Добавил:
polosatiyk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Конспект лекций по ТПГ.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
09.06.2017
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Тема 5 технологія перевезення лісних вантажів

  1. Види і номенклатура лісних вантажів

До категорії лісних вантажів відносяться:

 • пиломатеріали - дошки і їхні обрізки, бруски, рейки і ін;

 • круглі лісоматеріали - короткомірний сортимент довжиною до 2 м, середній сортимент довжиною від 2 до 6,5 м, довгомірний сортимент довжиною більше 6,5 м;

 • баланси - сировина для целюлозно-паперової промисловості;

 • пропси - руднична стійка;

 • кряжі - круглий сортимент для вироблення спеціальної продукції.

Лісні вантажі, що пред'являються до перевезення морем, мають різні фізико-механічні властивості, які залежать від породи дерева. У свою чергу, лісоматеріали розділяються на наступні породи:

 • хвойні - сосна, ялина, кедр, ялиця, модрина і арча;

 • листяні - дуб, вільха, липа, граб, ясен, тополя, береза, осика, клен, берест і ін.

Важливе значення під час перевезення деревини має її вологість.

Вологістю (W) називається відношення маси вологи, що втримується в деревині, до абсолютно сухої деревини, виражене у відсотках. При цьому, у деревині розрізняють дві форми вологи: зв'язану, або гігроскопічну, і вільну, або капілярну. Зміна вмісту зв'язаної вологи відбивається на багатьох властивостях деревини, а вільної вологи - лише на її масі.

Розбуханням деревини () називається збільшення її лінійних розмірів й об’єму за рахунок збільшення вмісту зв'язаної вологи, тобто деревина розбухає в межах зміни вологості від 0% до .

Усушка деревини (  ) – це процес, зворотний розбуханню, тобто усушка відбувається за рахунок зменшення вмісту зв'язаної вологи.

Щільність деревини ( ) – фізична величина, обумовлена масою натуральної деревини в одиниці об'єму. Існує кілька позначень щільності: при вологості в момент випробувань; при нормальній (стандартні) вологості, рівній 12%; при абсолютно сухому стані.

Середня щільність деяких порід деревини (т/м3) при вологості 15% наступна: дуб – 0,72; береза – 0.64; осика – 0.50; кедр – 0,44; модрина – 0,67; ялина – 0,45.

При транспортуванні морем вологість всіх лісоматеріалів підрозділяється на: транспортну - до 22% і сиру - понад 22%.

Від ступеня вологості залежить кількість прийнятого до перевезення лісового вантажу, оскільки маса впливає на використання вантажопідйомності судна. Через те що масу об'ємної одиниці лісового вантажу до початку завантаження визначити досить важко, то вона контролюється по зміні осадки судна при виконанні завантаження судна.

Лісні вантажі, пропоновані до морського перевезення, розділяють на наступні групи: пиломатеріали, ліс круглий, ліс тесаний і колотий, технологічна тріска, фанера і ін.

Пиломатеріали. Виробляються в широкій номенклатурі як для внутрішнього споживання, так і на експорт. Експортні пиломатеріали наступні: ділси, батенси, бордси, ендси, скотлінги, багети. Ці пиломатеріали можуть мати товщину від 16 мм (багети), до 100 мм (ділси), ширину від 38 мм до 300 мм.

Розміри по довжині для експортних пиломатеріалів установлюються від 0,4 м до 6,5 м.

Для сепарації вантажу і обшивання каравану палубного короткомерного лісу на лісовозах часто використовується обапол (горбиль).

Тесаний і колотий ліс - бруси, шпали, дрова виготовляються довжиною від 3,0 до 5,5 м.

Вимір маси лісних вантажів

Пиломатеріали, які поставляються на експорт, обраховуються в кубічних метрах по номінальних розмірах. Об’єм обчислюють з точністю до 0,001 м3 . Для спрощення обчислень у практиці використовують спеціальні таблиці, в яких дано об’єм одиниці в 1м3 пиломатеріалу залежно від довжини, ширини і товщини. Одиницею об'єму круглого довгомірного лісу є кубічний метр.

