Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.7з.1 Л.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
166.4 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНА Академія ОБОРОНИ україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

Л Е К Ц І Я

з навчальної дисципліни

Організація продовольчого забезпечення

Тема № 7

Продовольче забезпечення військовослужбовців

Заняття № 1

Продовольче забезпечення військовослужбовців

Київ 2008

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кафедра підготовки офіцерів запасу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

В.Я.марченко

_____ __________2008 р.

Л Е К Ц І Я

з навчальної дисципліни

Організація продовольчого забезпечення

Тема № 7

Продовольче забезпечення військовослужбовців

Заняття № 1

Продовольче забезпечення військовослужбовців

Навчальний час – 2 год.

Для слухачів факультету підготовки спеціалістів

оперативно-тактичного рівня (студентів)

Навчальна та виховна мета:

1. Надати студентам основні теоретичні поняття і знання щодо порядку отримання продовольства і забезпечення військовослужбовців продовольством, сухим пайком та грошовою компенсацією.

Розглянуто на засіданні кафедри

“____” ________ 2008 р. Протокол № ___

Київ – 2008

З м і с т

Вступ

 1. Вимоги керівних документів щодо забезпечення продовольством військовослужбовців.

 2. Забезпечення продовольством всіх категорій військовослужбовців. Способи продовольчого забезпечення.

 3. Порядок видачі продуктів та його документальне оформлення.

Завершальна частина

Література:

 1. Наказ МОУ 2002р. №402 “Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ЗСУ на мирний час”.

 2. Приказ МО 1979г. №260 «Руководство по учету вооружения, техники…».

 3. Учебник «Продовольственное обеспечение ВС в мироне время», МВ. 1986г.

Наочні посібники

 1. Слайди по темі заняття.

 2. Графопроектор “Лектор - 2000”.

Завдання на самостійну роботу:

Використовуючи рекомендовану літературу доопрацювати конспекти лекції і на наступному семінарському занятті бути в готовності надати відповіді на визначені питання згідно плану проведення семінару.

Вступ

Продовольче забезпечення ЗС України є одним з основних видів матеріального забезпечення військ. Воно знаходиться у прямій залежності від організаційної структури ЗСУ, оснащеності сучасним озброєнням і військовою технікою, виконуваних військами задач, а також від стану і можливостей економіки країни.

Від повного і своєчасного продовольчого забезпечення військ значною мірою залежить бойова готовність ЗСУ.

Забезпечення ЗС України продовольством в різноманітному асортименті, різноманітною технікою і майном продовольчої служби здійснюється різними постачальниками (підприємствами) багатьох галузей промисловості.

На попередніх заняттях ми з Вами розглянули основні поняття по продовольчому забезпеченню.

На сьогоднішньому занятті Ви ознайомитеся:

 • із забезпеченням продовольством усіх категорій військовослужбовців, робітників та службовці ЗС України;

 • вимогами керівних документів про забезпечення продовольством військовослужбовців;

 • способами продовольчого забезпечення;

 • порядком видачі продуктів і його документальним оформленням;

 • забезпеченням команд і окремих військовослужбовців продовольством, сухим пайком, грошовою компенсацією і продовольчо-пайковими грошима.

1. Вимоги керівних документів по забезпеченню продовольством військовослужбовців

Військова частина є основним споживачем матеріальних засобів продовольчої служби. Для засвоєння своїх потреб продовольча служба військової частини в мирний час виконує цілий ряд заходів:

 • визначає потребу в продовольстві, техніці і майні;

 • замовляє необхідні матеріальні засоби в довольчих органах;

 • одержує матеріальні засоби з довольчих складів та баз постачальників;

 • організує збереження продовольства, техніки і майна;

 • проводить заготівлю сільгосппродукції та її переробку;

 • забезпечує бойову та мобілізаційну готовність служби;

 • веде облік та звітність по службі й організує забезпечення особового складу всім необхідним по службі.

Основною задачею продовольчої служби військової частини є організація своєчасного, безперебійного і високоякісного харчування військовослужбовців. Ця задача повинна постійно знаходитися в центрі уваги не тільки відповідних посадових осіб продовольчої служби, а також командування і виховних органів військових частин.

З метою підтримання постійної бойової готовності, безперебійного забезпечення продовольством і організації повноцінного і різноманітного харчування у військових частинах створюються і утримуються перехідні запаси продовольства поточного постачання. Розміри цих запасів для кожної військової частини, що входять до складу з’єднання, встановлюються командиром з’єднання, а частин, які не входять до складу з’єднання – командувачем військами оперативного командування. При визначенні розмірів запасів враховуються особливості дислокації військ (віддаленість їх від продовольчих складів, умови підвозу, як централізованого, так і нецентралізованого), завдання, які виконує частина і можливості по збереженню продовольства, а також розміри запасів, встановлені в цілому для ОК чи з’єднання.

За рахунок запасів поточного забезпечення військової частини створюють і утримують військові запаси, встановлені наказом Міністра оборони України. Військові запаси зберігаються і враховуються окремо.

Висновок: основною задачею продовольчої служби військової частини є організація своєчасного, безперебійного і високоякісного харчування військовослужбовців, утримання встановлених запасів продовольства та виконання інших заходів, покладених на службу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]