Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПЗ т.3з.1 Л.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
72.7 Кб
Скачать

Б) Порядок зняття.

Військові частини, які вибувають зі складу ОК (ВМС), до зняття з продовольчого забезпечення проводять взаєморозрахунки з постачальниками і забезпечуючим складом. По відповідній указівці здають надлишкове продовольство, техніку і майно і представляють в продовольчу службу ОК (ВМС):

а) звіт по продовольству поточного забезпечення (ф. 1 прод);

б) довідку від забезпечуючого складу про заборгованість йому і постачальникам по тарі;

в) свідчення про наявність техніки і майна, книжок атестатів військовослужбовця, зніма *** відбуваючу військову частину з продовольчого забезпечення і видає їй атестат військової частини (ф, 20), в якому відображується забезпеченість продовольством, а також наявність тари, техніки, майна і бланків суворого обліку (атестатів військовослужбовця на продовольство і талонів на харчування), які нараховуються за військовою частиною, її продовольчою службою на день відбуття.

В графі 8 атестату (ф.20) записуються дати видачі техніки, майна і інших матеріальних засобів, яким встановлено строк експлуатації (служби). По продовольству в цій графі записується забезпеченість в розрахунково-постачальних одиницях — дободачах.

Книжки чекових вимог за виключенням декількох бланків, необхідних на шлях слідкування, здаються на продовольчій склад ОК (ВМС).

При переміщенні військової частини в межах ОК (ВМС) атестат на продовольство, тару, техніку та майно (ф. 20) видається у тих випадках, коли військова частина вибуває в склад іншого з'єднання або знімається з продовольчого забезпечення в з'єднанні і приписується на продовольче забезпечення до продовольчого складу ОК (ВМС).

Атестат в з'єднанні виписується в трьох примірниках, 1-ий видається відбуваючій військовій частині; 2-й відсилається в вищестоящий орган управління продовольчої служби для списання матеріальних засобів із з'єднання; 3-й залишається в справах продовольчої служби з'єднання. В продовольчій службі ОК (ВМС) атестати виписуються тільки в двох примірниках.

При великій кількості найменувань матеріальні засоби в атестат військової частини (ф. 20) можуть не записуватись.

В цьому випадку до нього додається відомість, яка відображає дані граф 1-3 змістовної частини атестату, Відомість підписується тими ж 'посадовими особами, які підписують атестат, і завіряється мастичною гербовою печаткою.

Атестат підписується: в з'єднанні - заступником командира з тилу і начальником продовольчої служби; в органі управління об'єднання — начальником органу управління та особою, яка відповідає за облік матеріальних засобів.

Висновки:

1. Військові частини зараховуються на продовольче забезпечення розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС) після представлення наступних документів:

  • атестату військової частини (ф. 20);

  • другого примірника звіту по продовольству;

  • даних про залишки продовольства, тари і майна служби, а також про наявність техніки на день прибуття в ОК (ВМС);

  • бланків суворого обліку, вказаних в атестаті частини.

Зняття військової частини з продовольчого забезпечення проводиться в зворотньому порядку.

2. Військова частина, яка не веде самостійне господарство, на продовольче забезпечення прикріплюється до найближчих до них військових частин, які самостійно ведуть військове господарство, розпорядженням начальника продовольчої служби ОК (ВМС), або розпорядженням командира з'єднання з тилу, якщо військова частина входить у склад з'єднання.

3. Окремі військовослужбовці. команди на забезпечення прикріпляються розпорядженням заступника начальника гарнізону з питань тилу.

В військовому ешелоні техніка і майно (крім тари) враховується в книзі обліку наявності і руху матеріальних засобів в підрозділі, тара – в картці = звіті по продовольству. По прибутті військового ешелону в пункт розформування в картці – звіті підводяться підсумки по приходу та витраті і виводиться залишки техніки і майна. Картка – звіт підписується начальником військового ешелону і разом зі всіма прибутковими і видатковими обліковими документами на ці матеріальні засоби представляється у військову частину (з’єднання, об’єднання), до якого прибув ешелон.

Висновок: Забезпечення військової частини технікою та майном продовольчої служби – одне з найважливіших завдань служби, без вирішення якого організувати харчування і забезпечення водою було б неможливим. Отримання техніки та майна вимагає від приймача твердих знань щодо його сортності та технічного стану.

Викладач кафедри підготовки офіцерів запасу

Працівник ЗС України В.Л. Рихтюк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]