Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.3з.2 МР.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
126.46 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кафедра підготовки офіцерів запасу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підговки офіцерів запасу

В.Я.Марченко

___ ____________________2008

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення практичного заняття

зі слухачами шостого факультету підготовки спеціалістів оперативно-тактичного рівня (студентів)

з навчальної дисципліни: "Організація продовольчого забезпечення"

Тема №3: "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

ПРОДОВОЛЬСТВОМ ТА ТАРОЮ"

Заняття №2: "ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КАТЕГОРІЙШСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТАРИ"

Час: 2 години

Місце: аудиторія за розкладом

Навчальна та виховна мета:

1. Ознайомити студентів і надати їм основні поняття і знання щодо характеристики, визначення якості та класифікації продовольчої тари.

Навчально-матеріальне забезпечення:

  1. Наказ МОУ 2002 р. 402 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ЗСУ на мирний час".

  2. Постанова КМУ 2002р. №426 "Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань".

  3. Наказ МОУ 2000р. №320 "Про затвердження норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем і миючими засобами ЗСУ на мирний час".

  4. Наказ МО 1979р. №260 (ч. І) "Руководство по учету вооружения, техники, имущества ...".

  5. Руководство по хранению продовольствия, техники и имущества продовольственной службьі, 1987 г, кн. 1.

  6. Довідник по продовольчій службі, Київ, 2002р.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри "___"_________2008 року

Протокол №_______

План проведення заняття

№ зп

Навчальне питання

Час, хв.

Метод проведення

1

Перевірка готовності слухачів до заняття. Вступне слово викладача

10

Усне викладання матеріалу.

2

Перше навчальне питання: Призначення, класифікація та категорійність продовольчої тари.

40

Усне викладання матеріалу. Демонстрація зразків.

3

Друге навчальне питання: Порядок отримання, обліку і зберігання тари.

35

Усне викладання матеріалу. Демонстрація зразків.

4

Підведення підсумків і закінчення практичного заняття

5

Усне викладання матеріалу.

Організація та методика проведення заняття

Практичне заняття проводиться в складі взводу. На початку заняття викладач перевіряє готовність взводу та матеріальне забезпечення.

1) Вступна частина

Викладач приймає доповідь чергового, перевіряє наявність і зовнішній вигляд студентів, заповнює журнал.

2) Перевірка готовності студентів до заняття. Викладач ставить контрольні питання.

1) Прошу доповісти про порядок отримання продовольства військовою частиною.

Очікувана відповідь:

Військова частина може одержувати продовольство від складів-постачальників через своїх приймальників безпосередньо на складі, або відвантажене складом по залізниці (водним, повітряним транспортом), або що доставляється в частину у порядку централізованого підвезення зі здавальником складу.

При отриманні продовольства приймальником військової частини з окружного окладу (складу з'єднання) в діловодстві продовольчої служби військової частини заповнюється чекова вимога з вказівкою прізвища одержувача, найменування і кількістю витребуваних продуктів. Чекова вимога підписується заступником командира частини з тилу та начальником продовольчої служби, скріплюється гербовою печаткою і видається приймальнику разом з талоном чекової вимоги під розписку на корінці чекової вимоги.

У з'єднанні чекова вимога підписується начальником продовольчої служби і діловодом. На отримання продовольства по чековій вимозі приймальнику військової частини довіреність не видається.

Приймальник подає чекову вимогу разом із талоном в обліково-операційне відділення або відділ (00В) складу ОК.

Після отримання продовольства в 00В здійснюється закриття чекової вимоги. Воно полягає в тому, що заповнюється оборотна сторона чекової вимоги (розписка приймальника) і водночас під копірку заповнюється талон чекової вимоги, при цьому на підставі другого примірника накладної записується фактично відпущена кількість продовольства і тари; крім того, на оборотній стороні талону оформлюється довідка про якість відпущених продуктів.

Чекова вимога з розпискою приймальника і з видатковими накладними залишається на складі і служить підставою для списання з обліку виданого продовольства і тари. Талон чекової вимоги, підписаний начальником .складу і начальником обліково-операційного відділення, вертається приймальнику і служить підставою для оприбуткування продовольства і тари по книгах обліку в діловодстві служби військової частини. В разі коли отримане продовольство перевозиться на декількох автомобілях, приймальник військової частини виписує і вручає кожному водію супровідний лист. При перевезенні вантажу однією транспортною одиницею супровідний лист не виписується.

Прийом продовольства, доставленого в військову частину приймальником, начальник складу здійснює на підставі талону чекової вимоги виходячи з фактичної кількості і якості. Якщо продовольство доставлене повністю, і його якість відповідає даним довідки про якість продовольства, тоді прийом оформлюється підписом начальника складу на талоні чекової вимоги. Жодні інші документи в цьому випадку не складуються. Прийняті продукти і тару на підставі талону чекової вимоги начальник складу в той же день записує в книгу обліку наявності і руху матеріальних засобів в підрозділі (ф.26).

