Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка грунтознавство заочники.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни національний транспортний університет методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни „Ґрунтознавство та механіка ґрунтів"

для студентів заочної форми навчання (спеціальності 7.092104, 7.092105, 7.092106)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради університету Протокол № 1 від 24_січня 2003

Київ 2004

Методичні вказівки пі комгрольні завдання з дисципліни „Ґрунтознавство та механіка фунтів " для студентів заочної форми навчання (спеціальності 7.092104, 7.092105, 7.092106) / Укладачі: Б.С. Радовський, В.В. Мозговий, Л.І. Гуріна, О.М. Бесараб - К.: НТУ,- 2004,- 59 с.

Укладачі: Б.С. Радовський, д-р техн. наук, професор;

В.В. Мозговий, д-р техн. наук, професор; Л.І. Гуріна, асистент; О.М. Бесараб, асистент.

Рецензенти: Д.І. Садовенко, Ю.М. Дорошенко, кандидати технічних наук

Вступ

„Ґрунтознавство і механіка ґрунтів" - це наукова дисципліна, яка вивчає фізичні та механічні властивості ґрунтів, а також процеси, що відбуваються в них під впливом природнокліматичних факторів і навантажень, стосовно проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд. Ґрунтом називають будь-яку гірську породу або почву (а також тверді відходи виробничої і господарської діяльності людини), що використовується як основа, середовище або матеріал для зведення інженерних споруд, у тому числі автомобільних доріг, мостів, тунелів тощо.

Мета вивчення курсу - засвоїти головні принципи визначення загальних умов роботи ґрунту в основах інженерних споруд, у земляному полотні автомобільних доріг, методи прогнозування поведінки ґрунту під впливом навантажень шляхом проведення відповідних розрахунків, способи активного впливу на ґрунт для покращення умов його роботи і підвищення опору навантаженням.

Вивчення ґрунтознавства полягає в ознайомленні з походженням, фізичними властивостями різних ґрунтів, а також методами визначення показників цих властивостей і шляхів їх штучного покращення з використанням їх при різних видах будівництва.

Вивчення механіки ґрунтів полягає в ознайомленні з їх механічними (міцнісними і деформаційними) властивостями, засвоєнні методів визначення виникаючих у ґрунті напружень, деформацій і переміщень, а також методів розрахунку на міцність і стійкість ґрунтових масивів, фундаментів споруд і огороджуючих конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом.

Дані методичні вказівки складено відповідно до програми дисципліни „Інженерна геологія", „Ґрунтознавство і механіка ґрунтів", для вищих навчальних закладів із спеціальностей 7.092104, 7.092105, 7.092106.

Характерна особливість даної дисципліни полягав в тому, що вивчення її вимагає застосування знань з широкого кола питань. Для якісного засвоєння ґрунтознавства потрібні знання з хімії, фізики, інженерної геології. Вивчення механіки ґрунтів передбачає відповідні знання з курсів вищої математики і основ опору матеріалів. Крім того, бажано, щоб перед вивченням курсу студенти мали загальне уявлення про автомобільну дорогу і дорожні споруди. Розвиток промисловості, сільського господарства ставить перед інженерами ряд важливих проблем в різноманітних областях техніки, у тому числі і в області автодорожнього будівництва. Проектування, будівництво та експлуатація доріг, мостів, будівель, гребель та інших споруд вимагають глибоких знань про властивості та умови роботи ґрунту. Особливе значення має цей предмет для інженерів, що займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією доріг тому, що в цій області будівництва ґрунт становить інтерес не тільки як основа, а і як найбільш поширений місцевий будівельний матеріал, що використовується при спорудженні земляного полотна і при влаштуванні шарів дорожнього одягу. Слід зважити, що вартість земляного полотна автомобільної дороги становить 20-30% її загальної вартості, а на підземну частину конструкції автодорожнього мосту припадає до 30 % його вартості і до 40% загального часу будівництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.