Круглі лісоматеріали розділяються по довжині на: короткомірні – довжина до 2,0 м; середньої довжини – довжина до 6,5 м; довгомірні – довжина більше 6.5 м. По товщині круглі колоди розділяються на: тонкомірні – товщина у верхньому відрізі без кори від 2,0 до 13,0 см, великомірні – товщина у верхньому відрізі без кори від 26 см і більше.

В останні роки значно зросли перевезення лісоматеріалів із тропічних порід дерев, великий об’єм з яких становлять кряжі, діаметр яких від 30 до 250 см, довжина від 11 до 15 м і маса до 30 т.

При прийманні таких кряжів на судно в порту завантаження варто мати на увазі, що залізниця приймає до перевезення кряжі довжиною до 11 м, тому більше довгі кряжі відправник вантажу зобов’язаний розпиляти до завантаження на судно.

Основну масу серед круглих короткомірних лісоматеріалів становлять баланси і пропси (рудничні стійки).

Баланси(pulpwood) – ялинові, соснові, кедрові, піхтові, березові відрізки, мають довжину 1 – 3 м і товщину 8 – 24 см.

Пропси(props) – рудничні стійки, виготовляються із хвойних порід дерева, мають довжину від 0,9 до 3,0 м, діаметр від 6,3 до 25,0 см.

Технологічна тріска – тріска для виробництва целюлози, дерев’яних плит і продукції лісохімічних і гідролізних виробництв. Тріска перевозиться навалом на спеціалізованих суднах-щіповозах.

При укладанні пиломатеріалів у трюм судна між окремими дошками залишаються зазори і незаповнені простори між вантажем і судновими конструкціями. Кубатура, що необхідна для укладання 1 м3 пиломатеріалів, буде залежати від щільності укладання, лекальності трюмів. За статистичними даними для розміщення 1 м3 пиломатеріалів у трюмі необхідно 1,30 – 1,38 м3 вантажомісткості судна.

Для рішення питань, пов'язаних із завантаженням судна, необхідно мати наступні дані по вантажу лісоматеріалів:

– об'ємну масу деревини (φ, т/м3) – масу одиниці об'єму в щільній (складовій) мірі

φ = Q/V, (5.1)

де – маса деревини, т; – об’єм деревини в щільній (складовій) мірі, м3 .

– питомий навантажувальний об’єм ( , м3/т) – об’єм, що займає одна тонна вантажу деревини в трюмі судна

, (5.2)

де – кіпова місткість судна, м3; – маса вантажу в трюмах, т.

Маркування лісних вантажів

Пиломатеріали обрізні, хвойних порід, що поставляють на експорт, повинні маркуватися з виконанням наступних умов.

Маркуванню підлягають всі пиломатеріали з абсолютною вологістю не більше 22%, розміри яких не менше: по довжині 1 м, ширині 75 мм, товщині 16 мм. Пиломатеріали шириною більше 100 мм при товщині більше 22 мм повинні мати поштучне маркування із двох кінців. При укладанні в пакет дощок однієї довжини маркування роблять із обох кінців, а дошки різної довжини, покладені в пакет, маркуються тільки з боку вирівняного торця. При відвантаженні пиломатеріалів, ув'язаних у транспортні пакети, крім поштучного маркування на верхній і бічній площинах пакетів, на відстані 100 - 150 мм від ребра червоною фарбою наносять рядковий штамп, що містить номер коносамента, номер партії, розміри поперечного перерізу в мм і довжини в метрах.

Маркувальний знак повинен містити умовні позначки, які розташовані в одному рядку з такою послідовністю: символ відправника, знаки порту відвантаження і сорти пиломатеріалів. Цей знак наноситься в центральній частині торця незмивною фарбою.

