Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы и ответы.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
437.25 Кб
Скачать

43. Форми позичкових рахунків і режим їх дії

Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків: простий, спеціальний, контокорентний.

Простий позичковий рахунок є найбільш поширеною формою банківського кредитування. На ньому може бути тільки активне (дебетове) сальдо, кожний факт видачі і погашення кредиту оформляється відповідними документами клієнта або банку (платіжне доручення, розпорядження кредитного відділу банку операційному відділу тощо).

Спеціальний позичковий рахунок застосовується банком в окремих випадках, наприклад при кредитуванні позичальника під заставу векселів. Він є формою обліку позичок до запитання. Якщо на цьому рахунку виникає кредитове сальдо, воно в той самий день має бути зарахованим на поточний рахунок позичальника. Погашення кредиту може здійснюватися як за платіжними дорученнями позичальника, так і шляхом зарахування коштів, які надходять на користь позичальника від боржників за векселями, у кредит спеціального позичкового рахунку. Банк має право стягнути заборгованість за спеціальним позичковим рахунком у будь-який час без попередження клієнта, але це повинно передбачатися кредитною угодою.

Контокорентний рахунок - це активно-пасивний рахунок, на якому обліковуються всі операції банку з клієнтом. На ньому відображають, з одного боку (за дебетом), заборгованість перед банком і всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого (за кредитом) - надходження коштів у банк від клієнта у вигляді вкладів, повернення позик тощо. Контокорентний рахунок поєднує в собі позичковий рахунок з поточним і може мати дебетове або кредитове сальдо. Операції по ньому здійснюються за допомогою письмових доручень власника рахунку.

44. Характер і спосіб стягнення процентів

Виділяють систему нарахування простого та складного процента.

При нарахуванні простого процента обрана процента ставка застосовується до первісної суми позички. Тоді визначення кінцевої суми, яку має повернути позичальник, можна розрахувати за наступною формулою:

,

де S – сума кредиту та нарахованих відсотків, грн.;

r – обрана процентна ставка, %;

n – кількість періодів користування;

Р – первісна сума кредиту.

При нарахуванні складного процента обрана процентна ставка кожного разу застосовується до первісної суми кредиту, збільшеної на суму нарахованих процентів за період:

Відсотки мають сплачуватися за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховуватися на суму залишку заборгованості за позичкою. Якщо сума, що вноситься позичальником, недостатня для погашення строкового платежу, простроченої заборгованості, сплати нарахованих відсотків, то в першу чергу погашаються відсотки, потім прострочена заборгованість, а на суму, що залишилась після цього, погашається строковий платіж. Цей порядок обумовлюється при укладенні кредитного договору.

46. Етапи процесу банківського кредитування

У процесі кредитування можна виділити 6 основних етапів

1 етап „Розгляд заявки на кредит та співбесіда з позичальником”. Цей етап розпочинає кредитні відносини між банком та позичальником. Результатом етапу стає винесення рішення щодо доцільності укладання угоди.

2 етап „Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника”. Цей етап націлений на визначення кредитоспроможності позичальника, яка стає запорукою ймовірності повернення залучених коштів та процентів за позичкою. Оцінка кредитоспроможності позичальника, відповідно до рекомендацій НБУ, містить у собі два етапи: аналіз і прогнозування платоспроможності позичальника на період кредитування; оцінку моральних і етичних якостей, репутації позичальника.

3 етап „Структурування кредиту та укладання кредитного договору”. Структурування кредиту полягає у визначенні структурних параметрів кредиту та встановленні умов кредитної угоди з метою досягнення їх відповідності щодо цільових потреб позичальника й забезпечення своєчасного погашення кредиту та сплати відсотків за ним.

4 етап „Документування кредиту” полягає в підготовці та складанні кредитного договору, договору застави та інших документів щодо кредитної угоди, складанні термінового зобов'язання, документуванні й відображенні в обліку операцій за кредитною угодою, формуванні та веденні кредитної справи позичальника.

5 етап „Виконання кредитних умов”. Цей етап містить послідовність взаємопов’язаних дій, які виконуються банком та позичальником.

6 етап „Контроль і моніторинг”. Полягає у відстеженні банком виникнення підвищеного ризику за наданими кредитами та контролю над ними, що передбачає розробку певних дій для зниження ризику як із боку банку, так і з боку позичальника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.