Добавил:
polosatiyk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Конспект лекций по ТПГ.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
09.06.2017
Размер:
2.02 Mб
Скачать
  1. Нормативна база забезпечення безпечного і збереженого перевезення вантажів морем

Перевезення різних видів вантажів морським транспортом, забезпечення їх своєчасної і якісної доставки одержувачеві регламентується як Міжнародними Конвенціями і документами, так і національними правилами.

Міжнародні документи:

Міжнародна Конвенція про вантажну марку, 1966 р.

Митна Конвенція, що стосується контейнерів (КТК, 1972 р.).

Міжнародна Конвенція по безпеці контейнерів (КБК, 1972р.) з виправленнями 1981 і 1983 р.

Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення із суден, 1973/78 (International Convention for Prevention Pollution from Ships) (МАРПОЛ - 73/78).

 • Книга I - сучасний текст положень статей, протоколів і п'яти додатків МАРПОЛ 73/78.

 • Книга II - тлумачення правил Додатків до Конвенції, керівництва і наставляння.

Міжнародна Конвенція по підготовці і дипломированию моряків, 1978 р. (ПДМНВ - 78) зі змінами Конференцією 1995 р.

Міжнародна Конвенція по охороні людського життя на море, 1974 р. (Консолідований текст Конвенції СОЛАС - 74, 1993). З поправками за станом на 06 червня 1996 р.

Міжнародний Кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (International Maritime Dangerous Good Code), 1990 р. з доповненням (Мк МПОГ).

Міжнародний Кодекс по безпечному перевезенню зерна насипом (International Grain Code), 1994 р. (МЗК).

Кодекс безпечної практики для суден, що перевозять палубні лісові вантажі (Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes), 1991 р. (Кодекс ПЛГ).

Кодекс безпечної практики розміщення і закріплення вантажів (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing), 1994 р. (Кодекс РКГ).

Посібник з розробки суднових планів надзвичайних заходів по боротьбі із забрудненням нафтою. (Резолюція МЕРС, 54(32) від 06.03.92 р.).

Резолюція ІМО А. 742(18) від 04.11.93 р. «Процедури контролю за експлуатаційними вимогами, що ставляться до безпеки суден і запобігання забруднення».

Кодекс безпечної практики перевезення твердих навалочних вантажів, 1994 р. (Кодекс НГ).

Посібник з розміщення і укладаки вантажу у вантажних контейнерах, знімних кузовах і транспортних засобах і по обробці і закріпленню контейнерів, ЄЕК ООН. 1995 р. (ЄЕК - європейська економічна комісія ООН).

Рекомендації з безпечного транспортування небезпечних вантажів і пов'язаної із цим діяльності в портах, 1995 р.

Кодекс безпечної практики завантаження і розвантаження балкарів (Code of Safe Practice for Solid Balk Cargos).

Кодекс безпечного перевезення відпрацьованого ядерного палива плутонію і високорадіоактивних відходів у контейнерах на борті судна (Кодекс ОЯТ).

Європейська угода про міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (СПС).

Посібник з укладання вантажів у вантажні контейнери або транспортні засоби. ІМО/МОТ.

Посібник з надання першої медичної допомоги (РПМП-MFAG).

Національні правила і документи:.

Регістр. Правила класифікації і будування суден, 1995 р., Том 1, 2.

Регістр. Правила по обладнанню морських суден:

Правила по вантажопідйомним пристроям морських суден;

Правила про вантажну марку морських суден, 1995 р.

Регістр. Правила по запобіганню забруднення із суден, 1993 р.

Регістр. Технічні вимоги до розміщення й кріплення контейнерів міжнародного стандарту на судах, пристосованих для їхнього перевезення, 1997 р.

Регістр. Правила виготовлення контейнерів, 1996 р.

Загальні і спеціальні правила перевезення вантажів (4-М). Том 1, 1991 р., Том 2, 1996 р.

Том 2 (Правила безпечного морського перевезення генеральних вантажів), включено:

Загальні вимоги і положення;

Правила безпеки морського перевезення металоконструкції;

Правила безпеки морського перевезення рухливої техніки.

Правила безпеки морського перевезення залізобетонних виробів і конструкцій (ЗБК).

Правила безпеки морського перевезення пакетованих вантажів.

Правила безпеки морського перевезення великогабаритних і великовагових вантажів (КТГ).

Правила морського перевезення натурального каучуку і латексу.

Правила безпеки морського перевезення тарно-штучних вантажів.

Загальні і спеціальні правила перевезення вантажів (4-М). Том 2, книга 2. Правила безпечного морського перевезення генеральних вантажів, включено:

Правила безпеки морського перевезення лісових вантажів.

Правила морського перевезення паперу, картону і целюлози.

Посібник з розробки наставлень по закріпленню вантажів.

Методика розрахунку критерію незміщуваності структуроутворюючих вантажів.

Норми міцності засобів закріплення. Орієнтовна витрата засобів закріплення на 1 т вантажу.

Методи оцінки ефективності пристрою для закріплення нестандартного вантажу. Циркуляр КБМ ІМО № 664.

Правила перевезення вантажів у контейнерах морським транспортом:

 • комерційні умови перевезення вантажів у контейнерах;

 • технічні вимоги до розміщення й кріплення контейнерів на судах;

 • технічні вимоги до розміщення й кріплення вантажів у контейнерах;

 • технічні вимоги до розміщення й кріплення вантажів у відкритих засобах укрупнення (відкритих контейнерах, контейнерах-платформах, ролл-трейлерах.

Посібник з укладки вантажів у контейнери або транспортні засоби ІМО/МОТ.

Посібник з розміщення і укладки вантажу у вантажних контейнерах, знімних кузовах і транспортних засобах і з обробки і закріплення контейнерів, ЕЭК/004.

Правила морського перевезення небезпечних вантажів (Правила МОПОГ), 5-М, Том 1, Том 2, 3.

Правила морського перевезення продовольчих вантажів (6-М).

Загальні і спеціальні правила перевезення наливних вантажів: нафти і нафтопродуктів, харчових вантажів, зріджених газів наливом, КТР і ТУМП (7-М).

Правила безпеки морського перевезення не зернових навалочних вантажів (8-М). (Правила ННГ) РД 31.11.01 - 92.

Регістр. Правила перевезення зерна. 1996р.

Засоби багатообертові для закріплення вантажу на морських суднах (Каталог). РД 31.21.96 - 87.

З а п и т а н н я д л я с а м о к о н т р о л ю

 1. Якими документами оформляється договір морського перевезення вантажу?

 2. Яким договором оформляється перевезення коштовних маловагових вантажів?

 3. Які реквізити містить коносамент?

 4. Які причини викликають ушкодження вантажів?

 5. Як зовнішнє середовище впливає на збереження вантажів при перевезенні?

 6. Які найбільш характерні випадки незбереження вантажів виникають при їх перевезенні?

 7. Які операції виконуються на судні при його підготовці до завантаження вантажів?

 8. Як здійснюється приймання вантажу до перевезення?

 9. Як виконується здача вантажів одержувачеві?

 10. Яка нормативна база забезпечення збереження вантажів при їх перевезенні морським транспортом?