Всі круглі лісоматеріали діаметром більше 14 мм підлягають поштучному маркуванню, у якій утримується призначення вантажу, діаметр і сорт колоди. Для маркування застосовується водостійка фарба яскраво-червоного кольору.

Маркування брусів і шпал виконується на одному з торців фарбою, містить наступні дані: найменування постачальника, порода деревини, довжина.

Пакети обрізної продукції на експорт маркуються на верхній і бічній сторонах від вирівняного торця на відстані 75 - 100 мм від правого верхнього бічного ребра.

Маркування пакетів повинно містити: номер партії (коносамента), номер пакета, поперечний розмір пиломатеріалів у мм і довжину пакета в метрах.

Блок-пакети маркуються на бічній поверхні нижнього правого пакета з боку від вирівняного торця, приблизно на рівні 2/3 висоти пакета і на відстані 150 мм від вирівняного торця.

Пакети круглих лісоматеріалів маркуються з використанням бірок, які містять: номер пакета, кількість і загальний об’єм лісоматеріалів у пакеті, їхнє призначення.

Пакетування лісних вантажів

Останнім часом більшість пиломатеріалів, а також і круглий ліс перевозяться морем у стандартних пакетах. При пакетуванні пиломатеріалів в один пакет укладаються пиломатеріали однієї ширини і товщини, а по довжині можуть укладатися матеріали як однієї довжини, так і суміжних довжин.

Відповідно до «Кодексу безпечної практики для суден, що перевозять палубні лісні вантажі, 1991 р.», надалі «Кодекс», пакети, які перевозяться на палубі, повинні бути міцними, стягуючі стрічки повинні бути такими, щоб запобігти руйнуванню пакета під час рейса і уникнути тим самим втрати частини або навіть усього каравану лісу.

До початку завантаження адміністрація судна повинна мати інформацію, що містить: кількість пакетів; загальна їхня кубатура в щільній мері; розміри пакетів з розбивкою на пакети однієї довжини і пакети суміжних довжин; фактична вологість вантажу і його УПО; коефіцієнти тертя пар «вантаж-вантаж», «вантаж–сталь», «вантаж-деревина»; порода і щільність деревини, фітосанітарний сертифікат.

Вимоги щодо підготовки пакетів до перевезення такі:

 • у пакет повинні укладатися пиломатеріали однієї товщини, ширини і довжини і тільки за згодою покупця допускається укладання в один пакет пиломатеріалів двох або трьох суміжних довжин з дотриманням умови збереження однакової ширини всіх рядів пакетів;

 • блок-пакети повинні складатися з пакетів пиломатеріалів одного поперечного розрізу, що не перевищує розмірів 2550х2550 мм;

 • пакети і блок-пакети повинні бути прямокутного поперечного розрізу;

 • при пакетуванні пиломатеріалів товщиною більше 32 мм усередину пакетів укладається два ряди прокладок, якщо висота пакета 900 мм і більше. При пакетуванні пиломатеріалів товщиною менш 32 мм кількість прокладок збільшується на один ряд. Товщина прокладок 25 мм, ширина 40 мм;

 • пакети в блок-пакеті розділяються прокладками товщиною 50 мм і шириною не менш 75 мм;

 • кількість прокладок у ряді по довжині пакета залежить від його довжини і може бути від 2 до 4 штук;

 • крайні прокладки розміщають на відстані 0,3 - 0,9 м від торців пакета;

 • пакети повинні упаковуватися обв’язками разового або багаторазового користування.

Пакети круглих лісоматеріалів повинні мати такі розміри: довжина від 1,0 до 3,0 м; ширина 2,5 - 2,8 м; висота 1,6 м.

Пакети короткомірного круглого лісу формуються з лісоматеріалів однієї довжини, породи деревини і сорту. Розміри пакетів по поперечному перерізі становлять 2800х1600 мм. При круглому розтині діаметр пакета не повинен перевищувати 1500 мм.