Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для практичних робіт з УП.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання практичних робіт з навчальної дисципліни

"Управління екологічними проектами"

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

спеціальностей 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Укладачі – доцент Хрутьба В.О., В.І.Зюзюн, В.А.Зерук

Київ НТУ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання практичних робіт з навчальної дисципліни

"Управління екологічними проектами"

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

спеціальностей 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Укладачі – доцент Хрутьба В.О., В.І.Зюзюн, В.А.Зерук

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

протокол № від 2012 р.

Перший проректор, професор

_________________М.О.Білякович

Київ НТУ - 2012

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Управління екологічними проектами" для студентів денної спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" спеціальностей 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Укл.: В.О. Хрутьба, В.А.Зерук - К.: НТУ, 2012. - с.

Укладачі: В.О.Хрутьба, к.т.н., доцент;

В.І.Зюзюн, ас.,

В.А.Зерук, аспірант

Відповідальний за випуск – В.П.Матейчик, доктор технічних наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Протокол № _ від _ 2012 р.)

© В.О. Хрутьба, В.І.Зюзюн, В.А.Зерук 2012

ЗМІСТ

Практична робота №9 Тема. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 4

ВСТУП 5

Практична робота №1 7

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ 7

Практична робота №2 11

Тема. СТАДІЯ ІНІЦІАЦІЇ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ ПРОЕКТУ 11

Практична робота №3 15

Тема. СТАДІЯ ПЛАНУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ РОБІТ ПРОЕКТУ 15

Практична робота №4 16

Тема. СТАДІЯ ПЛАНУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ 16

Практична робота №5 19

Тема. УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ ПРОЕКТУ. МЕРЕЖЕВІ ГРАФІКИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. СІТКОВИЙ ГРАФІК. PDM–МЕРЕЖА. 19

Практична робота 6 26

Тема. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТУ. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ. ДІАГРАМА ГАНТА 26

Практична робота №7 30

Тема. БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЕКТУ 30

Практична робота №9 44

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 44

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

Додатки 49

Практична робота №8 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.