Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Swot_Tar.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
68.1 Кб
Скачать

SWOT – аналіз АБ «Укргазбанк» Марчевського Д., МЕ-51

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища банку. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації.

В основі даної методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у влас­ній галузі.

При проведенні SWOT-аналізу необхідно визначити не тіль­ки можливості та загрози зовнішнього середовища організа­ції, але й виявити ймовірність використання та вплив обраних можливостей та загроз на результати діяльності банку.

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»:

Внутрішнє середовище

Слабкі сторони:

1) мала якість послуг, щоб впливати на ринкову ситуацію;

2)недоліки в стратегічній діяльності;

3)високі витрати на впровадження нових послуг, застаріле обладнання;

4)погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії

Сильні сторони:

1)різноманітний спектр послуг;

2)широка сфера і поле діяльності;

3)хороша репутація в клієнтів;

4)наявність інноваційних технологій і можливості їх реалізації.

Зовнішнє середовище

Загрози:

1)високі темпи інфляції;

2)нестабільна політична ситуація;

3) велика ймовірність виникнення нових конкурентів (в т. ч. іноземних).

4) прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняних послуг;

Можливості:

1) конкурентні переваги (унікальність);

2) добре вивчений ринок, потреби клієнтів;

3) входження в нові ринки.

4) сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, відомий лідер.

Внутрішнє середовище

Слабкі сторони:

  1. мала якість послуг, щоб впливати на ринкову ситуацію – порівняно низька якість послуг залишає бажати кращого і працювати над удосконаленням і підвищенням якості послуг, що значно впливає на всі аспекти банку з точки зору клієнта. Оцінка 2.

  2. недоліки в стратегічній діяльності - банки мали б створити умови для становлення банківської системи нової якості. Протягом останніх років «Укргазбанк» не працював в умовах стрімкого розвитку банківської системи України, темпи зростання якої в рази перевищують темпи росту економіки. Разом з тим, відставання деяких показників масштабу національної банківської системи у порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою дозволяють прогнозувати застою банківської системи України у найближчі роки, тому оцінка 2.

  3. застаріле обладнання - мережа банкоматів та термінального обладнання Укргазбанку і банків-членів УкрКарт перевищила 4240 одиниць. Мережа УкрКарт охоплює всю територію України. Банкомати і термінали розташовано у відділеннях банків, крупних торгових центрах, бізнес-центрах, автосалонах, місцях відпочинку та на центральних вулицях міст. Збільшення банкоматної мережі дозволяє Укргазбанку зміцнювати свої позиції на ринку і робити послуги банку доступнішими для клієнтів. Цей показник меншою мірою впливає на забезпечення послуг, тому 1 бал.

  4. недостатньо обґрунтовані стратегічні дії - захоплююча боротьба за показники та частку ринку призвела до втрати стабільності всієї системи. Банк іноді відмовляється від амбітних ринкових і фінансових цілей. Головним мотивом середньострокової стратегії «Укргазбанку» не ставиться забезпечення надійності, орієнтації на клієнта та прозорості як пріоритетних показників якості банківської установи. Часто не приділяється особлива увага наступним напрямкам розвитку: диверсифікація в клієнтських сегментах, покращення процедур прийняття рішень, вдосконалення корпоративного управління, розвиток зв’язків із громадськістю, забезпечення розвитку бренду. Оцінюючи цю складову поставимо 2 бали.

Сильні сторони:

  1. різноманітний спектр послуг - АБ «Укргазбанк» пропонує широкий спектр продуктів, що задовольнять усі потреби Клієнтів: «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Прогресивний», Ощадний сертифікат, «Інвестиційний», «Золотий стандарт» і багато інших різноманітних послуг. Це дуже позитивно впливає на оцінку банку. 3.

  2. широка сфера і поле діяльності - власники (акціонери) АТ, посадові особи АТ (члени Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії), а також фінансові директори, фахівці з управління фінансами, головні бухгалтери і бухгалтери, та ін. Впевнене просування нових банківських продуктів на внутрішніх та міжнародних ринках забезпечили АБ «Укргазбанк» зростання ділової репутації, основних фінансових показників та клієнтської бази, що зумовлює поставити оцінку 3.

  3. хороша репутація в клієнтів - Укргазбанк має хорошу репутацію надійного державного банку, вийшов на прибуткову діяльність, невпинно нарощує клієнтську базу. Підсилити позиції банку вдалося за рахунок якісного стратегічного планування та програми розвитку банку. За результатами роботи АБ «Укргазбанк» в минулому році кошти клієнтів зросли на 1,2 млрд. грн., що становить майже 30% приросту, порівняно з попереднім. На сьогодні Укргазбанк - надійний, зручний для клієнтів банк, який постійно розвивається, розробляє нові прозорі, якісні й доступні послуги. Але вплив держави, інфляція і відвернення числа клієнтів зумовлюють поставити оцінку 2.

  4. наявність інноваційних технологій і можливості їх реалізації - Укргазбанк удостоєний звання «Найкращий банк-партнер». Банк зарекомендував себе надійним партнером, який пропонує найсучасніші технології та інноваційні рішення, завдяки яким клієнт отримує якісний і швидкий сервіс. Нажаль за відсутності в нас висококваліфікованих фахівців, які можуть створити чи запровадити інновації оцінюємо в 2 бали.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]