Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.7з.2 МР.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
118.27 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНА Академія ОБОРОНИ україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Для викладачів

Прим. №______

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення практичного заняття

З навчальної дисципліни “Продовольче забезпечення військ”

Тема № 7

Продовольче забезпечення відмобілізування і приведення військової частини (з’єднання) у бойову готовність

Заняття № 2

Методика роботи начальника продовольчої служби бригади при розробці документів мобілізаційного плану

Київ - 2008

Національна академія оборони україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Для викладачів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

В.Я.марченко

_____ __________2008 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення практичного заняття

зі слухачами четвертого факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня технічного та тилового забезпечення

з навчальної дисципліни: “Продовольче забезпечення військ”

Тема №7: Продовольче забезпечення відмобілізування і приведення

військової частини (з’єднання) у бойову готовність

Заняття №2: Методика роботи начальника продовольчої служби бригади

при розробці документів мобілізаційного плану

Час: 2 години

Місце: аудиторія за розкладом

Навчальна та виховна мета:

1. Поглибити теоретичні знання слухачів.

2. Набути практичних навичок зі складання розрахунків мобілізаційного плану по продовольчій службі.

3. Виховувати у слухачів самостійність та навички в роботі з керівними документами.

Навчально-матеріальне забезпечення:

  1. Наказ МО 1985р. №0200.

  2. Підготовлені форми розрахунків в таємних зошитах.

  3. Мікрокалькулятори.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

___ ___________ 2008р. Протокол № ___

План проведення заняття

№ зп

Навчальне питання

Час, хв.

Метод проведення

1

Перевірка готовності слухачів до заняття. Вступне слово викладача

5

2

Перше навчальне питання: Документи мобілізаційного плану по продовольчій службі, їх призначення, зміст та порядок відпрацювання

55

3

Друге навчальне питання: Планування та організація харчування особового складу на пункті прийому і в підрозділах

10

4

Трете навчальне питання: Планування та порядок проведення бойового злагодження підрозділів продовольчої служби в з'єднанні.

15

5

Підведення підсумків і закінчення практичного заняття

5

Організація та методика проведення заняття

Підготовка викладача до занять починається за 4-5 діб до початку занять. Під час підготовки викладач повинен вивчити навчальні матеріали по темі даного заняття, матеріал лекції "Продовольче забезпечення відмобілізування і приведення військової частини (з'єднання) у бойову готовність"; розробити план проведення заняття, а також підібрати основну і додаткову літературу, що стосується питань, які повинні вивчатися на занятті.

Заняття по темі проводиться з метою отримання практичних навичок у розробці документів мобілізаційного плану по службі та плануванні і організації харчування особового складу при відмобілізуванні.

Напередодні заняття, за 2-3 доби, під час самостійної підготовки слухачам видається завдання на практичне заняття. А за 1-2 доби викладач проводить з ними консультацію, щоб допомогти їм у вивченні теоретичного матеріалу і підготовці до заняття, відповідає на запитання слухачів, які виникли під час підготовки до заняття.

II. Методичні рекомендації

А. До вступної частини:

Прийняти рапорт чергового по навчальному відділенню. Перевірити зовнішній вигляд слухачів, звернути увагу на виявлені недоліки, надати час на їх усунення. Перевірити наявність особового складу, уточнити хто і за яких обставин відсутній. Зробити необхідний запис у класному журналі.

Перевірити повноту і якість ведення слухачами конспектів по предмету, особливо у тих, хто був відсутнім на попередньому занятті; переконатися у наявності рекомендованих навчальне-методичних матеріалів, розробок, літератури, керівних документів, креслярських приладь і т. і.

З початком заняття викладач оголошує назву теми, заняття, навчальних питань, порядок і час на їх відпрацювання і мету заняття, його актуальність, ідею; встановлює логічний зв'язок даного матеріалу з попередніми та наступними темами занять, з практикою життя та побуту військ, вирішенням ними питань мобілізаційної готовності та бойової підготовки.

Б. ДО ПЕРЕВІРКИ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ЛО ЗАНЯТЬ.

Перевірка підготовки слухачів до занять здійснюється шляхом усного або письмового опитування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.