При централізованому підвезенні здавальник складу ОК здає продовольство і тару військовій частині по наряду, взамін якого на прийняті продукти і тару йому видається оформлена чекова вимога під розписку в корінці. Талон чекової вимоги не заповнюється, а гаситься із вказівкою у ньому номера і дати наряду, за яким прийняте продовольство. Оприбуткування по книгах обліку прийнятих матеріальних засобів здійснюється по наряду довольчого складу з доданим до нього талоном чекової вимоги.

Документальне оформлення продовольства, що надійшло від постачальника залізничним (водним, повітряним, автомобільним) транспортом в військовій частині здійснюються у такій же послідовності, як і при отриманні його від продовольчого складу ОК. При цьому оформлена чекова вимога разом із талоном та іншими документами,, надсилається постачальному органу або окружному продовольчому складу, який здійснює оплату прийнятого продовольства. Після заповнення талону чекової вимоги і засвідчення його підписами та печатками вона повертається у військову частину, яка отримала продовольство.

Отримання і прийом продовольства від постачальників на місці оформлюється по-різному, залежно від наявності у даному гарнізоні складу ОК. За відсутності у гарнізоні окружного складу військові частини одержують продовольство від постачальників через своїх приймальників по чекових вимогах, що виписуються самими військовими частинами. Прийом продовольства у військовій частині і оприбутковування його по книгах обліку оформлюються таким чином, як і при отриманні продовольства від

окружних продовольчих складів. При отриманні продовольства зі складів і баз постачальників в гарнізоні, де існує окружний продовольчий склад, документальне оформлення здійснюється через склад Прошу доповісти, як поділяється продовольча тара за належністю та терміни її повернення.

Очікувана відповідь:

Продовольча тара за належністю поділяється на поворотну та власну тару. До поворотної тари відноситься тара, яка отримана с продовольством, фуражем або майном та належить обов'язковому поверненню продовольчому складу (базі) ОК, постачальникам або здаванню тароремонтним підприємствам. До власної тари відноситься тара, яка отримана військовими частинами на первісне обзаведення, або виготовлена (придбана) військовими частинами.

Терміни експлуатації всіх видів продовольчої тари не встановлені. Тара експлуатується до повного зносу з урахуванням ремонту, який проводиться під час її експлуатації.

Вартість ремонту тари відноситься за рахунок коштів по відповідним статтям кошторису Міністерства оборони.

Для забезпечення внутрішніх потреб військових частин в тарі (для перетарювання продовольства у необхідних випадках, забезпечення продовольством особового складу на навчаннях, розташованих окремих дрібних підрозділів і т.п.) продовольчою службою військового округу військовим частинам встановлюється ліміт утримання тари, звільненої від продовольства (обіговий запас тари) за рахунок власної та поворотної тари. В обіговий запас за рахунок поворотної тари включається тільки тара, звільнена від продовольства, у розмірі не більш п'ятидобової її витрати. Військові частини, які отримують продовольство та майно від продовольчих складів та баз ОК, а також від постачальників, здають звільнену поворотну тару цим складам (базам), безпосередньо постачальникам, або тароремонтним підприємствам за вказівками продовольчої служби ОК (довольчого складу) у такі терміни: мішки - не пізніше 15 днів, а дерев'яну та картонну тару - не пізніше 10 днів з моменту її вивільнення. При цьому тара, яка потребує ремонту, перед поверненням повинна бути відремонтована. 3) Прошу доповісти про порядок отримання військовою частиною техніки продовольчої служби.

Очікувана відповідь:

Техніку і майно продовольчої служби військові частини можуть одержувати з продовольчих складів ОК та зі складів з'єднань. Отримання техніки і майна приймальником військової частини на складі ОК здійснюється за нарядом, виданим продовольчою службою ОК і доручення, виписаним військовою частиною.

Доставлені у військову частину техніка і майно приймаються здавальником складу і на підставі наряду оприбутковується по обліку складу і обліку військової частини. Якщо при прийомі техніки і майна буде встановлена нестача або невідповідність якості його, призначається комісія і складається акт прийому. На складі з'єднання техніку і майно приймальник військової частини одержує за накладною продовольчої служби з'єднання і довіреністю військової частини. Один примірник оформленої накладної залишається в справах продовольчої служби з'єднання і є підставою для списання техніки і майна з обліку складу з'єднання, а другий видається приймальнику військової частини і буде підставою для оприбуткування отриманих техніки і майна по обліку військової частини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]