Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка до лаб. роб. 19.07.08.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Вимірювання втрати потужності сигналу

Коли мультиметр встановлюється в режим «dB» (децибели), можна використовувати його для вимірювання втрат потужності сигналу між двома точками схеми.

Втрата потужності обчислюється за формулою:

Стандартне значення бази (standard base) для обчислення dB встановлене рівним 1 В. Можна змінити його, використовуючи кнопку мультиметра Settings (Настройки).

Генератор

Генератор (Функціональний генератор) – це джерело напруги, яке видає аналогові сигнали синусоїдальної, прямокутної і трикутної форми. Можна змінювати частоту сигналу, тривалість, амплітуду і зсув відносно нуля.

Форма сигналу

Обрати форму вихідного сигналу можна натисканням мишкою кнопки на функціональному генераторі, відповідну бажаній формі вихідного сигналу (синусоїдальний, трикутний або прямокутний). Можна змінювати форму трикутного і прямокутного сигналів зміною тривалості імпульсів.

Частота (FREQUENCY)

Частота функціонального генератора визначає число циклів, яке він генерує кожну секунду. Ви можете змінювати частоту від 1 Гц до 999 Мгц.

Скважність (DUTY CYCLE)

Визначає співвідношення між тривалістю високого і низького рівня одиночного сигналу. Установка скважності змінює форму прямокутного і трикутного сигналів. Можна встановити скважність від 1 до 99 відсотків. Наприклад, 50% скважності дає прямокутний сигнал з рівними за часом частинами сигналу з високим і низьким рівнями.

Для трикутного сигналу установка скважності управляє нахилом через переміщення вершини сигналу. Трикутний сигнал з 50% скважністю має однаковий нахил переднього і заднього фронтів сигналу.

Синусоїдальний сигнал не змінюється установкою скважності.

Амплітуда (amplitude)

Установка амплітуди управляє напругою сигналу, вимірюваного на сталому максимальному рівні. Якщо сигнал знімається з виводу «COM» і з виводу «+» або «–», вимірюваний сигнал (максимальний розмах) рівний подвійній встановленій амплітуді. Якщо вихідний сигнал знімається з виводів «+» і «–», максимальний розмах сигналу буде в чотири рази більше встановленого значення амплітуди. Відзначимо, що амплітуда визначає максимальне значення сигналу, тоді як інші джерела встановлюють середньоквадратичне значення (RMS) вихідного сигналу.

Вивід «COM»

Вивід генератора «com» призначений для створення відносного рівня сигналу. Для отримання нульового рівня необхідно з’єднати вивід «com» із заземленням.

Вивід «+»

З позитивного виводу генератора знімається сигнал з позитивною щодо нейтрального виводу «com» амплітудою.

Вивід «–»

З негативного виводу генератора знімається сигнал з негативною щодо нейтрального виводу «com» амплітудою. Зсув (off set)

Установка зсуву управляє рівнем постійної складової сигналу, щодо якого змінюється значення сигналу. Нульовий зсув встановлює вихідний сигнал, що змінюється, щодо осі X осцилографа (положення осі Y повинне бути також встановлене рівним 0). Можна змінювати зсув від –999 кВ до +999 кВ. (Одиниці вимірювання амплітуди вихідного сигналу визначають одиниці вимірювання зсуву.)

Осцилограф

Осцилограф відображає (візуалізує) зміну амплітуди і частоти електронних сигналів.

Осцилограф має два входи, канал A і канал B, що дозволяє одночасно спостерігати за двома різними сигналами. Можна використовувати осцилограф для отримання графічного зображення сигналу в часі, або для порівняння форми двох сигналів.

Зміна параметрів осцилографа

Можна змінювати параметри осцилографа під час роботи схеми. Якщо моделювання залишається коректним, можна перемикати виводи осцилографа до інших точок схеми. У обох випадках осцилограф перемальовує зображення автоматично. Якщо потрібний час для аналізу форм сигналу на осцилографі належить встановити прапорець на команді Pause after each screen (Зупинка після кожного екрану) в діалоговому вікні Analysis Options (Параметри аналізу).

Зауваження: Якщо сигнал на осцилографі не зображується, можна спробувати перемкнути тригер в режим Auto (Автоматичний).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.