с.

  2. Електронна комерція : навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц./ А.М. Береза, І.А. Козак, В.М.Гужва та інш. – К.: КНЕУ, 2004.-108 с.

Анотація дисципліни

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ “

I. Метою вивчення дисципліни є :

1). Формування у студентів фундаментальних теоретичних знань з аналізу, вибору, проектуванню та застосуванню:

- локальних, корпоративних та глобальних мереж (Internet/Intranet), мережевого обладнання та телекомунікацій ;

- Web-серверів, Ftp-серверів, Proxy-серверів, серверів електронної пошти та баз даних, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції;

  • сучасних систем телекомунікацій, телеконференцій, ресурсів Internet, пошуку абонентів та інформації в базах даних в системі Internet;

2). Набуття студентами практичних навичок:

- по вибору, проектуванню та застосуванню локальних, корпоративних та глобальних мереж (Internet/Intranet), мережевого обладнання, систем телекомунікацій та систем для інформаційних систем;

- по вибору, встановленню та застосуванню Web-серверів, Ftp-серверів, Proxy-серверів, серверів електронної пошти та баз даних, системи електронної пошти та ведення електронної ореспонденції для інформаційних систем;

3). Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

- при проектуванні, встановлені та обробці даних в інформаційних системах;

- при проектуванні локальних, корпоративних та глобальних мереж (Internet/Intranet) та виборі для них комп’ютерів, програмного та мережевого обладнання;

- при прокладці та встановлені систем телекомунікацій, локальних, корпоративних та глобальних мереж (Internet/Intranet) комп’ютерів, програмного та мережевого обладнання.

II. Зміст дисципліни за темами.

1. Вступ до дисципліни.

2. Основи мережевих технологій. Визначення та класификацiя мереж та телекомунікаційних систем.

3. Локальнi обчислювальнi меpежi (ЛОМ).

4. Глобальнi обчислювальнi меpежi (ГОМ).

5. Система Internet, використання каналів в Internet, використання Web-сторінок в Internet.

6. Прикладні пакети електронної пошти. Система електронної пошти та ведення електронної кореспонденції.

7. Система телеконференцій . Організація системи телеконференцій.

8. Організація ресурсів, пошук абонентів та інформації в базах даних в системі Internet.

III. Викладацький склад.

Дир. ГЦІС, проф. Левченко Ф. А., зам. дир. ГЦІС, ст. викл. Cтефієнко В. М.

IV. Основна література.

1. Джон Р.Кєрол Б. Секреты Internet - Киев: Диалектика, 1996. - 461 с .

2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А. Багатокористувацькi обчислювальнi системи та мережi: навч. посібник — К.: КНЕУ, 1997. — 408 с.

3. ftp://10.1.1.66. Методичні матеріали та лекції. 635 с,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.