Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema 6 TDTY.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
194.05 Кб
Скачать

Тема 6: інвестиційні проекти, як основа інвестиційного процесу план роботи:

1.Поняття, різновиди та характерні ознаки інвестиційних проектів

2.Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази

3.Основні аспекти передінвестиційних досліджень

4.Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту та його структура

1. Поняття, різновиди та характерні ознаки інвестиційних проектів

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в економічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як сукупність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

Проект, з однієї сторони, можна розглядати як деякий захід із заздалегідь визначеною метою, досягнення якої означає завершення проекту, а з іншої — це одноразова сукупність задач і дій, яка має характерні ознаки:

  • чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконанням ряду технічних, економічних та інших вимог;

  • внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів, які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;

  • визначені строки початку й закінчення проекту;

  • обмежені ресурси;

  • певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення; неминучість різних конфліктів.

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов'язаний з реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладення капіталу до здачі його в експлуатацію та одержання прибутку), називають інвестиційним.

Тобто, під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт. У вузькому трактуванні інвестиційний проект - це комплекс організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення інвестицій.

Змістом інвестиційного проекту є переважно заходи з проекту­вання, будівництва, придбання технологій та обладнання, придбання фінансових інструментів, підготовка кадрів тощо, які спрямовані на створення або модернізацію діючого виробництва, створення нових галузей економіки, нових видів діяльності з метою одержання економічної вигоди.

Найчастіше на практиці інвестиційний проект — це об’єкт реального інвестування, який може бути представленим у вигляді:

1.Інвестицій у підвищення ефективності виробництва, їх метою є, перш за все, створення умов для зниження витрат фірми за рахунок більш досконалого обладнання, навчання персоналу або переміщення виробничих потужностей в регіони з більш вигідними умовами виробництва.

2.Інвестицій у розширення виробництва. Завданням такого виду інвестування є розширення можливостей випуску товарів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках уже існуючих виробництв.

3.Інвестицій у створення нових підприємств. Такі інвестиції забезпечують створення зовсім нових підприємств, які будуть випускати товари, що раніше не виготовлялися фірмою, або дозволять фірмі вжити спробу виходу з товарами, що раніше вже випускалися, на нові для неї ринки.

4.Інвестицій заради задоволення вимог державних органів управління. Цей різновид інвестиції стає необхідним у тому разі, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги властей в частині або екологічних стандартів, або безпеки продукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути забезпечені лише за рахунок удосконалення менеджменту.

Інвестиційні проекти класифікуються за різними ознаками (рис.1.1).

Рис 1.1 Класифікація інвестиційних проектів

У світовій практиці найбільш поширеною є класифікація, яка передбачає поділ інвестиційних проектів на типи, класи і види.

1.Залежно від масштабу (розміру інвестицій) інвестиційні проекти можуть бути таких типів: малі - обсяг фінансування до 500 тис. грн. (у міжнародній практиці - до 15 млн.дол.); середні - від 501 тис. грн. до 2 млн.грн. (15-50 млн.дол.); великі - понад 2 млн. грн. (50-100 млн.дол.); надвеликі - понад 100 млн. грн. (1 млрд.дол.). Градація проектів залежить від країни, де реалізується проект. Наприклад, у США великим вважається проект кошторисом 2 млн. дол., середнім від 0,3 до 2 млн. дол. і малим - до 0,3 млн. дол.

2. Залежно від складності розрізняють проекти таких класів: монопроекти; мультипроекти; мегапроекти - це проекти розвитку міст, регіонів, районів.

Інвестиційні проекти поділяють на види за такими ознаками:

1. За якістю виконаних робіт: звичайні; бездефектні.

2.За терміном реалізації інвестиційних проектів: короткострокові; середньострокові (3-5 p.); довгострокові (більше 5 p.).

3.За характером сфери діяльності: промислові; соціальні; організаційні; економічні; дослідницькі.

4.Залежно від цільової спрямованості: проекти розвитку підприємства; проекти санації підприємства.

5.Залежно від конкретної форми здійснення інвестицій: проекти реальних інвестицій; проекти фінансових інвестицій; інноваційні проекти.

6.Залежно від складу інвесторів: проекти, що реалізуються самим підприємством; проекти, що реалізуються за участю інвестицій вітчизняних інвесторів; проекти, що реалізуються за участю інвестицій іноземних інвесторів; спільні проекти.

7.За рівнем ризику розрізняють інвестиційні проекти: з високим рівнем ризику; з середнім рівнем ризику; з низьким рівнем ризику.

8.Поширеною є класифікація проектів за напрямами інвестуван­ня, яка виділяє інвестиційні проекти:

а) прямі, тобто безпосередню спрямовані на створення виробничих потужностей;

б)портфельні, тобто зумовлені сукупністю паперових представників (документів), що віддзеркалюють права власності на активи або прибуток, який вони забезпечують;

в) інноваційні - це вкладення капіталу в науковомісткі, високотехнологічні виробництва, які одночасно є високо ризиковими і потребують захисту з боку держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]