Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_11_Virobnicha_infrastruktura_pidpriyemstva...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
34.6 Кб
Скачать

3. Організація ремонтного господарства підприємства

Машини та устаткування, які є основою будь-якого вирооництва, складаються з багатьох конструктивних елементів, що у процесі експлуатації зазнають різних навантажень і тому нерівномірно зношуються. Виникає потреба у відновленні та заміні зношених частин устаткування, постійному технічному обслуговуванні для забезпечення необхідного рівня якості й потужності виробничих процесів, машин, механізмів, обладнання в цілому.

Ремонтне господарство підприємства - це сукупність служб, відділів і виробничих підрозділів, зайнятих аналізом технічного стану технологічного обладнання, наглядом за ним, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, розробленням та здійсненням заходів для заміни зношеного устаткування на більш прогресивне й поліпшення його використання.

Ремонтне господарство підприємства поєднує наступні структурні підрозділи:

1. Загальнозаводські:

 • відділ головного механіка, який включає: планово-виробниче бюро; бюро планово-попереджувального ремонту; бюро устаткування; інформаційно-технічне бюро. Відділ планує та організовує роботу вісх інших ремонтних підрозділів;

 • цехи: ремонтно-механічний, електроремонтний, ремонтно-будівельний - виконують основний комплекс ремонтних робіт, включаючи виготовлення запасних частин, проведення модернізації обладнання;

 • склади обладнання, устаткування, комплектуючих і запасних частин та ін. 2. Цехові ремонтні бази, дільниці, майстерні — здійснюють поточний

супровід обладнання в ході експлуатації, усувають дрібні поломки та відхилення у його роботі, проводять технічне обслуговування.

Головне завдання ремонтного господарства підприємства полягає в постійному підтриманні обладнання в працездатному та безпечному стані, що досягається виконанням комплексу робіт, які поділяються на два основних види:

 • технічне обслуговування - роботи, направлені на підтримання працездатності обладнання. Охоплює

 • догляд за роботою устаткування;

 • перевірку його на точність;

 • промивання і заміну масел;

 • регламентовані огляди, які виконуються за заздалегідь складеними графіками.

 • ремонт - роботи, направлені на підтримання та відновлення працездатності і справності обладнання. Розрізняють поточні, середні й капітальні ремонти.

 1. Поточний ремонт - це мінімальний за обсягом робіт ремонт, в ході якого замінюють окремі швидкозношувані деталі, вузли, проводять технічне обслуговування й регулювання механізмів.

 1. Середній ремонт полягає у частковому розбиранні механізмів, заміні зношених деталей, вузлів, складанні, регулюванні і випробуванні обладнання під навантаженням.

 2. Капітальний ремонт -це найбільш складний за обсягами й затратами/

ремонт. Він передбачає повне розбирання механізмів; заміну всіх зношених частин деталей та вузлів; складання механізмів, їх регулювання та випробовування окремо і в цілому одиниці устаткування. Капітальний ремонт має за мету відновити всі первісні показники устаткування в максимально можливому обсязі.

Робота ремонтної служби може бути організована за однією з наступних систем:

1. Системою періодичних ремонтів:

 • ремонти виконуються через певні рівні проміжки годин відпрацьованого обладнанням часу і утворюють повторювані цикли;

 • кожен ремонт виконується в наперед встановленому об'ємі, який забезпечує нормальну роботу обладнання до наступного ремонту;

 • об'єм ремонтних робіт визначається шляхом оцінки ремонтоскладності кожного об'єкта;

 • між ремонтами для профілактики виконуються планові огляди.

2. Системою післяоглядових ремонтів:

 • періоди, через які виконуються різні види ремонтів, наперед не регламентуються, встановлюються лише періоди між оглядами;

 • необхідний вид ремонту, дата його виконання та приблизний обсяг робіт визначаються на основі даних про стан обладнання, отриманих при огляді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]