Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка до лаб. роб. 19.07.08.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Вказівка осей осцилографа

Осі осцилографа можуть бути перемкнуті із режиму відображення амплітуди від часу (Y/T) в режим відображення залежності амплітуди одного з каналів від амплітуди іншого (A/B або B/A). У режимі Y/T вісь X відображає час, а вісь Y – кількість вольт на поділку. У режимах A/B і B/A обидві осі показують кількість вольт на поділку. Наприклад, якщо досліджується залежність сигналу на вході каналу A від сигналу на вході каналу B (A/B), шкала осі X визначається кількістю вольт на поділку (V/Div.), встановленим для каналу B, і навпаки.

Розгортка за часом

Установка розгортки за часом управляє шкалою горизонтальної осі (осі X) осцилографа коли відображається зміна величини сигналів в часі (Y/T). Значення кожної поділки горизонтальної шкали може змінюватися в діапазоні від 0,1 нс. (наносекунди) до 0,5 с.

Щоб отримати придатне для сприймання зображення на екрані осцилографа, слід встановити розгортку за часом обернено пропорційно до установок функціонального генератора. Наприклад, якщо потрібно побачити один період сигналу з частотою 1 кГц, слід встановити розгортку за часом рівною 0,1 мс (мілісекунди). Один період сигналу з частотою 10 кГц вимагає розгортки за часом рівною 0,01 мс.

Установка вольт/поділку (V/Div.)

Установка вольт/ поділку (V/Div.) визначає масштаб зображення по осі Y. Вона також управляє шкалою осі X коли порівнюються сигнали каналів A і B (A/B або B/A). Можна змінювати значення вольт/поділку від 0,01 мВ/поділку до 5,0 кВ/поділку. Кожен канал може бути встановлений окремо.

Для отримання придатного для сприймання зображення на екрані осцилографа треба встановити шкалу залежно від очікуваної напруги на каналі. Змінний вхідний сигнал амплітудою 3 В заповнює екран осцилографа по вертикалі якщо вісь Y встановлена в 1 В/поділку.

Установка позиції осі X

Установка позиції осі X (X POS) визначає початкову точку на осі X.

Коли позиція осі X = 0, сигнал починає відображатися від лівої межі екрану осцилографа. Позитивне значення зрушує початкову точку праворуч, негативне – ліворуч.

Установка позиції осі y

Установка позиції осі Y (Y POS) визначає початкову точку на осі Y. Коли позиція осі Y = 0, початкова точка знаходиться на осі X. Значення позиції осі Y може змінюватися від –3,00 до 3,00. Значення 1,50, наприклад, переміщає початкову точку на середину між віссю X і верхньою межею екрану осцилографа. Якщо бажано відокремити один від одного форми сигналу каналів A і B для порівняння або детального розгляду їх, доцільно встановити значення Y POS для одного або обох каналів.

Кнопки AC, 0 або DC

Є можливість вказати різне сполучення осцилографа по входу кожного каналу використовуючи кнопки AC, 0 або DC (закритий вхід, вимкнений, відкритий вхід). Для перегляду тільки змінної складової сигналу вхід перемикається в закритий режим (кнопка AC). Для перегляду повного сигналу (і змінної, і постійної складової) вхід перемикається у відкритий режим (кнопка DC). Установка 0 призводить до відображення прямої лінії на рівні початкової точки каналу Y (Y POS).

Зауваження: не слід включати послідовно з вимірювальними входами осцилографа розділові конденсатори. Осцилограф не зможе прослідкувати шлях струму, і аналіз покаже неправильне включення конденсатора. Натомість слід використовувати закритий режим входів.

Замикання

Установка клямки (trigger) визначає коли сигнал відображатиметься. Якщо сигнал на екрані не відображується, можна спробувати встановити клямку в автоматичний режим (Auto).

Клавіші установки меж визначають чи починатиметься відображення сигналу по передньому фронту імпульсу або по його задньому фронту.

Рівень спрацьовування клямки – це точка на осі Y осцилографа, яку повинен перетнути сигнал клямки для початку відображення основних сигналів.

 Кнопки Auto, A, B і EXT (автоматичний режим, канал A, канал B, зовнішній сигнал) визначають сигнал, який буде сигналом клямки.

Якщо необхідно отримати зображення сигналу щонайшвидше або якщо очікується прямолінійний сигнал, використовується автоматичний режим (Auto).

Для використання вхідного сигналу на одному із каналів як сигналу клямки, натискається кнопка A або кнопка B.

Кнопка EXT використовує зовнішній сигнал для сигналу клямки. (Якщо зовнішній сигнал використовується як сигнал клямки, його необхідно підключити до виводу trigger на іконці осцилографа).  

Заземлення

Точка відліку для осцилографа в звичайному режимі приєднана до заземлення (загальному дроту схеми).

Тому немає необхідності заземляти осцилограф для отримання точних результатів. Проте, коли використовуєтеся осцилограф, сама схема повинна бути заземлена.

Зауваження: якщо необхідно використовувати точку відліку відмінну від землі (загального дроту схеми), джерело (або інші елементи) приєднується до виводу заземлення осцилографа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.