Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка до лаб. роб. 19.07.08.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Прийоми роботи в Electronics Workbench Робочий простір

Робочий простір є найбільшою центральною областю екрану. Воно є подібністю макетної плати, на якій збираються і відлагоджуються схеми. Збірка схем здійснюється шляхом приміщення елементів з активної палітри елементів в робочу область екрану, з’єднанням цих елементів і, при необхідності, підключенням вимірювальних приладів.

Робочий простір відображається у вікні, яке може бути пересунуте, змінене в розмірах і перегорнене як і інші вікна в EWB. Якщо робочий простір перекривається іншим вікном, то можна перемістити його на передній план натисненням лівої кнопки мишки на заголовку вікна або вибором Circuit (Схема) з пункту меню Window (Вікно).

Палітри элементов

Палітри елементів містять необмежений запас кожного з елементів.

Вибірка елементу з палітри здійснюється так: слід помістити вказівник мишки на необхідний елемент, натиснути ліву кнопку мишки, перемістите мишкою елемент на потрібне вам місце в робочій області екрану і відпустите кнопку мишки. (Натискання клавіші ALT блокує виводи елементів, роблячи виділення і переміщення їх більш легким.)

Для вилучення елементу схеми з робочого простору слід перемістити його назад в палітру. (Або, виділити його і активізувати команду Delete (Вилучити) з пункту меню Edit (Редагування)).

Збірка і тестування схеми

Для того, щоб зібрати і протестувати схему необхідно:

1. Перемістити за допомогою миші елементи схеми в робочий простір з палітр елементів.

2. З’єднати елементи між собою.

3. Встановити значення параметрів елементів або їх моделі.

4. Приєднати вимірювальні прилади.

5. Включити зібрану схему.

Примітка: до складу пакету EWB входять файли прикладів схем, які ви можете подивитися, приєднати до них свої елементи або узяти фрагменти схеми з них.

З’єднання елементів схеми

Коли необхідні елементи розміщені в робочому просторі, вони легко з’єднуються між собою в схему.

Для з’єднання двох елементів схеми слід поставити вказівник мишки на вивід (коротка виступаюча лінія) одного з елементів – він виділиться – і натиснути ліву кнопку миші. Не відпускаючи кнопку перемістити вказівник мишки до виводу іншого елементу і, коли він виділиться, відпустите кнопку. З’єднання автоматично встановиться між цими виводами елементів.

Щоб з’єднати більше двох елементів слід використовувати з’єднувач (використовується для електричного з’єднання елементів, опір його, як правило, прагне до нуля).

Щоб вставити елемент схеми в лінію з’єднання слід перемістити цей елемент на лінію з’єднання і відпустите кнопку миші.

Для переміщення лінії з’єднання слід поставити вказівник мишки на цю лінію, натиснути ліву кнопку мишки і переміщувати лінію.

Точки контролю

Точки контролю створюються на тих лініях з’єднання, на яких планується вимірювати сигнал.

Є два способи для створення точки контролю:

1. Встановите з’єднувач з палітри елементів на лінію з’єднання. Потім приєднати вимірювальні прилади до контрольної точки.

2. Протягнути лінію з’єднання від виводу елементу або з’єднувача до перетину з іншою лінією сполучення. Коли з’явиться невеликий кружок в точці перетину відпустити кнопку мишки. З’єднувач буде автоматично включений в лінію з’єднання.

Якщо були додані елементи схеми після того, як схема була змодельована, або якщо були змінені електронні властивості схеми, слід активізувати її знову для отримання достовірних результатів.

Використання вимірювальних приладів

Іконки вимірювальних приладів знаходяться на палітрі вимірювальних приладів.

Щоб скористатися вимірювальним приладом необхідно:

1. Перемістити його іконку в робочий простір.

2. Приєднати іконку до схеми.

3. Відкрити іконку, щоб побачити вимірювальний прилад.

4. Перемістити його якщо необхідно.

5. Встановити його параметри.

Для вилучення приладу слід перемістите його іконку назад на палітру приладів. Всі лінії з’єднання, що до нього підходили, зникнуть.

Включення схеми

Коли схема зібрана, належить її включити для перевірки роботи і виконання заданого дослідження.

Для включення схеми натискається за допомогою мишки перемикач живлення в правому верхньому кутку екрану. Також можна включити схему вибравши рядок Activate (Включити) із пункту меню Circuit (Схема).

Коли моделювання закінчиться перемикач живлення автоматично вимкнеться і результати вимірювання будуть зафіксовані на приєднаних вимірювальних приладах.

Для зупинки роботи схеми слід перевести за допомогою мишки перемикач живлення в положення вимкнено, або активізувати команду Stop (Вимкнути), або активізувати команду Pause (Призупинити) з пункту меню Circuit (Схема).

Моделювання схеми

Коли включається схема, EWB моделює її роботу шляхом обчислення в контрольних точках значень струмів, напруг, виходячи з установок в діалоговому вікні Analysis Options (Параметри аналізу) при заданих параметрах кола. Вирахувані значення відображаються на приладах, приєднаних до схеми.

Після завершення моделювання можна підстроїти установки приладів або перемкнути мультиметр, вольтметр, осцилограф або логічний аналізатор до іншої контрольної точки. Якщо були змінені електронні характеристики схеми (наприклад, вилучені деякі елементи або змінені їх значення або моделі), якщо амперметр, або графічний пристрій, або інший прилад був перемкнутий, необхідно знову включити схему.

Рекомендації

Коли ви розташовуєте елементи схеми в робочому просторі, залишайте місце між елементами для легшої вставки з’єднувачів або інших частин схеми.

Обертайте елементи схеми для отримання їх бажаного положення.

Переміщуйте виділені елементи або іконки приладів натисканням клавіш управління курсором.

Лінія сполучення може пройти по більш оптимальній траєкторії якщо ви спробуєте з’єднати елементи, починаючи з протилежного кінця лінії.

Щоб робити виділення дрібних елементів схеми більш легким, заблокуйте їх виводи натисканням клавіші ALT.

Використовуйте підсхеми (Підсхема створюється користувачем для багатократного використання в основній схемі, надалі використовується як окремий елемент) для створення елементів, які відсутні на палітрах, або для збірки складних схем, що складаються з невеликих модулів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.