Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.3з.1 Л.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
72.7 Кб
Скачать

національна Академія оборони україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

Організація продовольчого забезпечення

Тема № 3:

Забезпечення військової частини продовольством та тарою

Заняття №1:

Забезпечення військової частини продовольством та тарою

Київ 2008

національна Академія оборони україни

Кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

В.Я.марченко

_____ __________2008 р.

ЛЕКЦІЯ

З навчальної дисципліни:Організація продовольчого забезпечення

Тема № 3: Забезпечення військової частини продовольством та тарою

Заняття №1: Забезпечення військової частини продовольством та тарою

Навчальний час: 2 години.

Для слухачів шостого факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня (студентів)

Навчальна та виховна мета:

  1. Надати студентам основні знання щодо порядку забезпечення військових частин продовольством, технікою та майном продовольчої служби.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

____ ______________ 2008 р. Протокол № _____

Київ 2008

Забезпечення військ Збройних сил матеріальними засобами здійснюється по видах забезпечення.

Продовольче забезпечення заключається:

  • в забезпеченні (обчислення потреби, витребування, заготівля, зберігання, облік, відпустка, доставка) військових частин, установ, закладів МОУ продовольством;

  • в організації харчування військовослужбовців та хлібопечення;

  • в забезпеченні військових частин фуражем для тварин, різним майном, яке використовується в продовольчому забезпеченні;

  • в утриманні, експлуатації і ремонті цього майна;

  • розробці і впроваджені на забезпечення військ нових більш цінних видів продуктів харчування;

  • в забезпеченні військ новими доскональними зразками техніки, яка використовується в продовольчій службі;

  • в забезпеченні військових частин грошовими засобами на нужди продовольчої служби.

Основною задачею та кінцевою метою продовольчого забезпечення являється повноцінне, безперебійне та високоякісне харчування особового складу Збройних Сил України.

Забезпечення особового складу військ продовольством здійснюється за нормами продовольчих пайків, затверджених то оголошених Постановою Кабінету Міністрів України від 2002р. №426 Нормами продовольчих пайків визначається асортимент та кількість продуктів, що відпускаються на харчування одного військовослужбовця за добу.

Забезпечення військ продовольством здійснюється за планами забезпечення.

Для забезпечення потреб збройних сил в продовольстві витрачаються значні матеріальні і грошові засоби.

Витребування, одержання, організаційне та своєчасне доведення цих засобів до військ, повне забезпечення їх потреб, економне та раціональне використання цих засобів можливо тільки при ретельному плануванні.

Кожній захід по забезпеченню військ необхідно заздалегідь продумати і обґрунтувати розрахунками, кожне міркування втілити в конкретні рішення та намітити практичні міри. Все це відображається в ряді документів: відомостях, доповідях, які органічно повинні бути пов'язані між собою і на підставі яких будуть складатись плани забезпечення.

Забезпечення військ продовольством в мирний час здійснюється за схемою: Центр - ОК (ВМС) - армійський корпус - з'єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець.

Порядок зарахування і знятті військової частини з продовольчого забезпечення

А) Порядок зарахування.

На продовольче забезпечення військові частини приписуються до найближчого продовольчого складу ОК (ВМС) розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС).

Якщо військова частина самостійно не веде військове господарство, то вона прикріпляється на продовольче забезпечення по найближчої частини, яка веде самостійно військове господарство. Чиїм розпорядженням?

Частини, які входять до складу з'єднання заступника командира з'єднання з тилу.

Частини, які не входять до складу з'єднання - розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС).

Команди і окремі військовослужбовці на забезпечення прикріплюються розпорядженням заступника гарнізону з питань тилу.

Військова частина, яка прибула до складу ОК (ВМС), представляє в продовольчу службу ОК (ВМС).

а) атестат ф.20 на продовольство, тару, техніку, майно і бланки суворого обліку;

б) другий екземпляр останнього звіту по продовольству;

в) свідчення про залишки продовольства, тари, майна служби, а також про наявність техніки на день прибуття в ОК (ВМС);

г) бланки суворого обліку, указані в атестаті частини.

Після перевірки представлених документів продовольча служба ОК (ВМС):

  • зараховує військову частину на продовольче забезпечення і приписує її до найближчого ОК (ВМС) продовольчого складу, або приписує до військової частини, яка веде самостійне господарство;

  • реєструє пред'явлені військовою частиною книжки атестатів на продовольство і книжки талонів на одержання харчування;

• відбирає невикористані бланки чекових вимог, з якими прибула в дане (Ж (ВМС) військова частина (підрозділ, автобатальйон), гасить їх перекреслюванням чорнилами кожного бланку і знищує, складаючи акт, виписує наряд, по якому на (Ж (ВМС) складі будуть видані книжки чекових вимог даного ОК (ВМС) і повідомляють (Ж (ВМС) продовольчому складу кількість продовольства, призначеного до відпущення даній військовій частині протягом плануючого періоду, кількість і категорійність нарахованої за військової часиною тари. Одержання книжок чекових вимог оформлюється чековою вимогою військової частини.

Знов формуючі військові частини в період їх формування забезпечуються продовольством, технікою і майном військовими частинами, які проводять їх формування.

На самостійне забезпечення продовольством, технікою і майном знов формуючі військові частини переходять по закінченню формування і зараховуються на продовольче забезпечення на підставі наказів і командуючого військами ОК (ВМС) про сформування і донесенні і командирів знов сформованих частин про отримання в період формування необхідних запасів продовольства, техніки та майна. Донесення про отримання продовольства, техніки і майна завіряються начальником продовольчої служби військової частини, яка здійснює забезпечення в період формування даної військової частини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]