Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_11_Virobnicha_infrastruktura_pidpriyemstva...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
34.6 Кб
Скачать

Тема 11. Виробнича інфраструктура підприємства

План

 1. Загальна характеристика інфраструктури підприємства.

 2. Організація інструментального господарства підприємства.

 3. Організація ремонтного господарства підприємства.

 4. Організація енергетичного обслуговування підприємства.

 5. Організація транспортного обслуговування підприємства.

 6. Організація системи матеріально-технічного забезпечення та складського господарства на підприємстві.

1. Загальна характеристика інфраструктури підприємства

Результати господарської діяльності залежать не тільки від рівня організації основних виробничих процесів. При постійному вдосконаленні технічної бази виробництва все більшого значення набуває раціональна організація допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвиток інфраструктури підприємства. При цьому необхідно розрізняти поняття:

1. Інфраструктура підприємства - це комплекс цехів, господарств, дільниць, майстерень і служб, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому.

2. Виробнича інфраструктура підприємства - це комплекс обслуговуючих і допоміжних виробництв та господарств (цехи, відділи, дільниці чи майстерні), які не беруть безпосередньої участі у виготовленні профільної продукції, але своєю діяльністю створюють умови для роботи основних виробничих цехів:

забезпечують основний виробничий процес сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, оснащенням, транспортом, засобами зберігання, розвантаження і завантаження;

підтримують технологічне й енергетичне устаткування і мережі у належному стані, а також беруть участь у їх модернізації та оновленні. Основною функцією виробничої інфраструктури є комплексне технічне забезпечення всього виробництва, включаючи постачання, збут, зберігання, облік, сервісне обслуговування та ін.

3. Соціальна інфраструктура забезпечує задоволення соціально-побутових культурних потреб працівників підприємства.

Соціальну інфраструктуру сучасного великого підприємства (об'єднання) утворюють: їдальні, кафе, буфети; поліклініки і медпункти; власні житлові будинки та заклади побутового обслуговування; професійно-технічні училища та інститути (факультети, курси) підвищення кваліфікації; дитячі садки та ясла; спортивні зали і стадіони; бібліотеки та клуби (будинки чи палаци культури); будинки і бази відпочинку.

2. Організація інструментального господарства підприємства Інструментальне господарство - це сукупність внутрішньовиробничих

підрозділів, що займаються проектуванням, придбанням або виготовленням,

ремонтом і відновленням необхідних для здійснення виробничих процесів різних видів інструменту (технологічного оснащення) йогом обліком, зберіганням і

забезпеченням ним цехів, дільниць та робочих місць. Завдання інструментального господарства:

 • розрахунок потреби в різних видах інструментів і оснащення;

 • проектування приміщень, технічних засобів для зберігання та постачання

оснащення на робочі місця;

 • проектування і виготовлення спеціального оснащення;

 • проведення маркетингових досліджень та складання контрактів на придбання

технологічного оснащення від зовнішніх виробників і організацію його постачання на підприємство;

 • організація вхідного контролю придбаного оснащення;

 • розрахунок запасів інструменту (експлуатаційного фонду, розташованого у

центральному інструментальному складі тощо);

 • організація зберігання оснащення та його постачання на робочі місця;

 • організація експлуатації оснащення й інструменту, їх ремонту та відновлення;

- організація обліку і контролю використання оснащення, підвищення

ефективності його оборотності;

 • розроблення заходів для покращення використання оснащення та стимулювання

працівників при здійсненні цих заходів.

На підприємствах, як правило, одночасно використовується кілька тисяч найменувань і видів технологічного оснащення й інструменту. Тому організаційна структура інструментального господарства може бути дуже різноманітною. На більшості підприємств створюються загальнозаводські та цехові органи інструментального господарства.

До загальнозаводських органів відносяться:

 • інструментальний відділ, який виконує планово-диспетчерські функції, функції планування й організації інструментального господарства;

 • інструментальні цехи, які займаються виготовленням, ремонтом та відновленням нестандартного інструменту та спеціального оснащення;

 • центральний інструментальний склад (ЦІС), функціями якого є приймання, зберігання та видача цехам придбаного і виготовленого власними силами інструменту;

 • майстерні та бази з відновлення інструменту й оснащення;

- загальнозаводські заточувальні майстерні. До цехових органів інструментального господарства належать:

 • інструментально-роздавальні комори (ІРК), які безпосередньо забезпечують робочі місця інструментами та оснащенням, зберігають їх обіговий фонд і передають до центрального складу зношений інструмент;

 • дільниці (відділення) із заточування і поточного ремонту оснащення т інструменту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]