Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
опорник-продовольственные товары.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
244.74 Кб
Скачать

39: Предмет та основні терміни товарознавства. Поняття про втрати харчових продуктів

Товарознавство – це науково-прикладна дисципліна природнича, яка вивчає споживчі властивості товару її формування, зберігання тощо.

Предметом товарознавства є споживча цінність товарів, закономірності їх прояву і збереження. Об’єкт товарознавства є товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання.

Товар – будь-яка річ, що на момент надходження в обіг повинна бути відокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу.

Харчові продукти – об’єкти тваринного та рослинного походження, які використовують у їжу в натуральному чи переробленому вигляді як джерело енергії, харчових та смакових продуктів. Асортимент товарів – набір товарів різних груп, підгруп, видів та різновидів, об’єднаних за певною споживчою,торговою або виробничою ознакою для характеристики складу товарної маси в різних умовах.

Продовольчі товари забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в харчових продуктах(х/п) для нормальної життєдіяльності, тому вони мають харчову (поживну) цінність. Якість продукції відіграє вирішальну роль на конкурентному ринку продовольчих товарів. Вивчення факторів, що впливають на конкурентоспроможність, якість продовольчих товарів і їх безпеку то нормативних документів, що регламентують і засвідчують якість, є неодмінною умовою для успішного забезпечення торговельної діяльності.

Втрати товарів в сфері товарообігу зумовлені їх властивостями, здатністю до зберігання та залежить від дотримання умов зберігання. Зменшити втрати товарів і збільшити прибутковість торгівлі можна тільки ґрунтовно вивчивши властивості товарів, природу, джерела їх втрат, здатність до короткотермінового або тривалого зберігання.

35. Поняття про якість харчових продуктів.Основні показники якості.

Якість – це сукупність властивостей товарів, що зумовлюють їх здатність задовольняти певні потреби людини. На якість продовольчих товарів впливають фактори сфери виробництва :

-Якість сировини, напівфабрикатів;

- Матеріалів, технології;

-Обладнання, праці виробників;

-Якість зберігання, транспортування, реалізації;

Показники якості – якісні характеристики однієї або декількох властивостей продовольчих товарів.

Бувають :

одиничними – якщо визначають одну властивість продукції (колір, вміст жирів, кислот, цукрів…).

комплексними – якщо характер. 2 або більше властивостей (зовнішній вигляд : форма, розмір, колір).

Поділяють на :

Органолептичні – визначаються за допомогою органів чуттів: форма, колір, стан поверхні, смак, запах, консистенція…

Фізико-хімічні – питома вага, щільність, температура топлення, масова частка води, цукру, кислот, жиру….

Мікробіологічні – вміст сальмонел, бактерій кишкової палички, дріжджів…

Показники якості харчових продуктів умовно об’єднують в групи:

Показники призначення – характеризують властивості продукту. Відносять: фасування, пакування, маркування, органолептичні, фіз-хім., мікробіологічні показники.

Показники збереженості – відображають здатність продукту зберігати якість протягом певного строку за оптимальних умов.

Естетичні показники – інформаційна виразність товару, привабливість, раціональність форм, чіткість маркування, товарний вигляд пакувального матеріалу.

Показники транспортабельності – здатність харчових продуктів зберігати споживні властивості під час перевезення. Показники безпеки – характеризуються нешкідливістю продукту для людини при споживані.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]