Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка до лаб. роб. 19.07.08.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Практичне заняття № 8 Тема: Дослідження трифазних систем змінного струму.

Мета: засвоєння і експериментальне підтвердження основних співвідношень між струмами і напругами у трифазних електричних колах змінного струму та набуття практичних навичок у побудові векторних діаграм для трифазних систем.

Порядок виконання роботи

8.1. Запустіть Electronics Workbench за допомогою ярлика.

8.2. Завдання 1: Дослідити схему з’єднання «зірка–зірка» з активним навантаження.

8.2.1. Складіть схему, наведену на рис. 8.1, яка моделює трифазну систему типу «зірка–зірка» із активним характером навантаження (Ra = Rb = Rc = 100 Ohm).

Рис. 8.1.

8.2.2. Для джерел, які імітують ЕРС трифазного генератора, встановіть параметри, вказані на рис. 8.1. Це відповідає Частота кожної із ЕРС залишається незмінною (F = 50 Hz).

8.2.3. Розрахуйте лінійні струми Іa, Ib, Ic, фазні напруги Ua, Ub, Uc, а також Ineutr – струм у нейтральному проводі. Побудуйте векторну діаграму напруг і струмів. Покажіть, що при симетричному активному навантаженні завжди Ineutr = 0 і .

8.2.4. Запустіть процес моделювання електричного кола і перевірте результати розрахунків за допомогою показань відповідних вимірювальних приладів.

8.2.5. Зробіть навантаження несиметричним шляхом заміни Ra = 100 Ohm на Ra = 50 Ohm. Повторіть п. 8.2.3 та п. 8.2.4. Обґрунтуйте появу струму Ineutr і однаковість напруг Ua, Ub, Uc.

8.2.6. Розірвіть нейтральний провід (Neutral) і повторіть п. 2.3 та п. 2.4. Чому ІaIbIc і Ua Ub Uc ?

8.3. Завдання 2: Дослідити схему з’єднання «зірка–трикутник» з активним навантаження.

8.3.1. З’єднайте Rab, Rbc, Rac у трикутник і підключіть його до генератора трифазної напруги, як наведено на рис. 8.2 (Rab = Rbc = Rac = 100 Ohm).

Рис. 8.2.

8.3.2. Побудуйте векторні діаграми струмів і напруг. Поясніть, чому лінійні струми Ia; Ib; Ic більше фазних струмів Iab; Ibc; Iac.

Рис. 8.3.

8.4. Завдання 3: Дослідити схему з’єднання «трикутник–зірка» з активним навантаження.

8.4.1. Складіть схему, наведену на рис. 8.3, в якій ЕРС генератора з’єднані «трикутником», а опори навантаження – «зіркою». Параметри елементів зазначені на рисунку. Можна використати модифікацію схеми, що наведена на рис. 8.1.

8.4.2. Побудуйте векторну діаграму всіх напруг і струмів, які вимірюються в експерименті.

8.4.3. Визначіть і обґрунтуйте величину співвідношення .

8.5. Завдання 4: Дослідити схему з’єднання «зірка–зірка» з активно-індуктивним несиметричним навантаженням.

8.5.1. Складіть схему, наведену на рис. 8.4, в якій ЕРС генератора та навантаження з’єднані «зіркою» із реалізованою нейтраллю (Neutral). Встановіть Ra = Rb = Rc = 10 Ohm; La = 10 H; Lb = 20 H; Lc = 30 H.

Рис. 8.4.

8.5.2. Розрахуйте Ia*; Ib*; Ic*; Uza*; Uzb*; Uzc*; Ineutr*. Побудуйте для зазначених величин векторну діаграму.

8.5.3. Активізуйте схему, зніміть показання вимірювальних приладів та порівняйте їх із розрахунковими (п. 8.5.2). Чому при несиметричному навантаженні у схемах із нульовим проводом залишається справедливою рівність Uza = Uzb = Uzc.

8.5.4. Розірвіть нульовий провід. Повторіть вимірювання і поясніть чому Uza Uzb Uzc.

8.6. Завдання 5: Дослідити схему з’єднання «зірка–зірка» із змішаним активним, активно-індуктивним та активно-ємнісним несиметричним навантаженням у фазах з нейтральним проводом.

8.6.1. Складіть схему, наведену на рис. 8.5, в якій ЕРС генератора та навантаження з’єднані «зіркою» із реалізованою нейтраллю (Neutral). Встановіть Ra = 100 Ohm; Rb = 10 Ohm; Rc = 10 Ohm; Lb = 20 H; Cc = 1000 μF.

Рис. 8.5.

8.6.2. Розрахуйте Іa*, Ib*, Ic*, Ineutr* та побудуйте векторну діаграму.

8.6.3. Отримайте експериментальні значення та порівняйте їх із відповідними розрахунковими. Поясніть, чому Ua = Ub = Uc, а ІaІbІc.

Зміст звіту

Зміст має містити:

  • Тему і мету роботи.

  • Схеми кіл, що аналізуються, з позначеннями опорів, ЕРС та показань електровимірювальних приладів.

  • Аналітичні розрахунки режимів роботи кіл, що підтверджують показання приладів.

  • Відповідні векторні діаграми.

  • Висновки по кожному експерименту.

  • Загальні висновки по роботі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.