Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы и ответы.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
437.25 Кб
Скачать

60 Аналіз складу кред портфеля і його якість

Аналіз кредитного портфеля можна розглядати з позиції проведення кількісного та якісного аналізу.

Основними напрямками аналізу кредитного портфеля комерційного банку виділяють такі:

  • аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень;

  • аналіз оборотності позик;

  • аналіз диверсифікації кредитних вкладень;

  • аналіз якості кредитного портфеля;

  • аналіз доходності кредитного портфеля.

Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень проводиться за такими коефіцієнтами:

- коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку:

де КВср – середні кредитні вкладення; Аср – середні активи.

Високе значення коефіцієнта означає, що діяльність банку не є достатньо диверсифікованою;

- показник темпу зростання кредитних вкладень:

де Квап – кредитні вкладення на початок періоду;

КВкп - кредитні вкладення на кінець періоду;

- показник рівня надання кредитів:

Кзп – кредити, надані протягом звітного періоду;

ЗЗкп – залишок заборгованості на кінець звітного періоду.

Цей показник показує, скільки кредитів з виданих залишилося непогашеними у минулому звітному періоді;

Під час аналізу оборотності позик використовуються такі коефіцієнти:

- показник співвідношення дебетових і кредитових оборотів за позиковими рахунками

- кількість оборотів кредитних коштів:

,

- тривалість одного обороту в днях:

D – кількість днів у аналізованому періоді;

N – швидкість обороту позики;

Провести аналіз диверсифікації кредитних вкладень банку можна за допомогою таких показників:

- максимальний кредитний ризик на одного контрагента Н7:

- норматив великих кредитних ризиків Н8:

63 Порядок формування резерву

Резерв під кредитні ризики є спеціальним резервом, необхідність створення якого зумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.

Загальні резерви створюються для відшкодування можливого непередбаченого ризику.

Суми резерву розраховується банками відповідно до розміру чистого кредитного ризику та встановленого коефіцієнта резервування за кожною категорією кредитних операцій, класифікованих за ступенем ризику. Банк визначає чистий кредитний ризик за заборгованістю за кожною кредитною операцією (крім заборгованості за кредитними операціями, що включені до портфеля однорідних споживчих кредитів) і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування

Станд під контр…

Резерв під кредитні ризики розраховується та формується головним банком і його філіями. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк.

Для щомісячного розрахунку резервів банки проводять інвентаризацію, аналізують якість та здійснюють класифікацію кредитних операцій за ступенем ризику.

Підрозділи системи банківського нагляду Національного банку систематично проводять перевірки звітності банків та їх філій щодо адекватності класифікації кредитних операцій та дотримання банками порядку створення й використання резерву.

Ступінь повноти формування резерву розраховується як співвідношення фактично створеного резерву до розрахункової суми резерву з урахуванням кредитного ризику:

Іповн. = ,

де Рфс – фактично створений резерв; Рср – розрахункова сума резерву.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.