Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка до лаб. роб. 19.07.08.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Збільшення екрану осцилографа

Кнопка Zoom (Збільшити) розширює графічний екран осцилографа і переміщає органи управління в низ вікна. можна отримати конкретні значення на лінії сигналу переміщенням маркерів в бажану позицію. Вікна під екраном показують час і зміну сигналу в позиціях першого і другого маркерів, а також різницю між цими точками.

Збільшений екран осцилографа.

Якщо необхідно надрукувати зображення на екрані осцилографа після його збільшення, активізується команда «X-Y Plot» (Друк області екрану) із діалогового вікна Print (Друк). Відзначимо, що на роздруку зсув для кожного каналу дорівнює:

Графічний реєструючий пристрій

Графічний реєструючий пристрій (аналізатор передавальних функцій) використовується для аналізу частотної характеристики схеми.

Виводи In (Вхід) і Out (Вихід) приєднуються до точок схеми, в яких вимірюється вхідна і вихідна напруги (Vin і Vout відповідно).

Вимірювання амплітуди або фази

Залежно від того, що треба отримати на екрані: амплітудну характеристику (відношення амплітуд сигналів у двох точках (у вольтах або децибелах)) або фазову характеристику (зсув за фазою сигналів у двох точках (у градусах)) від частоти (у герцах), встановлюється Magnitude (Амплітуда) або Phase (Фаза) натисканням на відповідних кнопках на панелі графічного пристрою.

Логарифмічна і лінійна шкали

Установка Log (Логарифмічна шкала) або Lin (Лінійна шкала) дозволяє використовувати логарифмічну (за основою 10) або лінійну шкалу як на горизонтальній, так і на вертикальній осі графічного пристрою.

Логарифмічна шкала в основному використовується коли необхідно проаналізувати частотні характеристики схеми в широкому діапазоні частот. (Графік вибудовується графічним пристроєм тільки коли використовується логарифмічна шкала.)

Установка шкали вертикальної осі

Зміною значень параметрів графічного пристрою F (finalКінцеве значення) і I (initial – Початкове значення) встановлюються початкова і кінцева точки для вертикальної осі графічного пристрою. Коли вимірюється амплітуда (посилення), вертикальна вісь показує відношення вихідної напруги до вхідної напруги (Vout/Vin). Для логарифмічної шкали одиниці вимірювання – децибели. Для лінійної шкали відображається просто відношення сигналів.

Коли вимірюється зсув фази одиницями вимірювання завжди є градуси.

Настройка горизонтальної осі

Горизонтальна вісь графічного пристрою завжди показує частоту. Можна змінити початкову і кінцеву точки на цій осі установкою параметрів F (final – Кінцева частота) і I (initialПочаткова частота).

Отримання результатів

Щоб отримати графік необхідно включити схему. Переміщуючи вказівники графічного пристрою можна отримати точні значення частоти і амплітуди або фази в будь-якій точці графіка.

Існує два способи переміщення вказівників:

  • натискати мишкою стрілки на панелі під екраном графічного пристрою;

  • перетягувати мишкою вказівник в необхідну точку графіка.

Значення в точці перетину покажчика і графіка розташовується в правому нижньому кутку графічного пристрою.

Інші прилади, які в лабораторних роботах у курсах зазначених дисциплін не використовуватимуться

Генератор слів призначений для формування послідовностей цифрових сигналів.

Логічний аналізатор використовується для наочного представлення і виміру параметрів сигналу.

Логічний перетворювач – потужний пристрій, що здійснює певні перетворення уявлення схем. Він використовується для перетворення:

  • схеми в таблицю істинності;

  • таблиці істинності у логічний вираз;

  • таблиці істинності у спрощений логічний вираз;

  • логічний вираз у таблицю істинності;

  • логічний вираз в схему;

  • логічний вираз у схему на базі елементів І-НЕ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.