Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SPRS-metodichka.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
125.04 Кб
Скачать

3. Культура мовлення під час дискусії.

Так, у суперечці народжується істина. Однак для того, щоб відшукати цю істину, треба навчитися вести дискусію, дотримуючись основних загальноприйнятих правил.

Ось деякі з них, сформульовані російським професором В.Т.Лісовським:

Перед тим, як сперечатися, подумайте, про що ви будете говорити.

Сперечайтеся чесно і щиро, не перекручуйте думок і слів опонентів.

Починаючи дискусію, ясно і чітко сформулюйте положення, котрі будете відстоювати, доводити. Ці тези повинні залишатися незмінними протягом усієї дискусії.

Пам’ятайте, що найкращим доказом і спростуванням є точні і незаперечні факти.

Доводячи і спростовуючи, говоріть ясно, просто, чітко, точно. Намагайтеся говорити своїми словами.

Якщо доведено хибність думки, майте мужність визнавати правоту свого супротивника.

Пам’ятайте, що головне в дискусії – аргументи, логіка, доведення. Міміка, жести, вигуки як аргументи не приймаються.

Завдання (виконуються письмово в зошиті).

Вправа 1. Прочитайте наведену нижче інформацію.

Аргументування сприяє уникненню конфліктів у колективному та міжособистісному спілкуванні, дає змогу людині бути зрозумілою і сприйнятою іншими.

Як аргументи можуть вживатися посилання на твердження авторитетів, використання фактичного матеріалу, звернення до особистого досвіду.

Продовжіть подані речення, додавши аргументаційну частину.

Мовні знання є одним з основних компонентів професійної підготовки, оскільки… У діловому спілкування обов’язково потрібно дотримуватися норм сучасної української літературної мови, бо … Читання книг – корисне заняття, тому що… Ніколи не запізнюйся на роботу, оскільки… Володимир Федорович – чудовий керівник, адже …

Вправа 2. Випишіть із будь-якого збірника афоризмів чи крилатих виразів висловлювання видатних людей про полеміку, культуру поведінки під час дискусії та вимоги до учасників суперечки.

Вправа 3. Закінчіть пам’ятку «Техніка ведення дискусії».

 1. Усім своїм виглядом ви повинні виражати (яке?) … ставлення до опонента.

 2. Ваш погляд повинен бути (яким?) … , … і спрямованим (куди?) … .

 3. Стежте за своєю мімікою. Вираз вашого обличчя не повинен говорити (про що?) … , … до суперника.

 4. Жести доповідача повинні бути (якими?) … , … і не повинні … .

 5. Тон промови має бути … .

Методичні вказівки до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів №2

Тема. Майстерність публічного виступу.

План

 1. Поняття про публічний виступ.

 2. Жанри публічних виступів.

 3. Структура виступу.

 4. Підготовка до виступу.

 5. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу.

Теоретичні відомості

1. Поняття про публічний виступ.

Публічний виступ - особливий різновид літературної мови, який має свої ресурси виразності, дієвості та емоційності, що підпорядковані здійсненню основного його призначення – впливати на думки та почуття слухачів, формувати в них певну суспільно-політичну позицію.

Залежно від мети та змісту промови, її призначення, способу виголошення та обставин спілкування, виділяють такі види публічного мовлення:

 • громадсько-політичні промови (парламентські, мітингові, військово-патріотичні, дипломатичні, агітаторські);

 • академічні (наукові) промови;

 • судові (прокурорські, адвокатські) промови;

 • духовні (церковно-богословські) промови;

 • соціально-побутові промови (ювілейні, привітальні, застільні, надгробні, поминальні).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]